Inici > Informació legal > Comunicació política de blanqueig de capitals
 • Tornar

Comunicació política de prevenció de blanqueig de capitals

Principis de Banco Mediolanum, S.A. en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals i de Finançament del Terrorisme


Banco Mediolanum, S.A. i les seves sucursals, filials i participades estan compromeses a seguir totes les iniciatives legals nacionals i internacionals per prevenir el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i altres delictes financers.

Banco Mediolanum, S.A. té els seus Serveis Centrals a Espanya i està supervisada en matèria de prevenció de blanqueig de capitals pel Servei Executiu de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC).

Espanya és membre de la Unión Europea i del Grup d’Acció Financera Internacional (FATF-GAFI). A Espanya, el blanqueig de capitals és un delicte.

L’Entitat ha dissenyat i implementat un programa de prevenció de blanqueig de capitals basat en l’adopció de la regulació espanyola i dels estàndards internacionals.

Banco Mediolanum, S.A. ha adoptat els següents principis:
 • Posseir una estructura per a la prevenció de blanqueig de capitals.
 • Tenir polítiques de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • Tenir procediments de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • Implementar estàndards d’identificació del client i del titular real amb caràcter previ a establir les relacions de negoci.
 • Implementar estàndards de coneixement del client KYC (Know Your Costumer) i del propòsit de la relació de negoci.
 • Aplicació de procediments de supervisió i seguiment continu de la relació de negoci.
 • No realitzar operacions amb entitats sense domicili físic real.
 • No operar amb Bancs Offshore.
 • Tenir procediments per conèixer en cada moment si algun dels seus clients és una persona de responsabilitat pública que dugui a terme o hagi dut a terme funcions públiques importants en altres Estats membres de la Unió Europea o en tercers paises, així com per identificar els seus familiars més propers i persones reconegudes com a propparents. (PEP/PRP)
 • Aplicació de procediments que permetin, en la mesura que sigui possible, l’abstenció de realitzar operacions sobre les que es tingui sospita que puguin estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.
 • Confeccionar un pla de formació anual per als seus empleats i Family Bankers.
 • Utilitzar sistemes de control d’operacions enfocats a la detecció de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme. En especial alertes sobre operacions d’efectiu i transferències, i alertes de seguiment de clients amb risc superior al mig i desviació del perfil establert per a cada client.
 • Realitzar un examen especial d'aquelles operacions que per la seva naturalesa poguessin estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, deixant per escrit les accions realitzades i el curs donat a aquestes.
 • Sotmetre les seves polítiques i procediments a revisió per part d’Auditoria Interna i d’un Expert Extern que prèviament haurà d’haver-ho comunicat al Servei Executiu de la Comissió.
 • Conservar tota la documentació durant 10 anys i tenir-la a disposició del Servei Executiu de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals.
 • Comunicar a les autoritats competents aquelles operacions amb indicis d’estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

A més, com a part de la seva política de prevenció de blanqueig de capitals, i en el context de prevenció de finançament del terrorisme, l’entitat contrasta de forma regular els arxius de clients amb les llistes de persones sospitoses emeses per organismes reconeguts.


Documentació: