Inici > Inversió > Best Brands > Fons Mediolanum Best Brands: “Multi-Manager”
 • Tornar

Fons Mediolanum Best Brands: “Multi-Manager”

Els subfons Mediolanum de renda variable i renda fixa de tipus "MULTI-MANAGER" et permeten invertir en una àmplia gamma d'instruments financers.

Amb aquests aquests subfondos de Banco Mediolanum podràs aprofitar el coneixement i experiència del nostre equip de gestors i experts, nacionals i internacionals.

Tens dubtes sobre quin és el subfons Mediolanum Best Brands que millor s'ajusta a les teves preferències? Al Banco Mediolanum disposes de l'assessorament del teu Family Banker® per ajudar-te.


T'oferim els següents subfons de tipus Multi-manager:

 • Best Brands Mediolanum Innovative Thematic Opportunities
  Aquest subfons busca aconseguir apreciació del capital a llarg termini a través de l'exposició a nivell mundial, inclòs en mercats emergents, a una cartera de valors de renda variable. El subfons inverteix en temàtiques globals que puguin generar un canvi estructural en la societat, com per exemple: la digitalització, l'envelliment i les millores de les condicions de vida a nivell global i la formació d'una nova classe mitjana als països emergents.

 • Best Brands Dynamic International Value Opportunity (D.I.V.O.)
  Aquest fons es basa en la inversió en valor, ja que s'orienta a obtenir rendibilitat d'oportunitats en empreses grans, en bona situació financera, amb resultats estables que aconsegueixen beneficis creixents i guarden una bona valoració. Dissenyat per a inversors a llarg termini que aposten per la renda variable internacional diversificada.

 • Best Brands Global High Yield
  El seu objectiu d'inversió és tractar d'aconseguir una apreciació del capital a llarg termini. Per a això, inverteix en títols de renda fixa, i negocia als EUA i als mercats emergents. Pot utilitzar instruments com futurs i opcions per a una gestió més eficient de la cartera.

 • Best Brands Euro Fixed Income
  Inverteix per a intentar aconseguir l'apreciació del capital en el mitjà/llarg termini a través de la inversió en emissions i obligacions privades o estatals i préstecs hipotecaris de mercats de tot el món, denominats en euros. Pot utilitzar instruments com futurs i opcions per a una gestió més eficient de la cartera.

 • Best Brands Financial Income Strategy
  Fons que inverteix principalment en títols de renda fixa emesos per societats del sector financer, amb particular exposició a títols de deute subordinat i híbrids, i en menor percentatge, en valors de renda variable.

 • Best Brands Equilibrium
  Inverteix principalment en renda fixa internacional bons amb alt valor afegit, i en menor percentatge, en valors de renda variable a escala mundial, amb un enfocament flexible i sense restriccions.

 • Mediolanum Best Brands Chinese Road Opportunity
  El fons busca un increment del capital a llarg termini. El rigorós procés d’inversió integra els principis de sostenibilitat ESG (Environmental, Social and Governance; criteris socials, de medi ambient i governança). La component “core” de la cartera està actualment encomanada a Schroders, gestora internacional amb gran experiència en el mercat asiàtic. Destinat a inversors a llarg termini.

 • Mediolanum Best Brands Emerging Markets Fixed Income
  El Fons busca la revalorització del capital en renda fixa de països emergents. La gestió del component “core” de la cartera està actualment delegada a l’equip de Neuberger Berman, gestora líder en deute de països emergents. Destinat a inversors a llarg termini.

 • Mediolanum Best Brands European Small Cap Equity
  El fons inverteix en accions de Small Cap europees. Per a la gestió del component “core” de la cartera, Mediolanum International Funds ha seleccionat JP Morgan Asset Management, una de les gestores de fons més importants del món. Destinat a inversors a llarg termini.

 • Mediolanum Best Brands Global Leaders
  El seu objectiu és aconseguir una revalorització a llarg termini del capital. El procés d’inversió es basa en una rigorosa anàlisi dels factors de qualitat de les empreses en què inverteix, i té en compte els principis de sostenibilitat ESG (Environmental, Social and Governance; criteris medi ambientals, socials i de governança). Per a la gestió del component “core” de la cartera, Mediolanum International Funds ha seleccionat BNY Mellon IM. Destinat a inversors a llarg termini.

Les inversions dels subfondos seleccionats estan subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscos inherents a la inversió en valors, per la qual cosa el valor de la inversió i la utilitat que es deriva poden disminuir o augmentar el resultat segons aquestes oscil·lacions de mercat i altres factors com el canvi de divisa, pel motiu de la qual podria no ser possible recobrar la suma inicialment invertida. Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Modalitats de subscripció:

 • PIC (aportació única): Mediolanum Best Brands es pot contractar en aquesta modalitat en la qual el Client pot subscriure el producte a través d'una única aportació, encara que pot realitzar aportacions addicionals en qualsevol moment.
 • PAC (pla d'cumulació de capital): en aquesta modalitat, el Client pot subscriure el producte a través d'un pla d'aportacions periòdiques.

Import mínim de subscripció:

 • Les subscripcions inicials i posteriors podran diferir quant al seu import mínim exigit. S'estableix un import mínim inicial de 5.000 €. L'import de la subscripció mínima inicial en qualsevol Subfondo és de 500 €. L'import de tota subscripció posterior haurà de ser de, almenys, 250€ per Subfondo.

Règim fiscal

Qualsevol rendiment derivat de les participacions, inclosos els dividends, els cupons i les plusvàlues, percebut per inversors residents a Espanya, està subjecte a impostos a Espanya, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries de caràcter fiscal vigents a Espanya, en cada moment.


Documentació: