Inici > Inversió > Challenge > Challenge Solidity & Return
 • Tornar

Challenge Solidity & Return (*)

Challenge Solidity & Return és un subfons de renda fixa que es gestiona de manera flexible i que inverteix en deute privat Investment Grade de la zona euro, renda fixa convertible, deute high yield i commodities.


La cartera del fons té una gran diversificació. A diferència dels fons tradicionals, aquest fons busca obtenir una rendibilitat positiva superior als fons d'actius monetaris, independentment de l'evolució del mercat i, a més, es beneficia d'una rendibilitat periòdica (a la classe B)

Aquest subfons està disponible en dos tipus de participacions: amb distribució semestral de dividends (classe B) i amb acumulació de dividends (classe A).

(*) subfons denominat anteriorment Challenge Total Return.

Modalitat de subscripció:

 • PIC: Challenge Fund es pot contractar en la versió PIC (aportació única), en la qual pots subscriure el producte per mitjà d'una única aportació i fer-hi aportacions addicionals en qualsevol moment.

Import mínim

Per a les aportacions úniques (PIC) s'estableix un import mínim inicial de 2.000 euros, amb un import mínim per a les aportacions addicionals de 1.000 euros.

Modalitats de contractació (classes de subfons)

 • Classe S: orientada als Clients que no tenen previst romandre-hi a tan llarg termini. Aquesta opció aplica una petita comissió de subscripció i, com a contrapartida, les comissions de gestió són lleugerament superiors a les de la classe L.

Serveis especials

 • Reemborsament i reinversió posterior: Si bé és desitjable mantenir la inversió a llarg termini, pots reemborsar-te en qualsevol moment la teva inversió, sempre que ho comuniquis per escrit a l'entitat amb deu dies naturals d'antelació. No obstant això, i davant de necessitats de liquiditat, el Family Banker® de Banco Mediolanum sempre buscarà una solució òptima per atendre les teves necessitats. Si un Client rescata la inversió i abans que transcorri un any natural (365 dies), vol tornar a reinvertir, pot fer-ho sense haver d’abonar la comissió de subscripció.
 • Modificació de la inversió. Tot i que la filosofia del producte no és la de canvis continus, entenem que es poden donar circumstàncies en les quals vulguis modificar l'estructura inicial de la teva inversió.
  • Traspassos entre subfons.
  • Modificació del nombre d'aportacions o dels imports.
 • Consolidació dels rendiments. Si has optat per la modalitat PIC, pots consolidar els rendiments que vagis obtenint amb els subfons de renda variable. És a dir, pots encarregar a l'entitat gestora que, diàriament, compari el valor de les participacions dels subfons que tinguis contractats amb un valor de referència. Si es produeix una diferència superior al 5% o al 10% (això ho tries en el moment de la contractació), automàticament es fa un traspàs a un fons de renda fixa, just per aquest import (diferència entre el valor de les participacions i el valor de referència).
 • Big Chance: el punt fort d'aquest servei consisteix en el traspàs a fons majoritàriament de renda variable durant un període de 3, 6, 12 o 24 mesos, a partir d'una inversió inicialment establerta en un fons amb una composició majoritàriament de renda fixa, amb l'objectiu de reduir el cost mitjà de compra al mínim. Aquesta estratègia ofereix més oportunitats d'èxit que la fórmula d'inversió en renda variable en un únic moment.
  Funcionament de Big Chance:
  • Inversió mínima inicial de 5.000 euros per a 3, 6 o 12 mesos i de 15.000 euros per a una durada de 24 mesos.
  • Durada del servei: 3, 6, 12 o 24 mesos
  • Modalitats: els fons Challenge es podran contractar en les classes S i L. Consulta les característiques de cadascun dels fons per tenir-ne més detalls.
  • Comissió de subscripció: quedarà recollida en el butlletí de subscripció al fons i en el d'adhesió posterior al servei.
  Un cop hagi escollit la inversió inicial i la durada del servei, es calcularà l'aportació quinzenal a través d'un índex. Per exemple, per a un import total de 30.000 € en 12 mesos, l'índex seria 30.000 / 24 aportacions = 1.250 euros per aportació, que es van traspassant periòdicament del fons de renda fixa al o als fons de renda variable que el Client triï.

Quant val subscriure un Challenge

 • Comissió de subscripció

  Classe L: s'aplica a partir dels percentatges corresponents a cada tram, segons l'import total subscrit, i aplicant els percentatges següents sobre l'import total subscrit de cada subfons per separat:

  Modalitat de Pla d’Inversió de Capital (PIC)
  Import total subscrit CLASSE S

  Fins a 24.999 €

  1,50 %

  De 25.000 a 74.999 €

  1,25 %

  De 75.000 a 149.999€

  1,00%

  De 150.000 a 249.999 €

  0,75 %

  De 250.000 en endavant

  0,25 % • Comissió de gestió
  Aquesta comissió és diferent, segons es tracti de la Classe L o S, i oscil·la entre:
  • Classe S: entre el 0,7 % i el 2,35 %
 • Comissió de dipositaria
  Aquesta comissió és mínima, d’un 0,01 %, com en els productes d’inversió Mediolanum Best Brands. Per tant, estem davant d’un producte altament competitiu en aquest aspecte.

Mercat(s) de referència

 • Challenge Total Return
 • Challenge Flexible

Règim fiscal

Qualsevol rendiment derivat de les participacions, inclosos els dividends, els cupons i les plusvàlues, percebut per inversors residents a Espanya, està subjecte a impostos a Espanya, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries de caràcter fiscal vigents a Espanya, en cada moment.


Documentació: