Inici > Inversió > Best Brands > Fons Mediolanum Best Brands: “Multi-Manager”
 • Tornar

Fons Mediolanum Best Brands: “Multi-Manager”

Els fons Mediolanum de renda variable i renda fixa de tipus "MULTI-MANAGER" et permeten invertir en una àmplia gamma d'instruments financers.

I encara és menor quan contractes algun d'aquests fons amb Banco Mediolanum: perquè t’aprofitaràs del coneixement i l’experiència del nostre equip de gestors i experts, nacionals i internacionals.

Tens dubtes sobre quin és el fons Mediolanum Best Brands de Renda Fixa que s'ajusta millor a les teves preferències? Al Banco Mediolanum disposes de l'assessorament del teu Family Banker® per ajudar-te.


T'oferim els següents fons Best Brands de renda variable i renda Fixa:

 • Best Brands Mediolanum Innovative Thematic Opportunities
  Aquest subfons busca aconseguir apreciació del capital a llarg termini a través de l'exposició a nivell mundial, inclòs en mercats emergents, a una cartera de valors de renda variable. El subfons inverteix en temàtiques globals que puguin generar un canvi estructural en la societat, com per exemple: la digitalització, l'envelliment i les millores de les condicions de vida a nivell global i la formació d'una nova classe mitjana als països emergents.

 • Best Brands Dynamic International Value Opportunity (D.I.V.O.)
  Aquest fons es basa en la inversió en valor, ja que s'orienta a obtenir rendibilitat d'oportunitats en empreses grans, en bona situació financera, amb resultats estables que aconsegueixen beneficis creixents i guarden una bona valoració. Dissenyat per a inversors a llarg termini que aposten per la renda variable internacional diversificada.

 • Best Brands Global High Yield
  El seu objectiu d'inversió és aconseguir una apreciació del capital a llarg termini. Per a això, inverteix en títols de renda fixa, i negocia als EUA i als mercats emergents. Pot utilitzar instruments com futurs i opcions per a una gestió més eficient de la cartera.
  Aquest fons està disponible també amb cobertura de risc de canvi.

 • Best Brands Euro Fixed Income
  Inverteix per aconseguir l'apreciació del capital en el mitjà/llarg termini a través de la inversió en emissions i obligacions privades o estatals i préstecs hipotecaris de mercats de tot el món, denominats en euros. Pot utilitzar instruments com futurs i opcions per a una gestió més eficient de la cartera.

 • Best Brands Financial Income Strategy
  Fons que inverteix principalment en títols de renda fixa emesos per societats del sector financer, amb particular exposició a títols de deute subordinat i híbrids, i en menor percentatge, en valors de renda variable amb alta rendibilitat per dividend.

 • Best Brands Equilibrium
  Inverteix principalment en renda fixa internacional bons amb alt valor afegit, i en menor percentatge, en valors de renda variable a escala mundial, amb un enfocament flexible i sense restriccions.

 • Mediolanum Best Brands Chinese Road Opportunity
  El fons cerca un increment del capital a llarg termini. El rigorós procés d’inversió integra els principis de sostenibilitat ESG (Environmental, Social and Governance; criteris socials, de medi ambient i governança). La component “core” de la cartera està actualment encomanada a Schroders, gestora internacional amb gran experiència en el mercat asiàtic. Destinat a inversors a llarg termini.

 • Mediolanum Best Brands Emerging Markets Fixed Income
  El Fons cerca la revalorització del capital en renda fixa de països emergents, a més a més de generar un flux regular de dividends. La gestió del component “core” de la cartera està actualment delegada a l’equip de Neuberger Berman, gestora líder en deute de països emergents. Destinat a inversors a llarg termini.

 • Mediolanum Best Brands European Small Cap Equity
  El fons inverteix en accions de Small Cap europees amb l’objectiu d’aprofitar tot el potencial de creixement d’empreses de petita capitalització borsària. Per a la gestió del component “core” de la cartera, Mediolanum International Funds ha seleccionat JP Morgan Asset Management, una de les gestores de fons més importants del món. Destinat a inversors a llarg termini.

 • Mediolanum Best Brands Global Leaders
  El seu objectiu és aconseguir una revalorització a llarg termini del capital. El procés d’inversió es basa en una rigorosa anàlisi dels factors de qualitat de les empreses en què inverteix, i té en compte els principis de sostenibilitat ESG (Environmental, Social and Governance; criteris medi ambientals, socials i de governança). Per a la gestió del component “core” de la cartera, Mediolanum International Funds ha seleccionat BNY Mellon IM. Destinat a inversors a llarg termini.

Modalitats de subscripció i import mínim:

 • PIC (aportació única): Mediolanum Best Brands es pot contractar en aquesta modalitat, en la qual el Client pot subscriure el producte a través d'una única aportació. Pot fer-hi aportacions addicionals en qualsevol moment. S'estableix un import mínim inicial de 2.000 €. L'import mínim per a les aportacions addicionals és de 1.000 €.
 • PAC (pla d'cumulació de capital): en aquesta modalitat, el Client pot subscriure el producte per mitjà d'un pla d'aportacions periòdiques. L'aportació mínima inicial és de 1.800 €, amb una aportació mensual successiva de 150 € i un import mínim del pla de 20.000 €. El termini màxim d'inversió és de 20 anys.

Modalitats de contractació (classes de subfons)

 • Classe L: està orientada a Clients que vulguin invertir amb una visió a llarg termini. Té una comissió de subscripció i, com a contrapartida, les comissions de gestió són molt atractives.
 • Classe S: per als Clients que no tenen previst romandre-hi a tan llarg termini. Aplica una comissió de subscripció petita, però les comissions de gestió són lleugerament superiors a les de la classe L.

Serveis especials

 • Modificació de la inversió. La filosofia del producte no és la de canvis continus, tot i que entenem que poden donar-se circumstàncies en les quals el Client vulgui modificar l'estructura inicial de la seva inversió i fer:
 • Traspassos entre subfons.
 • Modificació del nombre d'aportacions o dels imports.
 • Consolidació dels rendiments. Amb aquest servei, els Clients que hagin optat per la modalitat PIC poden anar consolidant els rendiments que vagin obtenint amb els subfons de renda variable. És a dir, el Client encarrega a l'entitat gestora que, diàriament, compari el valor de les participacions dels subfons que tingui contractats amb un valor de referència. Si es produeix una diferència superior al 5 % o 10 % (això ho tria el Client en el moment de la contractació), automàticament es fa un traspàs a un fons de renda fixa, just per aquest import (diferència entre el valor de les participacions i el valor de referència).
 • Big Chance: el punt fort d'aquest servei consisteix en el traspàs a fons majoritàriament de renda variable durant un període de 3, 6, 12 o 24 mesos, a partir d'una inversió inicialment establerta en un fons amb una composició majoritàriament de renda fixa, amb l'objectiu de reduir el cost mitjà de compra al mínim. Aquesta estratègia ofereix més oportunitats d'èxit que la fórmula d'inversió en renda variable en un únic moment.
  Funcionament de Big Chance:
  • Inversió mínima inicial de 5.000 euros per a 3, 6 o 12 mesos i de 15.000 euros per a una durada de 24 mesos.
  • Durada del servei: 3, 6, 12 o 24 mesos
  • Modalitats: els fons Challenge es podran contractar en les classes S i L. Consulta les característiques de cadascun dels fons per tenir-ne més detalls.
  • Comissió de subscripció: quedarà recollida en el butlletí de subscripció al fons i en el d'adhesió posterior al servei.
  Un cop hagi escollit la inversió inicial i la durada del servei, es calcularà l'aportació quinzenal a través d'un índex. Per exemple, per a un import total de 30.000 € en 12 mesos, l'índex seria 30.000 / 24 aportacions = 1.250 euros per aportació, que es van traspassant periòdicament del fons de renda fixa al o als fons de renda variable que el Client triï.
 • Double Chance. Permet invertir amb major comoditat en els mercats de renda variable, amb un rendiment en el dipòsit inclòs en el servei. En el dipòsit s'ingressa la suma destinada a la inversió. Després, des del dipòsit es fan traspassos periòdics del mateix import a un fons de renda variable mitjançant el servei de PIC programat, fins a completar la suma ingressada inicialment. Els fons vinculats al servei es detallen en el butlletí d'adhesió al servei.

Quant val subscriure un Mediolanum Best Brands

 • Comissió de subscripció

  Classe L: s'aplica una comissió de subscripció, basada en els percentatges corresponents a cada tram segons l'import total subscrit. Aquesta comissió aplica, al seu torn, els percentatges següents sobre l'import total subscrit de cada subfons per separat, segons el grup al qual pertanyen:

  Modalitat de Pla d'Inversió de Capital (PIC)
  Import total subscrit Subfons Grup 1 Subfons Grup 2

  Fins a 24.999 €

  5,00 %

  2,50 %

  De 25.000 a 74.999 €

  4,00 %

  2,00 %

  De 75.000 a 149.999 €

  3,00 %

  1,50 %

  De 150.000 a 249.999 €

  2,00 %

  1,00 %

  De 250.000 a 499.999 €

  1,00 %

  0,50 %

  De 500.000 € en endavant

  0,50 %

  0,25 %  Modalitat de Pla d'Acumulació de Capital (PAC)
  Import total subscrit Subfons Grup 1 Subfons Grup 2

  Fins a 24.999 €

  5,50 %

  2,75 %

  De 25.000 a 74.999 €

  4,50 %

  2,25 %

  De 75.000 a 149.999 €

  3,50 %

  1,75 %

  De 150.000 a 249.999 €

  2,50 %

  1,25 %

  De 250.000 a 499.999 €

  1,50 %

  0,75 %

  De 500.000 € en endavant

  1,00 %

  0,50 %  La comissió de subscripció per l'import total nominal del PAC compromès se satisfà fraccionadament d'acord amb el calendari de pagaments següent:
  • El 33 % del total de la comissió de subscripció se satisfà en la data de la primera aportació al PAC.
  • El 19 % del total de la comissió de subscripció se satisfà per una quantia fixa en les sis aportacions següents, si la periodicitat de les aportacions és mensual; en les dues següents, si és trimestral, i en l’aportació següent, si la periodicitat és semestral.
  • El 48 % del total de la comissió de subscripció se satisfà, fraccionada i per una quantia fixa, en la resta d’aportacions periòdiques fins a la finalització del PAC.


  Quan la periodicitat de les aportacions és anual, la quantitat per satisfer en concepte de comissions de subscripció per a la primera anualitat és el 19% del total de la comissió de subscripció, més la part proporcional que correspongui sobre el 48% del total de la comissió de subscripció.

  No obstant això, aquestes comissions de subscripció són acumulatives: s'apliquen sobre l'import total subscrit. En el moment en què la suma de totes les aportacions efectuades pel partícip supera un dels trams, les comissions que s'apliquen a l'última subscripció són les corresponents al nou tram. En el cas de Big Chance, les comissions s'apliquen segons el que disposa la descripció del servei.

 • Classe S: s'aplica una comissió de subscripció, basada en els percentatges corresponents a cada tram segons l'import total subscrit. S'apliquen els percentatges següents sobre l'import total subscrit de cada subfons per separat.

  Modalitat de Pla d'Inversió de Capital (PIC)
  Import total subscrit CLASSE S

  Fins a 24.999 €

  2,00 %

  De 25.000 a 74.999 €

  1,75 %

  De 75.000 a 149.999 €

  1,50 %

  De 150.000 a 249.999 €

  1,25 %

  De 250.000 a 499.999 €

  0,50 %

  De 500.000 € en endavant

  0,00 % • Comissió de gestió
  Aquesta comissió és diferent, segons es tracti de la Classe L o la S, i oscil·la entre:
  • Classe S: entre el 2,25 % i el 2,65 %.
  • Classe L: entre el 1,05 % i el 2,25 %.
 • Comissió de dipositaria
  Aquesta comissió és mínima, d'un 0,01%. Per tant, estem davant d'un producte altament competitiu en aquest aspecte.

Règim fiscal

Qualsevol rendiment derivat de les participacions, inclosos els dividends, els cupons i les plusvàlues, percebut per inversors residents a Espanya, està subjecte a impostos a Espanya, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries de caràcter fiscal vigents a Espanya, en cada moment.


Documentació: