Inici > Inversió > Best Brands > Fons Singlebrand Línea Collection
 • Tornar

Fons Multibrand Línia Collection

Multibrand Línia Collection són fons d'inversió de diferents i prestigioses societats d'inversió. Preveuen invertir segons estratègies específiques: geogràfiques, sectorials i equilibrades.

Quan contractes algun d'aquests fons amb Banco Mediolanum, la teva inversió és més ferma. D'una banda, t’aprofites de l'especialització de diverses gestores d'inversions. I de l’altra, de l'estratègia consolidada de Grupo Mediolanum.

Tens dubtes per saber quin és el fons Multibrand Línia Collection que s'ajusta millor a les teves preferències? Al Banco Mediolanum disposaràs de l'assessorament del teu Family Banker® per ajudar-te.


T'oferim els següents fons Multibrand de la Línia Collection:

 • Fons Best Brands Long Short Strategy
  Aquest fons representa una solució de descorrelació respecte als fons tradicionals de renda variable, renda fixa i flexibles. Ha estat concebut per a cercar la rendibilitat evitant la direccionalitat del mercat i controlant la volatilitat.

 • Best Brands European Coupon Strategy Collection
  Fons de fons multiactiu que inverteix en el mercat europeu amb l’objectiu de generar rendes periòdiques. Destinat a inversions amb un horitzó temporal de mitjà termini.

 • Best Brands US Coupon Strategy Collection
  Fons de fons que inverteix de manera activa i flexible en totes les principals classes d’actiu del mercat financer dels Estats Units, una economia dinàmica que ha tornat a créixer. Destinat a inversions amb un horitzó temporal de mitjà termini, aquest fons té l’objectiu de generar una renda periòdica.

 • Best Brands Coupon Strategy Collection
  Inverteix en fons que distribueixen rendibilitats periòdiques amb una política de gestió flexible. L'objectiu del subfons és aconseguir el creixement de la inversió a llarg termini i la distribució de dividends periòdics.
  Aquest fons està disponible també amb cobertura de risc de canvi.

 • Best Brands New Opportunities Collection
  Amb una gestió activa, flexible i molt diversificada. Aquest subfons inverteix en una selecció de fons de les millors gestores d'inversió que inverteixen en àrees o actius amb un potencial elevat de creixement i rendibilitat.
  Aquest fons està disponible també amb cobertura de risc de canvi.

 • Best Brands US Collection
  L'objectiu del subfons és aconseguir una revaloració a llarg termini del capital invertint en una cartera diversificada d'accions i valors de renda variable nord-americans i en divises en mercats reconeguts d'Amèrica del Nord.
  Aquest fons està disponible també amb cobertura de risc de canvi.

 • Best Brands Pacific Collection
  Per aconseguir una revaloració a llarg termini del capital, invertint en una cartera diversificada d'accions i valors de renda variable de la regió Àsia/Pacífic i en divises en mercats reconeguts d'Àsia/Pacífic.
  Aquest fons està disponible també amb cobertura de risc de canvi.

 • Best Brands European Collection
  L'objectiu d'inversió és aconseguir una revaloració a llarg termini del capital invertint en una cartera diversificada d'accions i valors de renda variable paneuropeus i en divises en mercats reconeguts paneuropeus.
  Aquest fons està disponible també amb cobertura de risc de canvi.

 • Best Brands Emerging Markets Collection
  Amb l'objectiu d'assolir una revaloració a llarg termini del capital, inverteix en una cartera diversificada d'accions i valors de mercats emergents i en divises en mercats reconeguts emergents.

 • Best Brands Equity Power Coupon Collection
  Subfons flexible, principalment de renda variable internacional. Inverteix en una cartera diversificada de fons seleccionats entre les millors gestores d'inversió internacional per incrementar el capital a llarg termini.
  Aquest fons està disponible també amb cobertura de risc de canvi.

 • Best Brands Dynamic Collection
  Inverteix a escala internacional en una cartera diversificada d'accions, valors i divises en mercats reconeguts de tot el món, amb l'objectiu d'aconseguir una revaloració del capital a mitjà i llarg termini.
  Aquest fons està disponible també amb cobertura de risc de canvi.

 • Best Brands Premium Coupon Collection
  Fons flexible, principalment de renda fixa, per fer créixer el capital a mitjà termini. Inverteix en una cartera diversificada de fons seleccionats entre les millors gestores d'inversió internacional.

 • Best Brands Infrastructure Opportunity Collection
  Per aconseguir una revaloració a llarg termini del capital, inverteix en una cartera diversificada d'accions i valors de renda variable a Àsia/Pacífic i en divises en mercats reconeguts d'Àsia/Pacífic.
  Aquest fons està disponible també amb cobertura de risc de canvi i amb distribució de dividends.

 • Best Brands Convertible Strategy Collection
  Inverteix en el mercat de renda fixa internacional, inclosos els mercats emergents, en una cartera diversificada d'obligacions convertibles, a través de fons d'inversió seleccionats entre les millors cases d'inversió.
  Aquest fons està disponible també amb cobertura de risc de canvi i amb distribució de dividends.

 • Best Brands Socially Responsible Collection
  Fons que inverteix en fons de renda variable dels mercats mundials, combinant criteris financers amb preocupacions sobre qüestions mediambientals, socials i de bon govern. Títols d'empreses que, en la seva activitat, adopten un enfocament orientat a la sostenibilitat econòmica i social poden obtenir a llarg termini beneficis tant econòmics com de reputació.

 • Best Brands Emerging Markets Multi Asset Collection
  Subfons de Mediolanum Best Brands innovador en la gestió d'actius: permet beneficiar-se del gran potencial de creixement dels mercats emergents per mitjà d'inversions en accions, en obligacions governamentals i empresarials, i en les divises locals dels països de referència.

Modalitats de subscripció i import mínim:

 • PIC (aportació única): Mediolanum Best Brands es pot contractar en aquesta modalitat, en la qual el Client pot subscriure el producte per mitjà d'una única aportació. També pot fer-hi aportacions addicionals en qualsevol moment. S'estableix un import mínim inicial de 2.000 €. L'import mínim per a les aportacions addicionals és de 1.000 €.
 • PAC (pla d'acumulació de capital): en aquesta modalitat, el Client pot subscriure el producte a través d'un pla d'aportacions periòdiques. L'aportació mínima inicial és de 1.800 €, amb una aportació mensual successiva de 150 € i un import mínim del pla de 20.000 €. El termini màxim d'inversió és de 20 anys.

Modalitats de contractació (classes de subfons)

 • Classe L: està orientada a Clients que vulguin invertir amb una visió a llarg termini. Té una comissió de subscripció i, com a contrapartida, les comissions de gestió són molt atractives.
 • Classe S: per als Clients que no tenen previst romandre-hi a tan llarg termini. Aplica una comissió de subscripció petita, però les comissions de gestió són lleugerament superiors a les de la classe L.

Serveis especials

 • Modificació de la inversió. La filosofia del producte no és la de canvis continus, tot i que entenem que poden donar-se circumstàncies en les quals el Client vulgui modificar l'estructura inicial de la seva inversió i fer:
 • Traspassos entre subfons
 • Modificació del nombre d'aportacions o dels imports.
 • Consolidació dels rendiments. Amb aquest servei, els Clients que hagin optat per la modalitat PIC poden anar consolidant els rendiments que vagin obtenint amb els subfons de renda variable. És a dir, el Client encarrega a l'entitat gestora que, diàriament, compari el valor de les participacions dels subfons que tingui contractats amb un valor de referència. Si es produeix una diferència superior al 5 % o 10 % (això ho tria el Client en el moment de la contractació), automàticament es fa un traspàs a un fons de renda fixa, just per aquest import (diferència entre el valor de les participacions i el valor de referència).
 • Big Chance: el punt fort d'aquest servei consisteix en el traspàs a fons majoritàriament de renda variable durant un període de 3, 6, 12 o 24 mesos, a partir d'una inversió inicialment establerta en un fons amb una composició majoritàriament de renda fixa, amb l'objectiu de reduir el cost mitjà de compra al mínim. Aquesta estratègia ofereix més oportunitats d'èxit que la fórmula d'inversió en renda variable en un únic moment.
  Funcionament de Big Chance:
  • Inversió mínima inicial de 5.000 euros per a 3, 6 o 12 mesos i de 15.000 euros per a una durada de 24 mesos.
  • Durada del servei: 3, 6, 12 o 24 mesos
  • Modalitats: els fons Challenge es podran contractar en les classes S i L. Consulta les característiques de cadascun dels fons per tenir-ne més detalls.
  • Comissió de subscripció: quedarà recollida en el butlletí de subscripció al fons i en el d'adhesió posterior al servei.
  Un cop hagi escollit la inversió inicial i la durada del servei, es calcularà l'aportació quinzenal a través d'un índex. Per exemple, per a un import total de 30.000 € en 12 mesos, l'índex seria 30.000 / 24 aportacions = 1.250 euros per aportació, que es van traspassant periòdicament del fons de renda fixa al o als fons de renda variable que el Client triï.
 • Double Chance. Permet invertir amb major comoditat en els mercats de renda variable, amb un rendiment en el dipòsit inclòs en el servei. En el dipòsit s'ingressa la suma destinada a la inversió. Després, des del dipòsit es fan traspassos periòdics del mateix import a un fons de renda variable mitjançant el servei de PIC programat, fins a completar la suma ingressada inicialment. Els fons vinculats al servei es detallen en el butlletí d'adhesió al servei.

Quant val subscriure un Mediolanum Best Brands

 • Comissió de subscripció

  Classe L: s'aplica una comissió de subscripció, basada en els percentatges corresponents a cada tram segons l'import total subscrit. Aquesta comissió aplica, al seu torn, els percentatges següents sobre l'import total subscrit de cada subfons per separat, segons el grup al qual pertanyen:

  Modalitat de Pla d'Inversió de Capital (PIC)
  Import total subscrit Subfons Grup 1 Subfons Grup 2

  Fins a 24.999 €

  5,00 %

  2,50 %

  De 25.000 a 74.999 €

  4,00 %

  2,00 %

  De 75.000 a 149.999 €

  3,00 %

  1,50 %

  De 150.000 a 249.999 €

  2,00 %

  1,00 %

  De 250.000 a 499.999 €

  1,00 %

  0,50 %

  De 500.000 € en endavant

  0,50 %

  0,25 %  Modalitat de Pla d'Acumulació de Capital (PAC)
  Import total subscrit Subfons Grup 1 Subfons Grup 2

  Fins a 24.999 €

  5,50 %

  2,75 %

  De 25.000 a 74.999 €

  4,50 %

  2,25 %

  De 75.000 a 149.999 €

  3,50 %

  1,75 %

  De 150.000 a 249.999 €

  2,50 %

  1,25 %

  De 250.000 a 499.999 €

  1,50 %

  0,75 %

  De 500.000 € en endavant

  1,00 %

  0,50 %  La comissió de subscripció per l'import total nominal del PAC compromès se satisfà fraccionadament d'acord amb el calendari de pagaments següent:
  • El 33% del total de la comissió de subscripció se satisfà en la data de la primera aportació al PAC.
  • El 19% del total de la comissió de subscripció se satisfà per una quantia fixa en les sis aportacions següents, si la periodicitat de les aportacions és mensual; en les dues següents, si és trimestral, i en l’aportació següent, si la periodicitat és semestral.
  • El 48% del total de la comissió de subscripció se satisfà, fraccionada i per una quantia fixa, en la resta d’aportacions periòdiques fins a la finalització del PAC.


  Quan la periodicitat de les aportacions és anual, la quantitat per satisfer en concepte de comissions de subscripció per a la primera anualitat és el 19% del total de la comissió de subscripció més la part proporcional que correspongui sobre el 48 % del total de la comissió de subscripció.
 • Classe S: s'aplica una comissió de subscripció, basada en els percentatges corresponents a cada tram segons l'import total subscrit. S'apliquen els percentatges següents sobre l'import total subscrit de cada subfons per separat.

  Modalitat de Pla d'Inversió de Capital (PIC)
  Import total subscrit CLASSE S

  Fins a 24.999 €

  2,00 %

  De 25.000 a 74.999 €

  1,75 %

  De 75.000 a 149.999 €

  1,50 %

  De 150.000 a 249.999 €

  1,25 %

  De 250.000 a 499.999 €

  0,50 %

  De 500.000 € en endavant

  0,00 % • Comissió de gestió
  Aquesta comissió és diferent, segons es tracti de la Classe L o la S, i oscil·la entre:
  • Classe S: 2,45 %.
  • Classe L: 2,05 %.
 • Comissió de dipositaria
  Aquesta comissió és mínima, d'un 0,01%. Per tant, estem davant d'un producte altament competitiu en aquest aspecte.

Règim fiscal

Qualsevol rendiment derivat de les participacions, inclosos els dividends, els cupons i les plusvàlues, percebut per inversors residents a Espanya, està subjecte a impostos a Espanya, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries de caràcter fiscal vigents a Espanya, en cada moment.


Documentació: