Inici > Inversió > Best Brands > Fons Mediolanum Best Brands: “Multi-Manager”
 • Tornar

Subfons Mediolanum Best Brands: “Multi-Manager”

Els subfons Mediolanum de renda variable i renda fixa de tipus "MULTI-MANAGER" et permeten invertir en una àmplia gamma d'instruments financers.

Amb aquests aquests subfondos de Banco Mediolanum podràs aprofitar el coneixement i experiència del nostre equip de gestors i experts, nacionals i internacionals.

Tens dubtes sobre quin és el subfons Mediolanum Best Brands que millor s'ajusta a les teves preferències? Al Banco Mediolanum disposes de l'assessorament del teu Family Banker® per ajudar-te.


T'oferim els següents subfons de tipus Multi-manager:

 • Mediolanum Innovative Thematic Opportunities
  Aquest subfons busca aconseguir apreciació del capital a llarg termini a través de l'exposició a nivell mundial, inclòs en mercats emergents, a una cartera de valors de renda variable. El subfons inverteix en temàtiques globals que puguin generar un canvi estructural en la societat, com per exemple: la digitalització, l'envelliment i les millores de les condicions de vida a nivell global i la formació d'una nova classe mitjana als països emergents.

 • Dynamic International Value Opportunity (D.I.V.O.)
  Aquest fons es basa en la inversió en valor, ja que s'orienta a obtenir rendibilitat d'oportunitats en empreses grans, en bona situació financera, amb resultats estables que aconsegueixen beneficis creixents i guarden una bona valoració. Dissenyat per a inversors a llarg termini que aposten per la renda variable internacional diversificada.

 • Global High Yield
  El seu objectiu d'inversió és tractar d'aconseguir una apreciació del capital a llarg termini. Per a això, inverteix en títols de renda fixa, i negocia als EUA i als mercats emergents. Pot utilitzar instruments com futurs i opcions per a una gestió més eficient de la cartera.

 • Euro Fixed Income
  Inverteix per a intentar aconseguir l'apreciació del capital en el mitjà/llarg termini a través de la inversió en emissions i obligacions privades o estatals i préstecs hipotecaris de mercats de tot el món, denominats en euros. Pot utilitzar instruments com futurs i opcions per a una gestió més eficient de la cartera.

 • Financial Income Strategy
  Fons que inverteix principalment en títols de renda fixa emesos per societats del sector financer, amb particular exposició a títols de deute subordinat i híbrids, i en menor percentatge, en valors de renda variable.

 • Equilibrium
  Inverteix principalment en renda fixa internacional bons amb alt valor afegit, i en menor percentatge, en valors de renda variable a escala mundial, amb un enfocament flexible i sense restriccions.

 • Chinese Road Opportunity
  El subfons busca un increment del capital a llarg termini. Destinat a inversors a llarg termini.

 • Mediolanum Best Brands Emerging Markets Fixed Income
  El subfons busca la revalorització del capital en renda fixa de països emergents. Destinat a inversors a llarg termini.

 • European Small Cap Equity
  El subfons inverteix en accions de Small Cap europees. Destinat a inversors a llarg termini.

 • Global Leaders1
  El seu objectiu és aconseguir una revalorització a llarg termini del capital. El procés d’inversió es basa en una rigorosa anàlisi dels factors de qualitat de les empreses en què inverteix, i té en compte els principis de sostenibilitat ESG (Environmental, Social and Governance; criteris medi ambientals, socials i de governança). Destinat a inversors a llarg termini.

Les inversions dels subfondos seleccionats estan subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscos inherents a la inversió en valors, per la qual cosa el valor de la inversió i la utilitat que es deriva poden disminuir o augmentar el resultat segons aquestes oscil·lacions de mercat i altres factors com el canvi de divisa, pel motiu de la qual podria no ser possible recobrar la suma inicialment invertida. Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures. Per a conèixer a fons els riscos relacionats amb la inversió es pot consultar el paràgraf “Factors de risc” del Fullet Informatiu. Això és una comunicació publicitària. Consulti el fullet de Best Brands i el document de dades fonamentals per a l'inversor abans de prendre una decisió final d'inversió.


Modalitats de subscripció:

 • PIC (aportació única): Mediolanum Best Brands es pot contractar en aquesta modalitat en la qual el Client pot subscriure el producte a través d'una única aportació, encara que pot realitzar aportacions addicionals en qualsevol moment.
 • PAC (pla d'cumulació de capital): en aquesta modalitat, el Client pot subscriure el producte a través d'un pla d'aportacions periòdiques.

Import mínim de subscripció:

 • Les subscripcions inicials i posteriors podran diferir quant al seu import mínim exigit. S'estableix un import mínim inicial de 5.000 €. L'import de la subscripció mínima inicial en qualsevol Subfondo és de 500 €. L'import de tota subscripció posterior haurà de ser de, almenys, 250€ per Subfondo.

Règim fiscal

Qualsevol rendiment derivat de les participacions, inclosos els dividends, els cupons i les plusvàlues, percebut per inversors residents a Espanya, està subjecte a impostos a Espanya, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries de caràcter fiscal vigents a Espanya, en cada moment.


Documentació: