Inici > Inversió > Life Funds 2
  • Tornar

Life Funds 2

Banco Mediolanum t'ho posa fàcil amb Life-Funds 2, una assegurança de vida Unit Linked amb tot allò necessari per la teva inversió: diversificació, personalització, adaptació, fiscalitat, accessibilitat i flexibilitat.


Life Funds 2 Banco Mediolanum

Què ofereix Life Funds 2?

Life Funds 2 es tracta d'un Unit Linked1, és a dir, una assegurança de vida vinculat a fons o cistelles de fons determinats segons les teves necessitats i amb ajuda de la teva Family Banker. Life Funds 2 ofereix la possibilitat d'invertir en els diferents mercats mundials amb diversificació, a través de 7 cistelles de fons d'inversió: diversificació geogràfica i sectorial, en renda fixa i variable, en diversos instruments financers i oportunitats. En aquesta assegurança de vida Unit Linked el prenedor de l'assegurança és qui assumeix el risc de la inversió.

Life Funds 2 actualitza la teva inversió periòdicament mitjançant una gestió que té en compte les contínues variacions del mercat, reajustant la cartera per adequar-la al perfil (cistella) que has triat.


Un perfil per a cada inversor

Amb Life Funds 2, la gestió de la teva inversió assoleix el màxim nivell de professionalitat i personalització. Amb l’ajuda del teu Family Banker, podràs definir l’horitzó temporal i el grau de risc que estàs disposat a assumir.
Els perfils descrits a continuació representen diferents combinacions de rendiment i de volatilitat. La seva composició és orientativa i no vinculant.

Perfils

  • Prudent: renda fixa.
  • Moderat: renda fixa mixta.
  • Ponderat: renda fixa i renda variable.
  • Dinàmic: renda variable mixta.
  • Països: renda variable països de l’OCDE.
  • Sectors: renda variable diversificada per sectors.
  • Oportú: renda variable amb possibilitat d’invertir en països emergents i en empreses del sector tecnològic.

Modalitat de subscripció Prima única Pla de primes periòdiques
Aportació Inicial 2.000 €. 1.200 €.
Aportacions addicionals mínimes 1.000 €. 100 €.

Pots contractar Life Funds 2 a través dels canals següents que Banco Mediolanum posa a la teva disposició:

Family Banker® / Agent Representant.

Total flexibilitat

Per afrontar qualsevol canvi en les teves circumstàncies, tant personals com financeres, Life Funds 2 et permet canviar perfil seleccionat inicialment2, o bé rescatar la teva inversió. El rescat es produeix conforme al valor de liquidació, i si es produeix abans del temps recomanat, podria implicar unes pèrdues majors en comparació amb el supòsit en el qual no es rescati.

No obstant això, et recomanem mantenir la teva inversió fins a finalitzar el termini aconsellat d’acord amb el perfil seleccionat. D’aquesta manera, a més de tenir la possibilitat d’aconseguir la màxima rendibilitat del producte, et podràs beneficiar del Bonus de Fidelitat3 creat per Banco Mediolanum per premiar els seus Clients.

Comissió de subscripció

La comissió de subscripció varia en funció de la modalitat de subscripció triada (prima Única, pla de primes periòdiques), de l’import d’aquesta i de la durada de la pòlissa.

Despeses d’administració

41,60 euros.

Costs de modificació d’inversions

Si el nombre de modificacions anuals és superior a 4, les sol·licituds de modificació addicionals tindran un cost fix de 18,35 euros.


Documentación:


Enllaços d’interès: