Inici > Inversió > Mediolanum India Opportunities
 • Tornar

Mediolanum India Opportunities

El subfons de Mediolanum Best Brands amb l’objectiu d’aprofitar les oportunitats de creixement a l’Índia, un país amb expansió demogràfica i econòmica.


Mediolanum India Opportunities

Un país que avança ràpidament

El creixement econòmic de l’Índia ve impulsat per factors estructurals:

 • Creixement demogràfic: Més de mil milions de persones1 viuen a l’Índia, dels quals un 65% són menors de 35 anys2, la qual cosa pot canviar i accelerar les tendències de consum.
 • Significatiu mercat domèstic: Segons una anàlisi de S&P Global Market Intelligence3, les llars índies aviat ocuparan el primer lloc en termes de despesa entre les economies del G20. A més a més, i segons el mateix estudi, s’espera que un creixement anual mitjà del 6,3% entre 2021 i 2030 col·loqui l’Índia com a tercera economia mundial, per davant del Japó i Alemanya.
 • Ambiciós pla de Reformes Estructurals: El país promou reformes per impulsar el creixement, sobretot en els camps de la digitalització, les infraestructures i la transició energètica4.

Sectors en creixement

Les principals àrees que sostindran el creixement a l’Índia són:

 • Consum: l’augment significatiu del consum és una conseqüència natural del creixement de la població i de la classe mitjana.
 • Digitalització: una societat cada cop més formada i jove, així com la presència d’empreses globals, afavoreixen la transformació digital del país.
 • Externalització: les reformes estan augmentant la competitivitat del país, el qual ha incentivat nombroses multinacionals a subcontractar serveis a l’Índia, per exemple en centres d’I+D.

L’oportunitat d’un país en expansió

Amb l’objectiu d’aprofitar aquests canvis estructurals, Mediolanum International Funds ha desenvolupat "Mediolanum India Opportunities", un subfons de renda variable geogràfic, gestionat activament i sense una caracterització sectorial específica. L’estratègia està dissenyada per captar les dinàmiques que impulsaran el creixement del país, el consum, la digitalització i l’externalització de la producció.

Característiques del subfons:

 • Inversió a l’Índia, un país en ràpida expansió amb oportunitats de creixement.
 • Permet augmentar la diversificació geogràfica d’una cartera.
 • Dedicat a Clients amb un horitzó temporal a llarg termini i una propensió al risc d’acord amb la inversió.

Modalitat de subscripció:

 • PIC (aportació única): Mediolanum Best Brands es pot contractar en aquesta modalitat, gràcies a la qual el client pot subscriure el producte a través d’una única aportació, podent-hi realitzar aportacions addicionals en qualsevol moment.
  L’aportació mínima inicial és de 2.000 euros, i el mínim de les possibles aportacions addicionals és de 1.000 euros.
 • PAC (pla d'acumulació de capital): Mediolanum Best Brands es pot contractar en la seva versió PAC (pla d’acumulació de capital), gràcies a la qual el client pot subscriure el producte a través d’un pla d’aportacions periòdiques.
  L’aportació mínima inicial és de 1.800 euros amb una aportació mensual successiva de 150 euros i un import mínim del pla de 20.000 euros. El termini màxim d’inversió és de 20 anys.

Les inversions en fons estan subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscs inherents a la inversió en valors i, per tant, el valor de la inversió i la utilitat que se’n deriva poden disminuir-ne o augmentar-ne el resultat en funció de les dites oscil·lacions de mercat i altres factors com el canvi de divisa, motiu pel qual podria no ser possible recobrar la suma inicialment invertida. Les rendibilitats passades no garanteixen les rendibilitats futures. Per conèixer a fons els riscs relacionats amb la inversió es pot consultar el paràgraf “Factors de risc” del Fullet Informatiu. Això és una comunicació publicitària. Consulti el fullet de Best Brands i el document de dades fonamentals per a l’inversor abans de prendre una decisió final d’inversió.


Documentació: