Inici > Inversió > Selecció Nacional - Fons Mediolanum > Selecció Nacional – Fons Mediolanum de Renda Fixa
 • Tornar

Selecció Nacional – Fons Mediolanum de Renda Fixa a Curt Termini

Els Fons Mediolanum de Renda Fixa a Curt Termini podran invertir en actius de renda fixa d’emissors públics i privats, nacionals i internacionals.


Aprofita el coneixement i l'experiència del nostre equip de gestors i experts. A Banco Mediolanum comptaràs amb l’assessorament del teu Family Banker® per aconsellar-te en la contractació d’aquest fons.


T’oferim els següents Fons Mediolanum de Renda Fixa a Curt Termini(1):

 • Mediolanum Activo
  Inverteix en renda fixa a curt termini denominada en euros. El termini de la cartera és lleugerament superior al dels fons Mediolanum Premier i Mediolanum Fondcuenta. La durada mitjana de la cartera no superarà els dos anys.
 • Mediolanum Fondcuenta
  És un fons que inverteix en renda fixa a curt termini nacional i internacional denominada en euros, amb una durada mitjana de la cartera que oscil·larà entre 0 i 5 mesos.

Modalitats de contractació

MEDIOLANUM ACTIVO

 • Clase S: per a aquells Clients que no tenen previst romandre a tan llarg termini, sense comissió de subscripció, però les comissions de gestió són lleugerament superiors a les de la classe L.
 • Clase L: està orientada a Clients que desitgin invertir amb una visió de llarg termini. Té una comissió de subscripció però, en contrapartida, les comissions de gestió són molt atractives.
 • Participacions Tipus B: S-B y L-B. Ofereixen la possibilitat de rebre un ingrés semestral en concepte de dividend.

MEDIOLANUM FONDCUENTA

Solament s'ofereix en Classe S.

Quant val contractar els Fons Mediolanum Selecció Nacional de Renda Fixa a Curt Termini?

MEDIOLANUM ACTIVO

 • Classe L: s’aplicarà una comissió de subscripció, que seleccionarà els percentatges corresponents a cada tram en funció de l’import total subscrit, i aplicarà els següents percentatges sobre l’import total:
  Import total subscrit CLASSE L

  Fins a 74.999 €

  0,40 %

  De 75.000 a 249.999 €

  0,20 %

  De 250.000 € en endavant

  0,00 %


 • Classe S: no aplica comissió de subscripció.
 • Comissió de gestió:
  • Classe L: 0,65 %.
  • Classe S: 0,80 %.

MEDIOLANUM FONDCUENTA

 • Comissió de subscripció: no té.
 • Comissió de gestió: 0,55%

Nivell de risc

 • Mediolanum Activo F.I.: baix.
 • Mediolanum FondCuenta: baix.

Quant costa realitzar un traspàs entre Fons Mediolanum Selecció Nacional?

Traspàs de participacions entre diferents fons: s'aplicaran les següents comissions de subscripció sobre l'import traspassat:

 • Traspàs de participacions de la Classe "S", "S-A" i/o "S-B" a la Classe "L", "L-A" i/o "L-B": 50% de la comissió del fons de destí.*
 • Traspàs de participacions de la Classe "L", "L-A" i/o "L-B" a la Classe "S", "S-A" i/o "S-B": 50% de la comissió del fons de destí.
 • Traspàs entre participacions de la Classe "S", "S-A" i/o "S-B": No s'aplica comissió de subscripció(2).
 • Traspàs entre participacions de la Classe "L", "L-A" i/o "L-B": 50% de la comissió del fons de destí.

Traspàs de participacions dins d'un mateix fons: S'aplicaran les següents comissions de subscripció sobre l'import traspassat:

 • Traspàs de participacions de la Classe "S", "S-A" i/o "S-B" a la Classe "L", "L-A" i/o "L-B": 50% de la comissió del fons de destí(3).
 • Traspàs de participacions de la Classe "L", "L-A" i/o "L-B" a la Classe "S", "S-A" i/o "S-B": 50% de la comissió del fons de destí.
 • Traspàs entre participacions de la Classe "S", "S-A" i/o "S-B": No s'aplicarà comissió de subscripció.
 • Traspàs entre participacions de la Classe "L", "L-A" i/o "L-B": No s'aplicarà comissió de subscripció.

Documentació:


Enllaços d’interès: