Inici > Inversió > Mediolanum Premium Plan 2.0
 • Tornar

Mediolanum Premium Plan 2.0

Mediolanum Premium Plan 2.0 és una inversió en forma d’assegurança de vida que permet accedir als mercats financers globals i a l’hora beneficiar-te de tots els avantatges típics d’una pòlissa de vida.


Mediolanum Premium Plan 2.0

¿Què t'ofereix Mediolanum Premium Plan 2.0?

L’exclusiva proposta de Mediolanum Premium Plan 2.0 és una inversió en forma d'assegurança de vida estalvio, Unit Linked1, que et permet invertir en fons àmpliament diversificats, gestionats de forma activa i altament professional, amb una estratègia a llarg termini.

Mediolanum Premium Plan 2.0 et permet invertir en una selecció de fons d’inversió de les gestores més importants d'abast internacional i nacional (JP Morgan, Morgan Stanley, BlackRock, Pimco, DWS, Franklin Templeton i Mediolanum Gestión) i així accedir a múltiples mercats i sectors. Mediolanum Premium Plan 2.0 és una assegurança de vida Unit Linked1, emesa per Mediolanum International Life DAC.

En Mediolanum Premium Pla el tomador assumeix els riscos de les inversions dels fons seleccionats, que estan subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscos inherents a la inversió en valors, per la qual cosa el valor de la inversió i la utilitat que es deriva poden disminuir o augmentar el resultat segons aquestes fluctuacions i altres factors, com el canvi de divisa. Et recordem que rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.


Mediolanum Premium Plan 2.0 és el producte ideal per als que:

Volen invertir els seus estalvis a llarg termini
Tenen com a objectiu l’acumulació de capital apostant pel creixement de l’economia real
Volen gaudir dels avantatges típics d’una pòlissa de vida, com la cobertura en cas de defunció.
Volen beneficiar-se d’un interessant sistema de Bonus de Fidelitat, fins i tot després de finalitzar el pla de pagament de primes.

El teu Family Banker® sabrà aconsellar-te perquè prenguis la decisió més adequada per a tu en aquests fons d’inversió. També els pots sol·licitar a través dels Family Bankers’Offices de Banco Mediolanum.


Composició de la cistella:
 • Cistella “Selecció Mundial RV”: composta per fons de renda variable que tenen com a objectiu mantenir una diversificació a nivell global.
 • Cistella “Selecció Mundial RV Coberta”: composta per fons de renda variable l'objectiu de la qual és mantenir una diversificació a nivell global, però coberta totalment davant el risc de tipus de canvi.
 • Cistella “Titans RV”: composta per fons de renda variable global i que inverteixen en economies i sectors emergents, amb una baixa exposició al risc de tipus de canvi.
 • Cistella “Mixta”: composta per fons flexibles que permeten aprofitar les millors oportunitats del mercat de renda variable i de renda fixa internacional. A més, també inverteix en sectors emergents.
Modalitats d’inversió:

Mediolanum Premium Plan 2.0 ofereix la màxima flexibilitat en les primes, i posa a disposició dels estalviadors tres lans d’acumulació de capital (PAC) diferents i la modalitat d’inversió d’aportació única (PIC).

 • PAC. El PAC és una estratègia que permet al Client planificar l'estalvi futur a poc a poc de manera automàtica i aprofitar les davallades dels mercats per comprar més barat i reduir així el cost mitjà. Juntament amb el teu Family Banker®, podràs escollir el pla més adequat per a tu, a 10, 12 o 15 anys.
 • PIC. Els Clients que ja hagin acumulat un cert capital poden subscriure Mediolanum Premium Plan 2.0 en la modalitat d'aportació única (PIC). Es disposarà sempre de la possibilitat d'efectuar aportacions addicionals quan es vulgui.
Els avantatges de Mediolanum Premium Plan 2.0:
 • Sistema de bonus de fidelitat2: Mediolanum Premium Plan 2.0 consisteix en la possibilitat de recuperar part de les comissions de suscripció pagades. És possible rebre-ho anualment a partir del 6è any de vigència de la pòlissa i el càlcul dependrà de si la inversió és PIC o PAC:
  • Modalitat PIC: també en el cas de prima única, es percebrà una Prima de Fidelitat a partir del 6è any des de l'inici de la pòlissa. Consisteix en el 10% de les comissions pagades en cada prima satisfeta (o aportació realitzada), es destinarà a la subscripció de noves participacions, i amb la condició que tals primes (o aportacions) continuïn vigents en la pòlissa
  • Modalitat PAC: consisteixen també en el 10% de les comissions pagades i s'aplicarà sobre les 18 primeres primes mensuals. Per a tenir dret a aquest, no s'ha d'incomplir amb el pla de primes establertes/programades.
 • Aquest bonus es destinarà a la subscripció de noves participacions.

 • Prestacions per defunció. En cas de defunció de l'assegurat està previst el reconeixement d'un import equivalent al 101 % o de l'import més gran entre el total de les primes pagades o el valor de les participacions (descomptats els possibles rescats parcials que s'hagin efectuat).
 • Possibilitat de rescat total o parcial. Per respondre a eventuals necessitats de liquiditat, Mediolanum Premium Plan 2.0 ofereix, transcorreguts els tres mesos de la subscripció, la possibilitat de rescatar anticipadament la inversió totalment o parcialment. El rescat de la inversió es produeix conforme al valor de liquidació i si es produeix abans del temps recomanat, podria implicar unes pèrdues majors en comparació amb el supòsit que no es rescati anticipadament.

Pots contractar Mediolanum Premium Plan 2.0 a través dels següents canals que Banco Mediolanum posa a la teva disposició:

Family Banker® / Agent Representant.

Documentació:


Enllaços d’interès: