Inici > Inversió > Mediolanum Innovative Thematic Opportunities
 • Tornar

Mediolanum Innovative Thematic Opportunities

El subfons gestionat per Mediolanum International Funds inverteix principalment en renda variable global.


Banco Mediolanum Innovative Thematic Opportunities

El món està canviant

El món està canviant més ràpidament que en cap altre moment de la història, tot evoluciona i es transforma constantment. Al principi, els canvis es consideren “modes passatgeres”, però al cap d’uns anys, un hàbit adoptat per uns pocs pot convertir-se en un veritable canvi estructural, amb un profund impacte a la societat, l’economia i la cultura.

Política d’inversió

El Subfons busca assolir el seu objectiu principalment a través de l’exposició a escala mundial, inclosos els mercats emergents, mitjançant una cartera diversificada de valors de renda variable, seleccionant principalment temes d’inversió a llarg termini. Alguns exemples d’aquests temes poden ser:

 • Tecnologies mèdiques i innovació en les Ciències de la Salut
 • Electrificació
 • Ciberseguretat
 • Digitalització dels serveis financers
 • Expansió dels semiconductors
 • Informàtica al núvol
 • Tractaments farmacèutics
 • Marques de consum i comerç electrònic
 • Classe mitjana emergent

A més a més, en les seves estratègies de gestió, el Subfons també seleccionarà inversions en empreses que integrin factors mediambientals, socials i de bon govern (ASG).


Descobreix el Subfons Mediolanum Innovative Thematic Opportunities,
desenvolupat per Mediolanum International Funds.

Resum de característiques:

 • Dedicat als qui busquen revalorització del capital a llarg termini amb una elevada propensió al risc.
 • Inverteix en temes globals que puguin aportar canvis estructurals a la societat.
 • Combina l’experiència de Mediolanum International Funds Ltd. amb les habilitats específiques d’algunes de les societats d’inversió més reconegudes.

Les inversions en fons estan subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscs inherents a la inversió en valors i, per tant, el valor de la inversió i la utilitat que se’n deriva poden disminuir-ne o augmentar-ne el resultat en funció de les oscil·lacions esmentades de mercat i altres factors com el canvi de divisa, motiu pel qual podria no ser possible recobrar la suma inicialment invertida. Les rendibilitats passades no garanteixen les rendibilitats futures. Per conèixer a fons els riscs relacionats amb la inversió es pot consultar el paràgraf “Factors de risc” del Fullet Informatiu.

Això és una comunicació publicitària. Consulti el fullet informant de Mediolanum Best Brands i el document de dades fonamentals per a l’inversor del Mediolanum Innovative Thematic Opportunities abans de prendre una decisió final d’inversió.


Modalitats de subscripció i import mínim

 • PIC (aportació única): Mediolanum Best Brands es pot contractar en aquesta modalitat, gràcies a la qual el client pot subscriure el producte a través d’una única aportació, podent-hi realitzar aportacions addicionals en qualsevol moment.
 • PAC (pla d’acumulació de capital): Mediolanum Best Brands es pot contractar en la seva versió PAC (pla d’acumulació de capital), gràcies a la qual el client pot subscriure el producte a través d’un pla d’aportacions periòdiques.

Import mínim de subscripció:

Les subscripcions inicials i posteriors podran diferir quant a l’import mínim exigit. S’estableix un import mínim inicial de 5.000 €. L’import de la subscripció mínima inicial en qualsevol subfons és de 500 €. L’import de tota subscripció posterior haurà de ser de, com a mínim, 250 € per subfons.

Règim fiscal

Qualsevol rendiment derivat de les participacions i percebut per inversors residents a Espanya, inclosos els dividends, cupons i plusvàlues, estarà subjecte a imposts a Espanya de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries de caràcter fiscal vigent a Espanya en cada moment.


Documentació: