Inici > Inversió > Best Brands > Mediolanum Circular Economy
  • Tornar

Mediolanum Circular Economy Opportunities

La solució de mediolanum international funds orientada cap a l'economia circular, amb l'objectiu de combinar en el temps: valor, sostenibilitat I creixement.


Mediolanum Circular Economy Opportunities és un subfondo d'inversió de Banco Mediolanum que conjumina el compromís per la sostenibilitat i el creixement econòmic.


Com fer el pas a un creixement econòmic vinculat a la sostenibilitat?

L'any 2050, necessitarem l'equivalent a gairebé tres planetes1, per a poder proveir i complir amb els estàndards i taxes del consum actual.

Sustentar el creixement econòmic és un dels objectius que ens hem de plantejar a llarg termini, però per a aconseguir-lo, avui dia s'han originat nous paradigmes com el de l'Economia Circular.

Aquesta alternativa per a una visió mig ambiental positiva a llarg termini, genera una certa esperança per a l'èxit futur en una demanda de béns i un augment econòmic favorable.

En què consisteix l'Economia Circular? Com aportar la nostra ajuda?

L'Economia Circular es basa en la consciència i compromís davant els problemes ambientals, i sobretot davant l'explotació de recursos naturals.

Pensar en la reutilització dels béns i recursos fa que el concepte d'Economia Circular adquireixi més pes, perquè allargar la vida útil, donar una nova vida o reciclar cadascun dels productes que ens envolta beneficiarà a la regeneració del sistema natural i mediambiental del planeta i combatent directament el canvi climàtic.

Les oportunitats de l'economia circular:

L'economia circular ha obert un ampli ventall de possibilitats per a transformar el concepte sobre com produïm i consumim. Saber com emprar, o millor dit com reutilitzar, els recursos naturals necessaris fan que la reducció del seu consum sigui notòria i que construïm un camí cap al creixement sostenible.

Per això, per a promoure l'economia circular, Banco Mediolanum ofereix el fons Mediolanum Circular Economy Opportunities, subfondo del fons Mediolanum Best Brands, basat en una estratègia de renda variable, i a llarg termini, que està enfocada a invertir en empreses compromeses amb el medi ambient, i que aposten per l'economia circular.

Mediolanum Circular Economy Opportunities et permet diversificar la teva cartera invertint en un fons que té com a principal objectiu la inversió sostenible en companyies que generen canvis socials i/o mediambientals, treballant cap a la transició i la minimització dels residus i l'aprofitament del cicle de vida dels materials i productes. A més, el nou subfondo et permet beneficiar-te, al mateix temps, de l'experiència de Mediolanum International Funds.


Les inversions en fons estan subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscos inherents a la inversió en valors, per la qual cosa el valor de la inversió i la utilitat que es deriva poden disminuir o augmentar el resultat segons aquestes oscil·lacions de mercat i altres factors com el canvi de divisa, pel motiu de la qual podria no ser possible recobrar la suma inicialment invertida. Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures. Per a conèixer a fons els riscos relacionats amb la inversió es pot consultar el paràgraf “Factors de risc” del Fullet Informatiu.
Això és una comunicació publicitària. Consulti el fullet informatiu de Mediolanum Best Brands i el document de dades fonamentals per a l'inversor del Mediolanum Circular Economy Opportunities, classe L, abans de prendre una decisió final d'inversió.


Modalitats de subscripció:

  • PIC (aportación única): Mediolanum Best Brands es pot contractar en aquesta modalitat en la qual el Client pot subscriure el producte a través d'una única aportació, encara que pot realitzar aportacions addicionals en qualsevol moment.
  • PAC (plan de acumulación de capital): en aquesta modalitat el Client pot subscriure el producte a través d'un pla d'aportacions periòdiques.
  • Classes disponibles en el Mediolanum Circular Economy Opportunities:
    • L d'acumulació: amb i sense cobertura del risc de tipus de divises.

Import mínim de subscripció:

Les subscripcions inicials i posteriors podran diferir quant al seu import mínim exigit. S'estableix un import mínim inicial de 5.000 €. L'import de la subscripció mínima inicial en qualsevol subfondo és de 500 €. L'import de tota subscripció posterior haurà de ser de, almenys, 250€ per subfondo.

Règim fiscal

Qualsevol rendiment derivat de les participacions i percebut per inversors residents a Espanya, inclosos els dividends, cupons i plusvàlues, estarà subjecte a impostos a Espanya de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries de caràcter fiscal vigent a Espanya, a cada moment.


Documentació: