Inici > Inversió > Challenge > Rendibilitats Challenge
  • Tornar

Rendibilitats Challenge


Challenge Funds (Classe "S")

Descripció Última Data Valor Rendibilitat Trimestral Rendibilitat Anual
1T2T3T202020192018201720162015
Challenge Counter Cyclical Equity S 29/05/20 11,982 -12,47 -4,39 19,17 -2,86 -1,12 -2,14 10,24
Challenge Cyclical Equity S 29/05/20 15,608 -19,11 -5,67 27,72 -10,08 5,02 5,32 7,99
Challenge Emerg Markets S 29/05/20 16,773 -24,84 -17,76 17,05 -14,79 15,37 8,00 -8,31
Challenge Energy Equity S 29/05/20 8,023 -44,57 -36,20 9,30 -16,77 -4,46 20,32 -12,74
Challenge Euro Bond S 29/05/20 17,997 -0,33 0,11 5,18 -1,47 -2,58 1,41 -0,81
Challenge Euro Bond SB Dis 29/05/20 12,576 -0,52 -0,28 4,43 -2,21 -3,33 0,47 -1,97
Challenge Euro Income S 29/05/20 12,236 -1,47 -1,19 -0,76 -1,62 -2,02 -1,08 -0,87
Challenge Euro Income SB Dis 29/05/20 8,818 -1,51 -1,24 -0,85 -1,79 -2,17 -1,18 -1,29
Challenge European Equity S 29/05/20 8,019 -27,30 -17,97 19,76 -15,83 5,85 -3,71 5,14
Challenge European Equity SH 29/05/20 13,002 -26,46 -17,15 17,81 -15,69 7,61 -0,87 3,07
Challenge Financial S 29/05/20 5,829 -31,97 -26,02 21,98 -16,80 4,71 4,84 2,96
Challenge Germany Equity S 29/05/20 10,599 -29,47 -12,22 20,67 -25,32 13,35 2,97 9,44
Challenge International Bond S 29/05/20 12,721 -0,83 1,66 7,42 0,27 -10,20 3,78 7,63
Challenge International Bond SB Dis 29/05/20 11,362 -1,13 1,04 6,13 -0,99 -11,33 2,49 6,32
Challenge International Bond SBH Dis 29/05/20 11,577 -2,02 0,14 2,59 -5,01 -3,05 -1,54 -2,79
Challenge International Bond SH 29/05/20 14,695 -1,74 0,73 3,84 -3,84 -1,82 -0,10 -1,59
Challenge International Equity S 29/05/20 10,934 -19,81 -8,91 22,77 -11,39 3,27 5,10 5,23
Challenge International Equity SH 29/05/20 16,457 -20,95 -10,51 17,64 -15,14 11,71 2,30 -1,31
Challenge International Income S 29/05/20 10,466 0,36 0,79 2,13 2,88 -11,98 2,70 7,79
Challenge International Income SB Dis 29/05/20 9,936 0,05 0,49 1,53 2,26 -12,43 2,29 7,36
Challenge International Income SBH Dis 29/05/20 8,933 -0,98 -0,77 -2,00 -3,27 -3,43 -2,28 -2,31
Challenge International Income SH 29/05/20 10,914 -0,77 -0,56 -1,29 -2,62 -2,88 -2,15 -1,87
Challenge Italian Equity S 29/05/20 6,649 -29,95 -23,12 21,94 -17,64 13,35 -11,99 14,69
Challenge Liquidity EUR S 29/05/20 12,36 -1,19 -0,75 -0,02 -0,35 -0,09 0,14 0,06
Challenge Liquidity USD S 29/05/20 9,823 2,84 2,42 3,43 5,30 -12,33 3,40 10,56
Challenge North America Equity SH 29/05/20 20,913 -20,06 -9,13 20,10 -13,65 14,00 5,43 -2,16
Challenge North America S 29/05/20 13,352 -17,85 -6,22 26,29 -7,51 2,46 10,37 6,97
Challenge Pacific Equity S 29/05/20 8,643 -18,27 -9,86 19,46 -16,19 5,94 2,83 8,64
Challenge Pacific Equity SH 29/05/20 12,102 -18,78 -11,30 15,78 -18,94 14,02 -4,01 1,54
Challenge Solidity Return S 29/05/20 11,527 -5,23 -0,76 6,48 -5,48 1,25 -2,09 -0,98
Challenge Solidity Return SB Dis 29/05/20 9,524 -5,82 -1,38 5,21 -6,82 -0,13 -3,93 -3,08
Challenge Spain Equity S 29/05/20 11,894 -29,44 -23,24 5,69 -12,76 6,12 -4,52 -2,85
Challenge Technology S 29/05/20 15,074 -9,50 7,19 34,66 -2,98 14,61 8,53 10,75Challenge Funds (Classe "L")

