Inici > Informació legal
  • Tornar

Informació legal


Aquestes són les dades de registre de Banco Mediolanum:

Banco Mediolanum, S.A.
  • N.I.F. A-58.640.582
  • Domicili social C/ Roger de Lauria nº19, 2º 46002 Valencia
  • E-mail info@mediolanum.es
  • Telèfon 900 800 310
  • Codi SWIFT BFIVESBB
  • Inscrita en el Registre Mercantil de València T. 10.379, F.1, H. V-178506, Inscripció 2ª
  • Entitat subjecta a la supervisió del Banc d’Espanya i inscrita al Registre Administratiu del Banc d’Espanya amb el número 0186.
  • BANCO MEDIOLANUM està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit (Real Decret-llei 16/2011, de 14 d’octubre, pel que es crea el Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit) que garanteix amb el límit de fins a 100.000 euros el saldo creditor del conjunt de dipòsits en una mateixa Entitat per depositant.

Notificació de transferència emesa

Banco Mediolanum l’informa que les dades utilitzades per a realitzar les notificacions de "transferència emesa" a través de correu electrònic o de sms són facilitades per l’ordenant corresponent per poder enviar-li la notificació de l’operació i es destinen exclusivament a la finalitat indicada. Així mateix, Banco Mediolanum li informa que aquestes dades no s’incorporen als fitxers de l’Entitat ni són objecte de cap mena de tractament, ja que no són conservats amb posterioritat a la notificació mencionada.