Inici > Inversió > Best Brands > Fons Singlebrand Línia Selection
 • Tornar

Fons Singlebrand Línia Selection

Els fons Singlebrand Línia Selection preveuen la inversió en fons de societats d'inversió de renom. Cadascuna té característiques i estratègies d'inversió diferents.

El teu avantatge per contractar aquest servei amb Banco Mediolanum és que aprofitaràs l'especialització d'aquestes gestores d'inversions i l'estratègia consolidada del Grup Mediolanum. A més, a l'hora de decidir quin és el Fons Singlebrand que s'ajusta més a les teves preferències, comptaràs amb el consell del teu Family Banker®


Aquests són els diversos fons Singlebrand de la Línia Selection a la teva disposició:

 • Best Brands Fidelity Asian Coupon Selection
  Fons de fons que inverteix de manera activa i flexible en totes les principals classes d’actius del continent asiàtic, gestionat en col·laboració amb Fidelity International, gestora de fons d’inversió altament especialitzada en aquesta àrea econòmica en forta expansió demogràfica i entre les més dinàmiques del món. Destinat a inversions amb un horitzó temporal de mitjà termini, aquest fons té l’objectiu de distribuir rendes periòdiques.

 • Mediolanum Morgan Stanley Global Selection
  Sub-fons de renda variable internacional que inverteix en els millors fons oferts per Morgan Stanley, especialitzats per àrea geogràfica i estils de gestió.
  Aquest fons està disponible també amb cobertura al risc de canvi.

 • Mediolanum Invesco Risk Balanced Coupon Selection
  Subfons de Mediolanum Best Brands que inverteix en una àmplia gamma de fons d'Invesco. El subfons pretén protegir la inversió del risc inflacionista a mitjà o llarg termini amb l'objectiu de preservar i augmentar el capital invertit.
  Aquest fons està disponible també amb cobertura de risc de canvi.

 • Mediolanum Carmignac Strategic Selection
  Fons amb exposició a diversos actius de renda fixa, accions, actius monetaris a mitjà termini, matèries primeres, mercats emergents i altres, per mitjà de fons d'inversió seleccionats entre els millors fons de la prestigiosa gestora d'inversió Carmignac i amb l'objectiu de mantenir un nivell de volatilitat mitjà.

Modalitats de subscripció i import mínim:

 • PIC: Mediolanum Best Brands es pot contractar en la versió PIC (aportació única), en la qual el Client pot subscriure el producte amb una única aportació i pot realitzar aportacions addicionals en qualsevol moment.
  S'estableix un import mínim inicial de 2.000 euros, amb un import mínim per a aportacions addicionals de 1.000 euros.
 • PAC: Mediolanum Best Brands es pot contractar en la versió PAC (pla d'acumulació de capital), en la qual el Client pot subscriure el producte per mitjà d'un pla d'aportacions periòdiques.
  L'aportació mínima inicial és de 1.800 euros, amb una aportació mensual successiva de 150 euros i un import mínim del pla de 20.000 euros. El termini màxim d'inversió és de 20 anys.

Modalitats de contractació (classes de subfons)

 • Classe L: orientada a Clients que desitgin invertir amb una visió de llarg termini. Té una comissió de subscripció, però, com a contrapartida, les comissions de gestió són molt atractives.
 • Classe S: orientada a Clients que no tenen previst romandre a tan llarg termini. Aquesta opció implica una comissió de subscripció més petita i, com a contrapartida, les comissions de gestió són lleugerament superiors a les de la classe L.

Serveis especials

 • Modificació de la inversió. Tot i que la filosofia del producte no és la de canvis constants, entenem que pot haver-hi circumstàncies en les quals el Client vulgui modificar l'estructura inicial de la seva inversió.
 • Traspassos entre subfons.
 • Modificació del nombre d'aportacions o dels imports.
 • Consolidació de rendiments. Aquest servei permet als Clients que hagin optat per la modalitat PIC anar consolidant els rendiments que obtinguin amb els subfons de renda variable. És a dir, el Client encarrega a l'entitat gestora que diàriament compari el valor de les participacions dels subfons que tingui contractats amb un valor de referència. Si es produeix una diferència superior al 5 % o al 10 % (percentatge que tria el Client en el moment de la contractació), automàticament es realitza un traspàs cap a un fons de renda fixa, només per aquell import (diferència entre el valor de les participacions i el valor de referència).
 • Big Chance: el punt fort d'aquest servei consisteix en el traspàs a fons majoritàriament de renda variable durant un període de 3, 6, 12 o 24 mesos, a partir d'una inversió inicialment establerta en un fons amb una composició majoritàriament de renda fixa, amb l'objectiu de reduir el cost mitjà de compra al mínim. Aquesta estratègia ofereix més oportunitats d'èxit que la fórmula d'inversió en renda variable en un únic moment.
  Funcionament de Big Chance:
  • Inversió mínima inicial de 5.000 euros per a 3, 6 o 12 mesos i de 15.000 euros per a una durada de 24 mesos.
  • Durada del servei: 3, 6, 12 o 24 mesos
  • Modalitats: els fons Challenge es podran contractar en les classes S i L. Consulta les característiques de cadascun dels fons per tenir-ne més detalls.
  • Comissió de subscripció: quedarà recollida en el butlletí de subscripció al fons i en el d'adhesió posterior al servei.
  Un cop hagi escollit la inversió inicial i la durada del servei, es calcularà l'aportació quinzenal a través d'un índex. Per exemple, per a un import total de 30.000 € en 12 mesos, l'índex seria 30.000 / 24 aportacions = 1.250 euros per aportació, que es van traspassant periòdicament del fons de renda fixa al o als fons de renda variable que el Client triï.
 • Double Chance. Permet invertir amb major comoditat en els mercats de renda variable, amb un rendiment en el dipòsit inclòs en el servei. S'ingressa al dipòsit la suma destinada a la inversió. Posteriorment, des del dipòsit es realitzaran traspassos periòdics d'igual import a un fons de renda variable* mitjançant el servei de PIC programat, fins a completar la suma inicialment ingressada. Més detalls sobre el Servei Double Chance.
*Els fons vinculats al servei es detallen al butlletí d'adhesió al servei.

Cost de subscriure un Mediolanum Best Brands

 • Comissió de subscripció

  Classe L: s'aplicarà una comissió de subscripció, agafant com a referència els percentatges corresponents a cada tram en funció de l'import total subscrit, i aplicant els següents percentatges sobre l'import total subscrit de cada subfons per separat, segons el grup al qual pertanyin:

  • Modalitat de Pla d'Inversió de Capital (PIC)
  Import total subscrit Subfons Grup 1 Subfons Grup 2

  Fins a 24.999 €

  5,00 %

  2,50 %

  De 25.000 a 74.999 €

  4,00 %

  2,00 %

  De 75.000 a 149.999 €

  3,00 %

  1,50 %

  De 150.000 a 249.999 €

  2,00 %

  1,00 %

  De 250.000 a 499.999 €

  1,00 %

  0,50 %

  De 500.000 € en endavant

  0,50 %

  0,25 %  Modalitat de Pla d'Acumulació de Capital (PAC)
  Import total subscrit Subfons Grup 1 Subfons Grup 2

  Fins a 24.999 €

  5,50 %

  2,75 %

  De 25.000 a 74.999 €

  4,50 %

  2,25 %

  De 75.000 a 149.999 €

  3,50 %

  1,75 %

  De 150.000 a 249.999 €

  2,50 %

  1,25 %

  De 250.000 a 499.999 €

  1,50 %

  0,75 %

  De 500.000 € en endavant

  1,00 %

  0,50 %  La comissió de subscripció per l'import total nominal del PAC compromès se satisfarà de forma fraccionada conforme el següent calendari de pagaments:
  • El 33 % del total de la comissió de subscripció se satisfarà en la data de la primera aportació al PAC.
  • El 19 % del total de la comissió de subscripció se satisfarà per una quantitat fixa en les 6 següents aportacions si la periodicitat de les aportacions és mensual, en les 2 següents si és trimestral i en la següent aportació si la periodicitat semestral. (*)
  • El 48 % del total de la comissió de subscripció se satisfarà fraccionada i per una quantitat fixa en les aportacions periòdiques restants fins a la finalització del PAC. (*)


  No obstant això, aquestes comissions de subscripció són acumulatives, és a dir, s'aplicaran sobre l'import total subscrit, de manera que, quan totes les aportacions realitzades per el partícip superin un dels trams, les comissions que s'aplicaran a l'última subscripció seran les corresponents a l'últim tram. En el cas de Big Chance, les comissions s'aplicaran segons la informació detallada més endavant a la descripció del servei.

  (*) Quan la periodicitat de les aportacions sigui anual, la quantitat per satisfer en concepte de comissions de subscripció per a la primera anualitat serà el 19 % del total de la comissió de subscripció més la part proporcional que correspongui sobre el 48 % del total de la comissió de subscripció.
 • Classe S: s'aplicarà una comissió de subscripció, agafant com a referència els percentatges corresponents a cada tram en funció de l'import total subscrit, i s'aplicaran els següents percentatges sobre l'import total subscrit de cada subfons per separat:

  Modalitat de Pla d'Inversió de Capital (PIC)
  Import total subscrit CLASSE S

  Fins a 24.999 €

  2,00 %

  De 25.000 a 74.999 €

  1,75 %

  De 75.000 a 149.999 €

  1,50 %

  De 150.000 a 249.999 €

  1,25%

  De 250.000 a 499.999 €

  0,50 %

  De 500.000 € en endavant

  0,00 % • Comissió de gestió
  Aquesta comissió és diferent segons si es tracta de la classe S o la classe L, i oscil·larà entre:
  • Classe S: 1,95%
  • Classe L: 1,65%
 • Comissió de dipositaria
  En relació amb aquesta comissió, cal destacar que és mínima. Estem parlant d'un 0,01 %, per tant, ens trobem davant d'un producte altament competitiu en aquest aspecte.

Règim fiscal

Qualsevol rendiment derivat de les participacions i que percebin inversors residents a Espanya, inclosos els dividends, cupons i plusvàlues, estarà subjecte a impostos a Espanya, d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries de caràcter fiscal vigents a Espanya en cada moment.


Documentació: