Inici > Tarifes i altra informació
  • Tornar

Tarifes i altra documentació


Banco Mediolanum treballa constantment per oferir als seus clients de la nostra Banca Personal la millor qualitat de serveis i una informació al respecte totalment transparent. Aquí podràs trobar la informació corresponent a Tarifes i Comissions, Fons de Garantia, així com els models dels nostres contractes tipus i la guia d’accés al préstec hipotecari elaborada pel Banc d’Espanya.

Informació pública sobre tipus d’interès, comissions, condicions i despeses


Informació precontractual


Serveis bancaris préstec hipotecari

A continuació pot consultar la guia d’accés al préstec hipotecari i les recomanacions abans de contractar una hipoteca, ambdós documents elaborats pel Banc d’Espanya (www.bde.es) seguint el mandat contingut a l’article 20 de la Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris —i en la disposició addicional tercera de la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social—.