Inici > Inversió > Best Brands > Fons Singlebrand Línea Collection
 • Tornar

Subfons Multibrand Línia Collection

Els subfons Multibrand Línia Collection són subfons d'inversió de diferents i prestigioses societats d'inversió. Preveuen invertir segons estratègies específiques: geogràfiques, sectorials i equilibrades.

Quan contractes algun d'aquests subfondos amb Banco Mediolanum, d'una banda, t'aprofitaràs de l'especialització de diverses gestores d'inversions. I per un altre, de l'estratègia consolidada de Grup Mediolanum.

Tens dubtes per saber quin és el subfons Multibrand Línia Collection que s'ajusta millor a les teves preferències? Al Banco Mediolanum disposaràs de l'assessorament del teu Family Banker® per ajudar-te.


T'oferim els següents subfons Multibrand de la Línia Collection:

 • European Coupon Strategy Collection
  Subfons multiactiu que inverteix en el mercat europeu amb l’objectiu de tractar de generar rendes periòdiques. Destinat a inversions amb un horitzó temporal de mitjà termini.

 • US Coupon Strategy Collection
  Subfons que inverteix de manera activa i flexible en totes les principals classes d’actiu del mercat financer dels Estats Units. Destinat a inversions amb un horitzó temporal de mitjà termini, aquest subfons té l’objectiu de buscar generar una renda periòdica.

 • Coupon Strategy Collection
  L'objectiu del subfons és tractar aconseguir el creixement de la inversió a llarg termini i la distribució de dividends periòdics

 • New Opportunities Collection
  Amb una gestió activa, flexible i molt diversificada. Inverteix en una selecció de fons de reconegudes gestores d'inversió.

 • US Collection
  L'objectiu és aconseguir una revaloració a llarg termini del capital invertint en una cartera diversificada d'accions i valors de renda variable nord-americans i en divises en mercats reconeguts d'Amèrica del Nord.

 • Pacific Collection
  Per buscar aconseguir una revaloració a llarg termini del capital, invertint en una cartera diversificada d'accions i valors de renda variable de la regió Àsia/Pacífic i en divises en mercats reconeguts d'Àsia/Pacífic.

 • European Collection
  L'objectiu d'inversió és buscar aconseguir una revaloració a llarg termini del capital invertint en una cartera diversificada d'accions i valors de renda variable paneuropeus i en divises en mercats reconeguts paneuropeus.

 • Emerging Markets Collection
  Amb l'objectiu d'aspirar a aconseguir una revaloració a llarg termini del capital, inverteix en una cartera diversificada d'accions i valors de mercats emergents i en divises en mercats reconeguts emergents.

 • Equity Power Coupon Collection
  Subfons flexible, principalment de renda variable internacional. Inverteix en una cartera diversificada de fons seleccionats entre les millors gestores d'inversió internacional.

 • Dynamic Collection
  Inverteix a escala internacional en una cartera diversificada d'accions, valors i divises en mercats reconeguts de tot el món, amb l'objectiu d'aconseguir una revaloració del capital a mitjà i llarg termini.

 • Premium Coupon Collection
  Subfons flexible, principalment de renda fixa. Inverteix en una cartera diversificada de fons seleccionats entre reconegudes gestores d'inversió internacional.

 • Infrastructure Opportunity Collection
  Per buscar aconseguir una revaloració a llarg termini del capital, inverteix en una cartera diversificada d'accions i valors de renda variable a Àsia/Pacífic i en divises en mercats reconeguts d'Àsia/Pacífic.

 • Convertible Strategy Collection
  Inverteix en el mercat de renda fixa internacional, inclosos els mercats emergents, en una cartera diversificada d'obligacions convertibles, a través de fons d'inversió seleccionats entre les grans cases d'inversió.

 • Socially Responsible Collection1
  Subfons que inverteix en fons de renda variable dels mercats mundials, combinant criteris financers amb preocupacions sobre qüestions mediambientals, socials i de bon govern. Títols d'empreses que, en la seva activitat, adopten un enfocament orientat a la sostenibilitat econòmica i social poden obtenir a llarg termini beneficis tant econòmics com de reputació.

 • Emerging Markets Multi Asset Collection
  Subfons de Mediolanum Best Brands innovador en la gestió d'actius: permet aspirar a beneficiar-se del potencial de creixement dels mercats emergents per mitjà d'inversions en accions, en obligacions governamentals i empresarials, i en les divises locals dels països de referència.


Les inversions en fons estan subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscos inherents a la inversió en valors, per la qual cosa el valor de la inversió i la utilitat que es deriva poden disminuir o augmentar el resultat segons aquestes oscil·lacions de mercat i altres factors com el canvi de divisa, pel motiu de la qual podria no ser possible recobrar la suma inicialment invertida. Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures. Per a conèixer a fons els riscos relacionats amb la inversió es pot consultar el paràgraf “Factors de risc” del Fullet Informatiu. Això és una comunicació publicitària. Consulti el fullet de Best Brands i el document de dades fonamentals per a l'inversor abans de prendre una decisió final d'inversió.


Modalitats de subscripció:

 • PIC (aportació única): Mediolanum Best Brands es pot contractar en aquesta modalitat, en la qual el Client pot subscriure el producte per mitjà d'una única aportació. També pot fer-hi aportacions addicionals en qualsevol moment.
 • PAC (pla d'acumulació de capital): en aquesta modalitat, el Client pot subscriure el producte a través d'un pla d'aportacions periòdiques.

Import mínim de subscripció:

 • Les subscripcions inicials i posteriors podran diferir quant al seu import mínim exigit. S'estableix un import mínim inicial de 5.000 €. L'import de la subscripció mínima inicial en qualsevol Subfondo és de 500 €. L'import de tota subscripció posterior haurà de ser de, almenys, 250€ per Subfondo.

Règim fiscal

Qualsevol rendiment derivat de les participacions, inclosos els dividends, els cupons i les plusvàlues, percebut per inversors residents a Espanya, està subjecte a impostos a Espanya, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries de caràcter fiscal vigents a Espanya, en cada moment.


Documentació: