Inici > Informació legal > Reglament intern de conducta
  • Tornar

Reglament intern de conducta


La Llei del Mercat de Valors, al Capítol I del Títol VII, estableix les normes de conducta aplicables a les entitats que, com Banco Mediolanum, S.A., presten serveis d’inversió.

Amb l’objectiu de complir aquestes normes, Banco Mediolanum, S.A., va aprovar l’aplicació del Reglament Intern de Conducta en l’Àmbit del Mercat de Valors, elaborat per l’Associació Espanyola de la Banca l’any 1993, reglament que des d’aleshores s’ha ant modificant paer adequar-lo al marc normatiu vigent.

El Reglament respon a les normes anteriorment citades, facilitant així a l’entitat el seu compliment. De la mateixa manera, pretén facilitar a les persones compreses al seu àmbit d’aplicació el coneixement i aplicació de les normes sobre mercats de valors, d’acord amb el que es preveu a l’article 78 de la Llei del Mercat de Valors.


Documentació: