Inici > Inversió > Best Brands > Fons Global Demographic Opportunities
  • Tornar

Mediolanum Global Demographic Opportunities

Mediolanum Global Demographic Opportunities és el subfons d'inversió que et permet aprofitar les oportunitats que ofereixen els canvis demogràfics


Best Brands Banco Mediolanum

¿Què t'ofereix Mediolanum Global Demographic Opportunities?

Mediolanum Global Demographic Opportunities és un subfons d'inversió que té com a objectiu obtenir un creixement a llarg termini segons les tendències demogràfiques.

Se centra en beneficiar-se dels canvis en el comportament humà entorn del consum. Gràcies al potencial que estan adquirint els mercats emergents i els mercats reconeguts a nivell mundial, podràs aconseguir una inversió i exposició en renda variable a nivell global. El subfons tractarà d'aconseguir el seu objectiu invertint en una cartera diversificada de títols de renda variable i títols vinculats a la renda variable i divises, cotitzats o negociats en mercats reconeguts a tot el món, segons les tendències demogràfiques que estan determinant el panorama de la inversió.

En aquest subfondo, la societat gestora Mediolanum International Funds, seleccionarà les inversions que donin la possibilitat d'oferir oportunitats de creixement a llarg termini per a les teves inversions, fruit de les tendències demogràfiques en diversos sectors econòmics, inclosos, entre altres, els següents:

  • Desenvolupament i creixement de la població.
  • L'envelliment de la població i l'augment de l'esperança de vida (Silver Economy).
  • Aparició de nous consumidors que propiciaran nous patrons i hàbits de consum.

Ara és molt senzill accedir a un fons d'inversió, basat en una dinàmica global i en la diversificació de la teva inversió a llarg termini en funció de les necessitats demogràfiques.

I, si tens dubtes, recorda que disposes de l'atenció de la teva Family Banker®, l'assessor financer que t'ajudarà a triar i personalitzar el fons d'inversió que va més amb tu, i amb les teves exigències d'inversió.


A causa de la capacitat del Subfons per a invertir més del 20% del seu Patrimoni Net en valors dels mercats emergents, és possible que aquest Subfons porti aparellat un major grau de risc que en cas que el Subfons no invertís en valors dels mercats emergents. Una inversió en aquest Subfons no hauria de representar una part substancial d'una cartera d'inversions i cap que no sigui apropiada per a tots els perfils d'inversors.
Les inversions en fons estan subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscos inherents a la inversió en valors, per la qual cosa el valor de la inversió i la utilitat que es deriva poden disminuir o augmentar el resultat segons aquestes oscil·lacions de mercat i altres factors com el canvi de divisa, pel motiu de la qual podria no ser possible recobrar la suma inicialment invertida. Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures. Per a conèixer a fons els riscos relacionats amb la inversió es pot consultar el paràgraf “Factors de risc” del Fullet Informatiu. Això és una comunicació publicitària. Consulti el fullet de Best Brands i el document de dades fonamentals per a l'inversor abans de prendre una decisió final d'inversió.


Modalitats de subscripció i import mínim

  • PIC (aportació única): Mediolanum Best Brands es pot contractar en aquesta modalitat en la qual el client pot subscriure el producte a través d'una única aportació, encara que pot realitzar aportacions addicionals en qualsevol moment.
    L'aportació mínima inicial és de 2.000 euros, i el mínim de les possibles aportacions addicionals és de 1.000 euros.
  • PAC (pla d'acumulació de capital): Mediolanum Best Brands es pot contractar en la seva versió PAC (pla d'acumulació de capital) on el Client pot subscriure el producte a través d'un pla d'aportacions periòdiques.
    L'aportació mínima inicial és de 1.800 euros amb una aportació mensual successiva de 150 euros i un import mínim del pla de 20.000 euros. El termini màxim d'inversió és de 20 anys.

Règim fiscal

Qualsevol rendiment derivat de les participacions i percebut per inversors residents a Espanya, inclosos els dividends, cupons i plusvàlues, estarà subjecte a impostos a Espanya de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries de caràcter fiscal vigent a Espanya, a cada moment.


Documentació: