Inici > Inversió > Mediolanum Premium Plan Evolution
 • Tornar

Mediolanum Premium Plan Evolution

Mediolanum Premium Plan Evolution és una inversió en forma d'assegurança de vida estalvi que et permet invertir en noves cistelles de fons d’inversió, amb una gran flexibilitat, i amb els avantatges d’una pòlissa de vida.


Mediolanum Premium Plan 2.0

Què ofereix Mediolanum Premium Plan Evolution?

Mediolanum Premium Plan Evolution és una inversió en forma d'assegurança de vida Unit Linked(1), que et permet invertir amb flexibilitat en noves cistelles de fons d’inversió, gestionades per Mediolanum International Funds Ltd. (MIFL), i amb interessants avantatges.

La modalitat de contractació PIC (Aportació única) és apta per als clients que disposin de cert capital acumulat. Aquests clients es podran subscriure a Mediolanum Premium Plan Evolution fent una única aportació, tot i que també podran realitzar aportacions addicionals en qualsevol moment.


Mediolanum Premium Plan Evolution: Per a qui seria el producte perfecte?

Per a tots aquells que vulguin invertir els seus estalvis a llarg termini.
Tenen com a objectiu l’acumulació de capital en funció de l’evolució de l’economia real.

Encara en dubtes? El teu Family Banker® et sabrà aconsellar perquè prenguis la decisió més adient per a tu segons les necessitats del teu cicle de vida financer, a més a més d’aconsellar-te sobre com contractar una assegurança de vida estalvi com Mediolanum Premium Plan Evolution. També les pots sol·licitar a través de les Family Bankers’Offices de Banco Mediolanum.


Quines són les característiques de Mediolanum Premium Plan Evolution?

 • Accés al mercat financer global de forma flexible, dinàmica i diversificada.
 • Disposa de les característiques i avantatges fiscals de les pòlisses d’assegurances de vida, com la cobertura en cas de decés.
 • Prestació per decés per un import equivalent al 101% de l’import més gran entre el total de primes pagades o el valor de la teva inversió.
 • Ofereix la Prima Fidelitat. Per a la modalitat de contractació PIC, és possible rebre-la anualment a partir del 6è any des de l’inici de la pòlissa. Consisteix a destinar el 10% de les comissions pagades en cada prima satisfeta (o aportació realitzada) a la subscripció de noves participacions, sempre amb la condició que aquestes primes (o aportacions) continuïn vigents a la pòlissa.
 • Possibilitat de rescat total o parcial: per respondre a eventuals necessitats de liquiditat, Mediolanum Premium Plan Evolution ofereix, transcorreguts els tres mesos de l’entrada en vigor del contracte, la possibilitat de rescatar anticipadament la teva inversió en la seva totalitat o parcialment. El rescat de la inversió es produeix de conformitat amb el valor de liquidació, i si es produeix abans del temps recomanat, podria comportar unes pèrdues superiors en comparació amb el supòsit que no es rescati anticipadament.
 • Estratègia d’inversió intel·ligent (inBest), un motor més per a la teva inversió.
  Mediolanum Premium Plan Evolution ofereix la possibilitat d’activar l’estratègia inBest, tant en la fase inicial de subscripció com posteriorment, la qual cosa permet l’adopció d’una estratègia d’inversió sistemàtica i gradual, mitjançant traspassos periòdics, aprofitant les fluctuacions del mercat i subscrivint més participacions quan el preu de compra sigui més baix.
  En el cas d’InBest per a Mediolanum Premium Plan Evolution PIC, el prenedor adopta una estratègia en la qual es fa una inversió inicial en una Cistella d’Actius Monetaris i, des d’aquí, de forma periòdica i gradual, es traspassa automàticament a les cistelles de Renda variable triades pel client.
  A més a més, aquesta estratègia també preveu la presència d’automatismes que permetin, en determinades condicions de mercat, incrementar l’import de la quota o tractar de consolidar les rendibilitats.
 • Mediolanum Premium Plan Evolution és una assegurança de vida "Unit Linked", en la qual el Prenedor assumeix el risc de la inversió.

En què consisteixen les cistelles de fons de Mediolanum Premium Plan Evolution? Quines són?

Les cistelles de fons per a Mediolanum Premium Plan Evolution estan formades per diversos fons, amb percentatges, objectius i polítiques d’inversió particulars i independents per a cada una d’elles.

Tu tries en quina cistella/cistelles d’inversió inverteixes segons el risc que vulguis assumir i els teus objectius de rendibilitat.

Quines són les cistelles d’inversió gestionades per Mediolanum International Funds

En funció dels fons Mediolanum Best Brands i Challenge Funds, fons de Societats Gestores de tercers i ETF, les cistelles de fons d’inversió són:

 • Cistella Global Perspective
  Inverteix en mercats de renda variable global, seleccionant instruments financers que es caracteritzen per diferents estils de gestió.
 • Cistella Global Discovery
  Inverteix en mercats de renda variable global amb enfocament a les oportunitats que sorgeixen en àrees geogràfiques i sectors específics.
 • Cistella de Global Thematic Focus
  Inverteix en mercats de renda variable global, seleccionant les temàtiques i tendències presents en el mercat.

A Mediolanum Premium Plan Evolution el Prenedor assumeix els riscs de les inversions dels fons seleccionats, que estan subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscs inherents a la inversió en valors, el que vol dir que el valor de la inversió i la utilitat que se’n deriva poden disminuir o augmentar el resultat segons aquestes fluctuacions i altres factors, com ara el canvi de divisa. Et recordem que les rendibilitats passades no garanteixen les rendibilitats futures.


Pots contractar Mediolanum Premium Plan Evolution a través dels següents canals que Banco Mediolanum posa a la teva disposició:

Family Banker® / Agent Representant.

Documentació: