Inici > Inversió > Future Sustainable Nutrition
  • Tornar

Mediolanum Future Sustainable Nutrition

El nou subfons de renda variable de Mediolanum Best Brands té com a objectiu invertir en empreses que contribueixin a un subministrament d’aliments sostenible i global.


Future Sustainable Nutrition

La importància de la nutrició sostenible

Segons l’estudi "Environmental Impacts of Food Production", la indústria alimentària és responsable del 26% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, el 50% de l’ús de la terra del planeta, el 70% de l’extracció mundial d’aigua dolça i el 78% de la contaminació mundial dels oceans i l’aigua dolça.

Aquestes qüestions són fonamentals per construir un futur millor, motiu pel qual la ciència i la tecnologia ja estan desenvolupant tècniques de producció alternatives, més sostenibles i orientades a reduir residus.

Invertir i contribuir

Mediolanum International Funds ha desenvolupat i llançat "Mediolanum Future Sustainable Nutrition", una estratègia de renda variable temàtica global. El subfons està dissenyat per aprofitar les oportunitats que ofereixen les noves dinàmiques socials, econòmiques i normatives en la cadena de subministrament alimentari.

L’objectiu del subfons és invertir, principalment en empreses dedicades a pràctiques de nutrició sostenible, que poden abastar tota la cadena de valor alimentària, des de la producció d’aliments fins a l’eliminació de residus alimentaris, i que es beneficien de la transició o el progrés cap a pràctiques de nutrició sostenible.

Característiques

  • Subfons de renda variable temàtica global amb un compromís actiu amb la sostenibilitat a través d’un producte que compleix amb l’article 9 del Reglament Europeu 2019/2088 («SFDR»).
  • Permet una diversificació sectorial de la cartera.
  • Dedicat a clients amb un horitzó a llarg termini i una propensió al risc coherent amb la inversió, i que desitgin diversificar la seva cartera invertint en un subfons sostenible.

Les inversions en fons estan subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscs inherents a la inversió en valors i, per tant, el valor de la inversió i la utilitat que se’n deriva poden disminuir-ne o augmentar-ne el resultat en funció de les oscil·lacions esmentades de mercat i altres factors com el canvi de divisa, motiu pel qual podria no ser possible recobrar la suma inicialment invertida. Les rendibilitats passades no garanteixen les rendibilitats futures. Per conèixer a fons els riscs relacionats amb la inversió es pot consultar el paràgraf “Factors de risc” del Fullet Informatiu.

Això és una comunicació publicitària. Consulti el fullet informant de Mediolanum Best Brands i el document de dades fonamentals per a l’inversor del Mediolanum Future Sustainable Nutrition abans de prendre una decisió final d’inversió.

Així mateix, es pot consultar informació addicional sobre quins riscs de sostenibilitat hi ha integrats en el procés de presa de decisions d’inversió de la Societat Gestora en el seu lloc web: www.mifl.ie.


Modalitat de subscripció:

  • PIC (aportació única): Mediolanum Best Brands es pot contractar en aquesta modalitat, gràcies a la qual el client pot subscriure el producte a través d’una única aportació, podent-hi realitzar aportacions addicionals en qualsevol moment.
    L’aportació mínima inicial és de 2.000 euros, i el mínim de les possibles aportacions addicionals és de 1.000 euros.
  • PAC (pla d'acumulació de capital): Mediolanum Best Brands es pot contractar en la seva versió PAC (pla d’acumulació de capital), gràcies a la qual el client pot subscriure el producte a través d’un pla d’aportacions periòdiques.
    L’aportació mínima inicial és de 1.800 euros amb una aportació mensual successiva de 150 euros i un import mínim del pla de 20.000 euros. El termini màxim d’inversió és de 20 anys.

Documentació: