Inici > Inversió > Mediolanum Energy Transition
 • Tornar

Mediolanum Energy Transition

El subfons Mediolanum Best Brands, desenvolupat per Mediolanum International Funds, inverteix en actius que poden beneficiar-se del procés de transició energètica cap a energies renovables.


Mediolanum Energy Transition

Qualsevol acció requereix un ús energètic

Tot el que fem requereix energia, i el seu consum no deixa de créixer. No obstant això, sabem que una gran part de l’energia que produïm procedeix de combustibles fòssils contaminants i que les fonts alternatives més sostenibles no fan més que complementar aquesta producció.

La transició energètica

Per transició energètica entenem el pas d’un model de producció d’energia basat principalment en combustibles fòssils no renovables (com ara el petroli, el gas i el carbó) a un model que utilitzi fonts d’energia renovables (hidràulica, eòlica, solar i geotèrmica, entre altres).

Canvis semblants a aquests no són nous. De fet, la humanitat ja va passar durant els segles XIX i XX de la fusta al carbó i del carbó al petroli, respectivament.

Oportunitat

Atès el ràpid consum i l’escassetat de combustibles fòssils, una llarga llista de països de l’economia global han acordat assolir la neutralitat de carboni, les anomenades “emissions zero”, el 2050.

Aquesta transició implica un gir substancial en la producció energètica: seran necessàries grans inversions i noves tecnologies per assolir una producció energètica sostenible, i a preus econòmics, el qual crearà oportunitats d’inversió.

Amb la finalitat de captar aquestes oportunitats, Mediolanum ha creat el subfons Mediolanum Best Brands Mediolanum Energy Transition, una estratègia de renda variable global que inverteix principalment en empreses que es beneficien d’aquesta transició o avancen cap a un sistema energètic sostenible.

El fons està classificat dins de l’Article 9 segons la normativa europea SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) per tenir un objectiu explícit d’inversió sostenible.

El producte està pensat per a inversors amb un objectiu de creixement del capital a llarg termini, que desitgin diversificar la seva cartera, així com contribuir a un futur més sostenible. Aquests inversors també es beneficiaran de l’experiència de Mediolanum International Funds en el sector de la sostenibilitat, així com de la gestió especialitzada de Schroders i KBI, gestors actualment delegats.

Característiques

 • El subfons té un objectiu explícit d’inversió sostenible (Art. 9 SFDR);
 • Permet invertir en un sector en contínua evolució, a mesura que l’energia fotovoltaica, eòlica i l’eficiència energètica en general, avancen tecnològicament, i els països n’adopten l’ús*;
 • Permet diversificar la cartera
 • Dedicat a aquells que cerquen un creixement del capital a llarg termini, amb una elevada propensió al risc, i que volen contribuir a un futur més sostenible.

* Les inversions en fons estan subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscs inherents a la inversió en valors i, per tant, el valor de la inversió i la utilitat que se’n deriva poden disminuir-ne o augmentar-ne el resultat en funció de les esmentades oscil·lacions de mercat i altres factors com el canvi de divisa, motiu pel qual podria no ser possible recobrar la suma inicialment invertida. Les rendibilitats passades no garanteixen les rendibilitats futures. Per conèixer a fons els riscs relacionats amb la inversió es pot consultar el paràgraf “Factors de risc” del Fullet Informatiu.

Això és una comunicació publicitària. Consulti el fullet informant de Mediolanum Best Brands i el document de dades fonamentals per a l’inversor del Mediolanum Energy Transition, abans de prendre una decisió final d’inversió.

Així mateix, pot consultar informació addicional sobre quins riscs de sostenibilitat hi ha integrats en el procés de presa de decisions d’inversió de la Societat Gestora en el seu lloc web: www.mifl.ie.


Modalitats de subscripció i import mínim

 • PIC (aportació única): Mediolanum Best Brands es pot contractar en aquesta modalitat, gràcies a la qual el client pot subscriure el producte a través d’una única aportació, podent-hi realitzar aportacions addicionals en qualsevol moment.
  L’aportació mínima inicial és de 2.000 euros, i el mínim de les possibles aportacions addicionals és de 1.000 euros.
 • PAC (pla d'acumulació de capital): Mediolanum Best Brands es pot contractar en la seva versió PAC (pla d’acumulació de capital), gràcies a la qual el client pot subscriure el producte a través d’un pla d’aportacions periòdiques.
  L’aportació mínima inicial és de 1.800 euros amb una aportació mensual successiva de 150 euros i un import mínim del pla de 20.000 euros. El termini màxim d’inversió és de 20 anys.

Règim fiscal

Qualsevol rendiment derivat de les participacions i percebut per inversors residents a Espanya, inclosos els dividends, cupons i plusvàlues, estarà subjecte a imposts a Espanya de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries de caràcter fiscal vigent a Espanya en cada moment.


Documentació: