Inici > Informació legal > Obligacions en matèria de comunicació de mitjans de pagament
  • Tornar

Obligacions en matèria de comunicació de mitjans de pagament


S’informa a tots els nostres clients que a partir del 13 de febrer de 2007 i en virtut de la nova Ordre Ministerial EHA/1439/2006, de 3 de maig, totes les persones que realitzin moviments de mitjans de pagament (efectiu i xecs bancaris al portador) per territori nacional per import igual o superior a 100.000 euros o sortida o entrada en territori nacional de mitjans de pagament per import igual o superior a 10.000 euros per persona i viatge, tenen l’obligació de complimentar, amb caràcter previ, el model de declaració S-1, el qual, segons la normativa, podran sol·licitar a les nostres oficines, a les Dependències Provincials de Duanes i Impostos Especials, a les Administracions de Duanes de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a les Delegacions d’Economia i Hisenda i a les pàgines web del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, de l'Agència Estatal d’Administració Tributària i de la Direcció General del Tresor i Política Financera.