Descripció Última Data Valor Rendibilitat Trimestral Rendibilitat Anual
1T2T3T202020192018201720162015
Challenge Counter Cyclical Equity L 29/05/20 5,906 -12,35 -4,17 19,79 -2,37 -0,62 -1,63 10,79
Challenge Cyclical Equity L 29/05/20 7,905 -19,00 -5,47 28,43 -9,63 5,57 5,86 8,54
Challenge Emerg Markets L 29/05/20 7,699 -24,74 -17,58 17,59 -14,36 15,95 8,56 -7,85
Challenge Energy Equity L 29/05/20 4,221 -44,50 -36,06 9,80 -16,35 -3,97 20,94 -12,29
Challenge Euro Bond L 29/05/20 10,383 -0,28 0,19 5,26 -1,26 -2,36 1,63 -0,60
Challenge Euro Bond LB Dis 29/05/20 6,693 -0,48 -0,19 4,54 -2,00 -3,12 0,66 -1,78
Challenge Euro Income L 29/05/20 6,99 -1,43 -1,12 -0,53 -1,40 -1,81 -0,86 -0,66
Challenge Euro Income LB Dis 29/05/20 4,579 -1,47 -1,17 -0,64 -1,60 -1,97 -0,96 -1,09
Challenge European Equity L 29/05/20 4,807 -27,21 -17,79 20,36 -15,40 6,39 -3,23 5,69
Challenge European Equity LH 29/05/20 6,846 -26,37 -16,97 18,22 -15,27 8,15 -0,37 3,57
Challenge Financial L 29/05/20 3,067 -31,86 -25,86 22,54 -16,37 5,24 5,38 3,47
Challenge Germany Equity L 29/05/20 5,665 -29,38 -12,03 21,30 -24,94 13,93 3,50 9,99
Challenge International Bond L 29/05/20 6,51 -0,77 1,73 7,62 0,47 -10,01 4,00 7,86
Challenge International Bond LB Dis 29/05/20 5,787 -1,12 1,08 6,04 -0,81 -11,15 2,68 6,55
Challenge International Bond LBH Dis 29/05/20 6,194 -1,94 0,24 2,49 -4,83 -2,93 -1,26 -2,51
Challenge International Bond LH 29/05/20 8,57 -1,68 0,80 3,85 -3,59 -1,76 -0,35 -1,16
Challenge International Equity L 29/05/20 8,625 -19,73 -8,76 23,20 -11,03 3,69 5,55 5,66
Challenge International Equity LH 29/05/20 8,574 -20,94 -10,44 17,95 -14,74 12,11 2,70 -0,85
Challenge International Income L 29/05/20 5,353 0,40 0,87 2,29 3,10 -11,78 2,90 8,01
Challenge International Income LB Dis 29/05/20 5,073 0,10 0,56 1,65 2,46 -12,25 2,49 7,57
Challenge International Income LH 29/05/20 6,26 -0,67 -0,40 -1,12 -2,43 -2,78 -2,16 -1,24
Challenge International Income LHB Dis 29/05/20 4,614 -0,95 -0,67 -1,69 -3,02 -3,33 -2,12 -1,70
Challenge Italian Equity L 29/05/20 3,926 -29,85 -22,96 22,38 -17,22 13,90 -11,54 15,29
Challenge Liquidity EUR L 29/05/20 6,717 -1,15 -0,71 0,07 -0,24 0,03 0,25 0,16
Challenge Liquidity USD L 29/05/20 4,929 2,87 2,47 3,55 5,40 -12,23 3,50 10,70
Challenge North America Equity LH 29/05/20 10,879 -19,95 -8,93 20,68 -13,22 14,94 6,03 -3,14
Challenge North America L 29/05/20 10,509 -17,74 -6,01 26,98 -7,02 2,98 10,94 7,51
Challenge Pacific Equity L 29/05/20 6,687 -18,17 -9,67 19,94 -15,75 6,47 3,36 9,18
Challenge Pacific Equity LH 29/05/20 6,262 -18,71 -11,15 16,15 -18,59 14,48 -3,63 -0,06
Challenge Solidity Return L A 29/05/20 5,082 -5,20 -0,68 6,32 -2,73 n/d n/d n/d
Challenge Solidity Return L B 29/05/20 4,98 -5,79 -1,31 5,06 -2,93 n/d n/d n/d
Challenge Spain Equity L 29/05/20 5,589 -29,34 -23,08 6,10 -12,31 6,67 -4,04 -2,36
Challenge Technology L 29/05/20 6,449 -9,38 7,43 35,42 -2,46 15,18 9,10 11,29

Les classes de participacions tipus A (S-A i L-A ) són d’acumulació, les classes de participacions tipus B (S-B i L-B) són de repartiment de dividends i ofereixen la possibilitat de rebre un ingrés trimestral o semestral. Per a més informació, consulti el Fullet del fons d’inversió.