Inici > Informació legal > Política de protecció de dades per al control de temperatura en l’accés a oficines
 • Tornar

Política de protecció de dades per al control de temperatura en l’accés a oficines


1. INTRODUCCIÓ

Aquesta política (la “Política”) de protecció de dades personals detalla la manera en què es tractaran les dades personals de les persones que accedeixin a l’edifici (d’ara endavant, el titular de les dades), per part de Banco Mediolanum, S.A. (“Banco Mediolanum”) amb la finalitat de coordinar l’activitat empresarial i garantir el control i la seguretat de les persones treballadores o d’altres persones que hi hagi a les instal·lacions de Banco Mediolanum durant la situació actual de pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 (“Covid-19”) declarada por l’Organització Mundial de la Salut.

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Responsable del tractament: Banco Mediolanum, S.A.
 • Domicili Social: C/ Barques, núm. 10, Valencia
 • Adreça postal: Avenida Diagonal, 668-670, 0834, Barcelona
 • Telèfon: 932 535 400
 • Contacto Delegat de Protecció de Dades: delegadoprotecciondatos@bancomediolanum.es

3. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Banco Mediolanum tracta les dades del titular de les dades amb les següents finalitats:

 • Protegir la salut i la vida de les persones que estan als locals de l’Entitat.
 • Contribuir a la contenció de la pandèmia.
 • Complir la normativa de prevenció de riscs laborals.
 • Verificar el compliment, per part dels treballadors, de l’obligació d’acudir al centre de treball sense febre.

4. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

La càmera d’infrarojos instal·lada per al control de temperatura únicament tracta en temps real la dada de la temperatura de les persones que accedeixen a l’oficina dels serveis centrals de l’Entitat, i aquesta informació no es conserva amb associació a cap altra dada personal que permeti la identificació de les persones.

5. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES DEL TITULAR DE LES DADES

La base legal per al tractament de les dades del titular de les dades és el compliment normatiu de l’article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscs Laborals que obliga Banco Mediolanum a verificar si les persones que accedeixen a les instal·lacions de Banco Mediolanum presenten símptomes de febre i, per aquest motiu, puguin resultar susceptibles d’estar infectades pel Covid-19 i constituir un perill de contagi i transmissió del Covid-19 per a la salut de les persones treballadores o per a d’altres persones que hi hagi als locals de Banco Mediolanum.

6. CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades del titular de les dades es podran comunicar als següents tercers:

 • Autoritats competents, en cas que existeixi una norma que empari o n’exigeixi la cessió.
 • Tercers col·laboradors en la Prevenció de Riscs Laborals

7. DRETS DEL TITULAR DE LES DADES

El titular de les dades té dret a accedir a les seves dades personals i a la seva portabilitat, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no resultin necessàries per a les finalitats amb les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, el titular de les dades es podrà oposar al tractament de les seves dades, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, cas en el qual només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

El titular de les dades podrà remetre les sol·licituds escrites que, si escau, procedeixin amb la finalitat d’exercitar els drets anteriors acreditant la seva identitat, a derechosprotecciondatos@bancomediolanum.es o a l’adreça postal de Banco Mediolanum indicada anteriorment.

El titular de les dades tindrà dret a acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de control en matèria de protecció de dades) per reclamar l’exercici dels seus drets. A continuació es facilita un enllaç a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es.

Data d'última actualització: 05/05/21