Inici > Jubilació > Mediolanum Previsió EPSV Individual
  • Tornar

Mediolanum Previsió EPSV Individual

Apunta't al servei intel·ligent d'estalvi per a la jubilació que evoluciona amb tu ofert per Mediolanum Previsió, EPSV Individual, un servei de plans de previsió social exclusiu per als residents en Biscaia, Àlaba i Guipúscoa.


Classificació dels plans de previsió social

El nivell de risc dels plans de previsió social que componen el servei Mediolanum Previsió, EPSV Individual, en una escala des d'1 a 7, sent 2, 4 i 6. El nivell de risc de cadascun dels plans està detallat en el document de característiques corresponent a cada pla.
1
2
3
4
5
6
7
Menor risc
Potencialment menor rendiment
Major risc
Potencialment major rendiment
2
Pla de Previsió Social
Individual Mediolanum
Previsió Renda Fixa
4
Pla de Previsió Social
Individual Mediolanum
Previsió Renda Variable
6
Pla de Previsió Social
Individual Mediolanum
Previsió Actius
Monetaris

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.


Mediolanum Previsión

Què és Mediolanum Previsió, EPSV Individual?

Mediolanum Previsió, EPSV Individual és una entitat de previsió social voluntària que ofereix un servei dinàmic personal a través dels plans de previsió social integrats en aquest, i que ofereix adaptar automàticament el perfil de risc de la inversió a mesura que avança l'edat del soci, tenint en compte l'estratègia d'inversió que seleccioni. Mediolanum Previsió, EPSV Individual optimitza la rendibilitat i redueix el risc en adaptar cada any, de manera automàtica, la composició de la inversió. Mediolanum Previsió va desplaçant el pes de la inversió de la renda variable a la renda fixa i els actius monetaris a mesura que t'acostes a l'edat de la jubilació. Això es fa partint de la base d'un perfil d'inversió adaptat a les teves característiques.

I podràs gaudir dels avantatges fiscals d’aquest tipus de servei: el teu Family Banker® de Banco Mediolanum és a la teva disposició per ajudar-te a valorar com et pot ser d’interessant Mediolanum Previsió.


Pots contractar el pla de previsió social Mediolanum Previsió, EPSV Individual a través dels següents canals que Banco Mediolanum et posa a disposició:

Family Banker® / Agent Representant.

Característiques

Per a aconseguir l'adaptació dinàmica dels perfils de risc, hem combinat tres plans de previsió. En integrar-se en Mediolanum Previsió, EPSV Individual, el titular signatura un únic butlletí d'adhesió (contracte) pel qual s'adhereix simultàniament a tres plans de previsió individuals:

  • Mediolanum Previsió Renda Fixa, Pla de Previsió Individual.
  • Mediolanum Previsió Renda Variable, Pla de Previsió Individual.
  • Mediolanum Previsió Actius Monetaris, Pla de Previsió Individual.

En adherir-se als plans de previsió social, el soci tria, a més adherir-se o al perfil Cicle de vida (conservador), que compleix amb els requisits del Govern Basc, o als perfils del Servei dinàmic personal de plans de previsió social Mediolanum Previsió EPSV Individual: perfil decidit amb una composició predeterminada o el perfil lliure, en el qual el titular s'adhereix a tres plans de previsió individual amb una única signatura però defineix quina és la composició de la seva inversió, és a dir, decideix quin percentatge inverteix en cadascun dels plans.

Per tant, el soci ordinari integrat en Mediolanum Previsió EPSV Individual es podrà optar per diferents estratègies d'inversió i a més, podrà mobilitzar els seus drets econòmics d'un pla a un altre en qualsevol moment, modificant, en el seu cas, l'estratègia d'inversió..

Mediolanum Previsió, EPSV Individual és una Entitat de Previsió Social Voluntària que integra plans de previsió de la modalitat individual sota el sistema d'aportació definida, és a dir, aquell en què es coneix quina és l'aportació i en el qual la prestació per jubilació*, que es rebrà dependrà del nivell d'aportacions i de l'evolució del pla de previsió al qual el soci es trobi adherit.

Com invertir en Mediolanum Previsió, EPSV Individual

Mitjançant una aportació única més aportacions voluntàries (conegut com a Pla d'Inversió de Capital o PIC) o bé mitjançant Pla d'Acumulació de Capital (PAC).

Les aportacions del PAC poden ser mensuals, trimestrals, semestrals o anuals, per l'import que desitgi el soci sempre que no resulti inferior a 10 euros anuals.

Quant costa integrar-se en Mediolanum Previsió, EPSV Individual?

Les despeses d'administració corresponen al percentatge especificat en el corresponent reglament de prestacions de cadascun dels plans de previsió i, en particular:

  • Mediolanum Previsió Renda Variable, Pla de Previsió Social Individual: 1,60% del patrimoni afecte al Pla de Previsió.
  • Mediolanum Previsió Renda Fixa, Pla de Previsió Social Individual: 1,60% del patrimoni afecte al Pla de Previsió.
  • Mediolanum Previsió Actius Monetaris, Pla de Previsió Social Individual: 0,5% del patrimoni afecte al Pla de Previsió.

Documentació:


Enllaços d’interès: