Inici > Informació legal > Política de Cookies
  • Tornar

Política de Cookies


Responsable del tractament

  • Responsable del tractament Banco Mediolanum, S.A. (“Banco Mediolanum”)
  • Adreça postal: Avinguda Diagonal, 668-670, 08034 Barcelona
  • Seu social: Carrer Roger de Llúria, núm. 19, 2on, València
  • Teléfono 932 535 400
  • Contacte Delegat de Protecció de Dades delegadoprotecciondatos@bancomediolanum.es

BANCO MEDIOLANUM no es fa responsable del contingut i veracitat de les polítiques de privadesa de tercers que s’inclouen en aquesta política de cookies, que podrà decidir si accepta o no quan accedeixi als llocs web dels esmentats tercers.

En els llocs web de BANCO MEDIOLANUM també s’hi inclouen botons que pot utilitzar per enllaçar i compartir certs continguts del web amb xarxes socials com ara Twitter. Aquesta funcionalitat comporta l’ús de cookies que enllacen amb les pàgines web de la xarxa social, i en les quals s’hi emmagatzema exclusivament tota la informació.

Quina és la base jurídica i el període de retenció de la informació?

El tractament de les seves dades personals és necessari per a la finalitat indicada anteriorment i la seva base jurídica és el consentiment de l’usuari, que ell mateix atorga en fer clic en el botó “Accepta” que hi ha en el bàner informatiu.

El període de retenció de les seves dades personals és el que s’ha establert per a la cookie que correspongui a la política de privadesa del tercer que la gestiona i que es poden consultar en els enllaços facilitats a l’apartat anterior d’aquesta política.

Les dades no es comunicaran a tercers, tret que així estigui previst a les polítiques de privadesa esmentades anteriorment.

Com es poden exercir els drets dels usuaris?

Els usuaris tenen dret a accedir a les seves dades personals i a la seva portabilitat en els casos prevists en la normativa, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no resulten necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els usuaris es podran oposar al tractament de les seves dades, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, cas en el qual només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Finalment, pel que fa a aquells tractaments que els usuaris hagin consentit voluntàriament, aquests clients en podran retirar el seu consentiment en qualsevol moment. L’usuari podrà remetre al Delegat de Protecció de Dades les sol·licituds escrites que, si escau, procedeixin amb la finalitat d’exercitar els drets anteriors acreditant la seva identitat, a derechosprotecciondatos@bancomediolanum.es o a l’adreça postal de Banco Mediolanum indicada a l‘apartat 2 del present document. Els clients tindran dret a acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (autoritat de control en matèria de protecció de dades) per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (pot consultar més informació a www.agpd.es).