Inici > Inversió > Mediolanum Premium Plan 2.0
 • Tornar

Mediolanum Premium Plan 2.0

Mediolanum Premium Plan 2.0 és una inversió en forma d’assegurança de vida que permet accedir als mercats financers globals i a l’hora beneficiar-te de tots els avantatges típics d’una pòlissa de vida.


Mediolanum Premium Plan 2.0

¿Què t'ofereix Mediolanum Premium Plan 2.0?

L’exclusiva proposta de Mediolanum Premium Plan 2.0 permet invertir en fons àmpliament diversificats, gestionats de forma activa i altament professional, amb una estratègia a llarg termini dissenyada per aprofitar totes les oportunitats de creixement que ofereix l’economia real.

Mediolanum Premium Plan 2.0 et permet beneficiar-te de nombrosos mercats i sectors a través d’una selecció de fons d’inversió de les gestores més importants d'abast internacional i nacional (JP Morgan, Morgan Stanley, BlackRock, Pimco, DWS, Franklin Templeton i Mediolanum Gestión). Mediolanum Premium Plan 2.0 és una assegurança de vida Unit Linked, emesa per Mediolanum International Life DAC.


Mediolanum Premium Plan 2.0 és el producte ideal per als que:

Volen invertir els seus estalvis a llarg termini
Tenen com a objectiu l’acumulació de capital apostant pel creixement de l’economia real
Volen gaudir dels avantatges típics d’una pòlissa de vida, com la cobertura en cas de defunció.
Volen beneficiar-se d’un interessant sistema de Bonus de Fidelitat, fins i tot després de finalitzar el pla de pagament de primes.

El teu Family Banker® sabrà aconsellar-te perquè prenguis la decisió més adequada per a tu en aquests fons d’inversió. També els pots sol·licitar a través dels Family Bankers’Offices de Banco Mediolanum.


Composició de la cistella:
 • Cistella “Selecció Mundial RV”: composta per fons de renda variable que tenen com a objectiu mantenir una diversificació a nivell global.
 • Cistella “Selecció Mundial RV Coberta”: composta per fons de renda variable l'objectiu de la qual és mantenir una diversificació a nivell global, però coberta totalment davant el risc de tipus de canvi.
 • Cistella “Titans RV”: composta per fons de renda variable global i que inverteixen en economies i sectors emergents, amb una baixa exposició al risc de tipus de canvi.
 • Cistella “Mixta”: composta per fons flexibles que permeten aprofitar les millors oportunitats del mercat de renda variable i de renda fixa internacional. A més, també inverteix en sectors emergents.
Modalitats d’inversió:

Mediolanum Premium Plan 2.0 ofereix la màxima flexibilitat en les primes, i posa a disposició dels estalviadors tres lans d’acumulació de capital (PAC) diferents i la modalitat d’inversió d’aportació única (PIC).

 • PAC. El PAC és una estratègia que permet al Client planificar l'estalvi futur a poc a poc de manera automàtica i aprofitar les davallades dels mercats per comprar més barat i reduir així el cost mitjà. Juntament amb el teu Family Banker®, podràs escollir el pla més adequat per a tu, a 10, 12 o 15 anys.
 • PIC. Els Clients que ja hagin acumulat un cert capital poden subscriure Mediolanum Premium Plan 2.0 en la modalitat d'aportació única (PIC). Es disposarà sempre de la possibilitat d'efectuar aportacions addicionals quan es vulgui.
Els avantatges de Mediolanum Premium Plan 2.0:
 • Sistema de bonus de fidelitat: Mediolanum Premium Plan 2.0 ofereix la possibilitat de recuperar les comissions pagades a través del següent bonus*:
  • Modalitat PAC: anualment a partir del 6è any des de l'inici de la pòlissa, està prevista la devolució del 10 % de les comissions satisfetes sobre les 18 primeres mensualitats.
  • Aquest Bonus de Fidelitat es continuarà rebent cada any, amb la condició d'una correcta alimentació del pla de primes previst, fins i tot després del venciment del pla i fins al rescat de la pòlissa.
  • Modalitat PIC: també en el cas de prima única, es rebrà un Bonus de Fidelitat a partir del 6è any des de l'inici de la pòlissa i sobre cada aportació realitzada, amb la condició que aquestes primes continuïn vigents a la pòlissa.
 • Consolidació de Rendiments. L'innovador servei de Consolidació de Rendiments està disponible per a tots aquells que desitgin consolidar la rendibilitat que vagin obtenint de la inversió, traspassant automàticament els guanys obtinguts a inversions menys volàtils. L'opció de Consolidació de Rendiments s'activa en cas que la rendibilitat positiva sigui superior al 15% i està disponible en les modalitats d'inversió PIC i PAC.
 • Prestacions per defunció. En cas de defunció de l'assegurat està previst el reconeixement d'un import equivalent al 101 % o de l'import més gran entre el total de les primes pagades o el valor de les participacions (descomptats els possibles rescats parcials que s'hagin efectuat).
 • Possibilitat de rescat total o parcial. Per respondre a eventuals necessitats de liquiditat, Mediolanum Premium Plan 2.0 ofereix, transcorreguts els tres mesos de la subscripció, la possibilitat de rescatar anticipadament la inversió totalment o parcialment.

Pots contractar Mediolanum Premium Plan 2.0 a través dels següents canals que Banco Mediolanum posa a la teva disposició:

Family Banker® / Agent Representant.

Documentació:


Enllaços d’interès: