Inici > Informació legal
  • Tornar

Informació legal


Aquestes són les dades de registre de Banco Mediolanum:

Banco Mediolanum, S.A.
  • N.I.F. A-58.640.582
  • Domicili social C/ Barques, núm. 10, 46002 Valencia
  • E-mail info@mediolanum.es
  • Telèfon 900 800 310
  • Codi SWIFT BFIVESBB
  • Inscrita en el Registre Mercantil de València T. 10.379, F.1, H. V-178506, Inscripció 2ª
  • Entitat subjecta a la supervisió del Banc Central Europeu i inscrita al Registre Administratiu del Banc d’Espanya amb el número 0186.
  • BANCO MEDIOLANUM està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit (Real Decret-llei 16/2011, de 14 d’octubre, pel que es crea el Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit) que garanteix amb el límit de fins a 100.000 euros el saldo creditor del conjunt de dipòsits en una mateixa Entitat per depositant.