Inici > Inversió > Best Brands > Fons Singlebrand Línia Selection
 • Tornar

Subfons Singlebrand Línia Selection

Els subfons Singlebrand Línia Selection preveuen la inversió en subfons de societats d'inversió de renom. Cadascuna té característiques i estratègies d'inversió diferents.

El teu avantatge per contractar aquest servei amb Banco Mediolanum és que aprofitaràs l'especialització d'aquestes gestores d'inversions i l'estratègia consolidada del Grup Mediolanum. A més, a l'hora de decidir quin és el subfons Singlebrand que s'ajusta més a les teves preferències, comptaràs amb el consell del teu Family Banker®


Aquests són els diversos subfons Singlebrand de la Línia Selection a la teva disposició:

 • Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection
  Subfons que inverteix de manera activa i flexible en totes les principals classes d’actius del continent asiàtic, gestionat en col·laboració amb Fidelity International, gestora de fons d’inversió altament especialitzada en aquesta àrea econòmica en forta expansió demogràfica i entre les més dinàmiques del món. Destinat a inversions amb un horitzó temporal de mitjà termini, aquest subfons té l’objectiu de tractar de distribuir rendes periòdiques.

 • Mediolanum Morgan Stanley Global Selection
  Subfons de renda variable internacional que inverteix en fons oferts per Morgan Stanley, especialitzats per àrea geogràfica i estils de gestió.

 • Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection
  Subfons de Mediolanum Best Brands que inverteix en una àmplia gamma de fons d'Invesco. El subfons pretén intentar protegir la inversió del risc inflacionista a mitjà o llarg termini amb l'objectiu de tractar de preservar i augmentar el capital invertit.

 • Mediolanum Carmignac Strategic Selection
  Subfons amb exposició a diversos actius de renda fixa, accions, actius monetaris a mitjà termini, matèries primeres, mercats emergents i altres, per mitjà de subfons d'inversió seleccionats entre fons de la prestigiosa gestora d'inversió Carmignac


Les inversions dels fons seleccionats estan subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscos inherents a la inversió en valors, per la qual cosa el valor de la inversió i la utilitat que es deriva poden disminuir o augmentar el resultat segons aquestes oscil·lacions de mercat i altres factors com el canvi de divisa, pel motiu de la qual podria no ser possible recobrar la suma inicialment invertida. Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures. Per a conèixer a fons els riscos relacionats amb la inversió es pot consultar el paràgraf “Factors de risc” del Fullet Informatiu. Això és una comunicació publicitària. Consulti el fullet de Best Brands i el document de dades fonamentals per a l'inversor abans de prendre una decisió final d'inversió.


Modalitats de subscripció:

 • PIC (aportació única): Mediolanum Best Brands es pot contractar en aquesta modalitat en la qual el client pot subscriure el producte a través d'una única aportació, encara que pot realitzar aportacions addicionals en qualsevol moment.
 • PAC (pla d'acumulació de capital): en aquesta modalitat, el Client pot subscriure el producte a través d'un pla d'aportacions periòdiques.

Import mínim de subscripció:

 • Les subscripcions inicials i posteriors podran diferir quant al seu import mínim exigit. S'estableix un import mínim inicial de 5.000 €. L'import de la subscripció mínima inicial en qualsevol Subfondo és de 500 €. L'import de tota subscripció posterior haurà de ser de, almenys, 250€ per subfons.

Règim fiscal

Qualsevol rendiment derivat de les participacions i que percebin inversors residents a Espanya, inclosos els dividends, cupons i plusvàlues, estarà subjecte a impostos a Espanya, d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries de caràcter fiscal vigents a Espanya en cada moment.


Documentació: