Inici > Inversió > Selecció Nacional - Fons Mediolanum > Selecció Nacional – Fons Mediolanum de Renda Fixa
 • Tornar

Selecció Nacional – Fons Mediolanum de Renda Fixa a Mig Termini

Aconsegueix una rendibilitat superior a l'oferta pels tradicionals comptes corrents per als diners "a la vista".


Aprofita el coneixement i l'experiència del nostre equip de gestors i experts. A Banco Mediolanum comptaràs amb l’assessorament del teu Family Banker® per aconsellar-te en la contractació d’aquest fons.


T’oferim els següents Fons Mediolanum de Renda Fixa a Mig Termini:

 • Mediolanum Renda
  Es tracta d'un fons de renda fixa europea a mitjà i llarg termini, amb una rendibilitat superior a la dels fons monetaris. És un instrument ideal per a la creació de la cartera de renda fixa que tota distribució patrimonial hauria d'incloure. La durada mitjana de la cartera serà superior a dos anys.

Modalitats de contractació:

 • Clase S:
  per a aquells Clients que no tenen previst romandre a tan llarg termini s'aplica una petita comissió de subscripció, però les comissions de gestió són lleugerament superiors a les de la classe L.
 • Clase L:
  està orientada a Clients que desitgin invertir amb una visió de llarg termini. Té una comissió de subscripció però, en contrapartida, les comissions de gestió són molt atractives.
 • Participacions Tipus B:
  S-B i L-B. Ofereixen la possibilitat de rebre un ingrés trimestral en concepte de dividend.

Quant costa contractar els Fons Mediolanum Selecció Nacional de Renda Fixa a mig termini?:

 • Comissió de subscripció:
  la forma de determinar el tram de l'escalat de la comissió de subscripció tindrà en compte la totalitat de l'import net subscrit pel partícip en una mateixa classe des de la seva primera aportació. Per tant, aquesta forma de calcular les comissions de subscripció solament s'aplicarà en cas que totes les aportacions s'efectuïn en una mateixa Classe S o L.
Importe total suscrito CLASE S CLASE L

Hasta 24.999 €

1,50%

2,25%

De 25.000 a 74.999 €

1,25%

1,75%

De 75.000 a 149.999 €

1,00%

1,25%

De 149.000 a 249.999 €

0,75%

0,75%

De 250.000 € en adelante

0,25%

0,25%

 • Comisión de gestión:
  • Clase L: 0,95%
  • Clase S: 1,10%
 • Nivell de risc:
  Mediolanum Renda F.I.: medio.

  Quant costa realitzar un traspàs entre Fons Mediolanum Selecció Nacional?

  Traspàs de participacions entre diferents fons: s'aplicaran les següents comissions de subscripció sobre l'import traspassat:

  • Traspàs de participacions de la Classe "S", "S-A" i/o "S-B" a la Classe "L", "L-A" i/o "L-B": 50% de la comissió del fons de destí.*
  • Traspàs de participacions de la Classe "L", "L-A" i/o "L-B" a la Classe "S", "S-A" i/o "S-B": 50% de la comissió del fons de destí.
  • Traspàs entre participacions de la Classe "S", "S-A" i/o "S-B": No s'aplica comissió de subscripció(1).
  • Traspàs entre participacions de la Classe "L", "L-A" i/o "L-B": 50% de la comissió del fons de destí.

  Traspàs de participacions dins d'un mateix fons: S'aplicaran les següents comissions de subscripció sobre l'import traspassat:

  • Traspàs de participacions de la Classe "S", "S-A" i/o "S-B" a la Classe "L", "L-A" i/o "L-B": 50% de la comissió del fons de destí(2).
  • Traspàs de participacions de la Classe "L", "L-A" i/o "L-B" a la Classe "S", "S-A" i/o "S-B": 50% de la comissió del fons de destí.
  • Traspàs entre participacions de la Classe "S", "S-A" i/o "S-B": No s'aplicarà comissió de subscripció.
  • Traspàs entre participacions de la Classe "L", "L-A" i/o "L-B": No s'aplicarà comissió de subscripció.

  Documentació:


  Enllaços d’interès: