Inici > Tarifes i altra documentació > Trasllat de compte
  • Tornar

Trasllat de compte


Posem a disposició dels nostres clients el document perquè sol·licitin el trasllat de comptes d’altres entitats a Banco Mediolanum. Poden transferir els ingressos recurrents i rebuts, el saldo, les transferències periòdiques, així com tancar el compte a l'altra entitat.

Mitjançant la present autorització, el client atorga el seu consentiment perquè en el termini màxim de dos dies hàbils des del moment de la recepció de la sol·licitud de traspàs en els serveis centrals de Banco Mediolanum (Av. Diagonal 668-670, 08034 Barcelona) procedeixin a sol·licitar al “banc transmissor” tota la informació pertinent.

Caldrà considerar la necessitat de realitzar una provisió de fons suficient en el seu compte en el “banc transmissor” per atendre l'import total dels pagaments per xecs, targetes i altres obligacions exigibles pendents de càrrec en l'antic compte, així com les domiciliacions que eventualment es produeixin, fins a la data d'execució del trasllat.

Podrà realitzar-se l’enviament de la sol·licitud de trasllat de compte a través del correu electrònic servicios.firma@bancomediolanum.es o bé a través del seu Family Banker®.


Documentació: