Inici > Inversió > Valors Liquidatius Assegurances de Vida
  • Tornar

Valors Liquidatius


Descripció Última Data Valor Rendabilitat Trimestral Rendabilitat Anual
1T2T3T202220212020201920182017
DINAMICO 01/12/23 6,80768 2,03 6,12 -16,82 14,00 1,79 24,36 -11,41
MODERADO 01/12/23 5,44904 0,67 2,94 -16,54 4,16 1,81 13,15 -7,56
OPORTUNO 01/12/23 8,0538 2,82 8,89 -17,21 21,51 3,93 27,78 -11,78
PAISES 01/12/23 7,57187 2,57 7,40 -14,91 22,17 0,86 25,37 -13,85
PONDERADO 01/12/23 6,39818 1,47 5,15 -16,35 11,04 2,69 18,13 -8,53
PRUDENTE 01/12/23 5,60704 0,63 2,23 -3,68 -2,05 2,67 2,40 -1,88
SECTORES 01/12/23 7,10863 3,61 11,43 -17,31 20,05 -1,38 25,99 -12,09

Descripció Última Data Valor Rendabilitat Trimestral Rendabilitat Anual
1T2T3T202220212020201920182017
ALTERNATIVE FUNDS 1 27/11/23 4,99122 0,23 -0,01 -10,70 1,18 0,81 4,47 -5,04
ALTERNATIVE FUNDS 2 27/11/23 5,97123 0,14 1,53 -10,90 5,59 0,39 11,17 -7,68
ALTERNATIVE FUNDS 3 27/11/23 6,86795 0,04 2,88 -11,06 11,47 -0,46 16,40 -10,26

Descripció Última Data Valor Rendabilitat Trimestral Rendabilitat Anual
1T2T3T202220212020201920182017
ALTERN. FUNDS HEDGE 31/10/23 4,83057 0,24 -0,97 -5,79 0,46 -0,51 4,26 -4,47

Descripció Última Data Valor Rendabilitat Trimestral Rendabilitat Anual
1T2T3T202220212020201920182017
RENTA EQUILIBRADA II 01/12/23 5,13441 0,72 3,03 -15,67 2,22 3,11 8,97 -5,91
RENTA FIJA II 01/12/23 5,00728 0,42 1,99 -14,05 -1,05 -0,04 6,08 -3,99
RENTA VARIABLE MIXTA II 01/12/23 7,40406 1,77 5,49 -16,17 9,42 5,06 15,25 -8,41

Descripció Última Data Valor Rendabilitat Trimestral Rendabilitat Anual
1T2T3T202220212020201920182017
CESTA GLOBAL DISCOVERY 01/12/23 4,72379 3,99 11,76 -16,87 5,10 n/d n/d n/d
CESTA GLOBAL PERSPECTIVE 01/12/23 4,83199 3,80 10,81 -15,71 6,81 n/d n/d n/d
CESTA GLOBAL THEMATIC FOCUS 01/12/23 4,63666 3,59 11,31 -18,95 6,32 n/d n/d n/d
MIXTA 01/12/23 6,14639 1,61 5,46 -16,78 4,37 5,30 13,47 -9,11
SELECCION MUNDIAL CUBIERTA RV. 01/12/23 7,51796 3,80 10,64 -21,48 10,94 6,92 20,40 -15,47
SELECCION MUNDIAL RV. 01/12/23 10,2167 2,80 9,18 -16,93 16,58 3,56 25,20 -11,10
SELECCION OPORTUNIDAD 01/12/23 5,14929 1,77 4,85 -17,07 10,02 -2,30 11,05 -13,73
TITANES RV. 01/12/23 7,44556 3,49 10,13 -20,77 11,45 4,47 18,91 -14,83