Inici > Remuneracions al consell
  • Tornar

Remuneracions al consell


Resultat de la votació

Informació sobre el resultat de la submissió a votació de la votació de la Junta General d'Accionistes o òrgan equivalent de la política de remuneracions dels membres del Consell d'Administració, en la qual s’indica el quòrum existent, el nombre total de vots vàlids, el nombre de vots favorables i contraris, i el nombre d'abstencions.

La política de remuneracions de 2019 de Banco Mediolanum va ser aprovada per unanimitat per la Junta d'Accionistes, amb un quòrum d'assistència del 100% i el vot favorable del 100% de l'accionariat.

Remuneració total (en milers d'euros)

Remuneració total meritada per cada un dels membres del Consell d'Administració, amb un desglossament individualitzat per conceptes retributius.

Exercici 2019 Consell d’Administració Comitè d’Auditoria Comitè de Nomenaments i Retribucions Total
Carlos Javier Tusquets Trías de Bes 98,27(1) - - 98,27
Anna M. Birulés Bertran 26(2) 10 10 46
Manuel Verdera Rodríguez 24(2) 8 10 42
Luigi Del Fabro 0 0 0 0
Gianmarco Gessi 0 0 0 0
Giovanni Pirovano 0 0 0 0
António Costas Comesaña 18(2) 6 6 30
Gianluca Bosisio 0 0 0 0
Vittorio Colussi 12(2) 0 0 12
178,27 24 26 228,27
(1) En concepte de representació.
(2) En concepte de dietes.

Exercici 2019 Càrrec Tipus de Conseller Retribució fixa Retribucions en espècie Variable abonament immediat Variable diferit Total
Retribució variable en efectiu Instruments de capital Retribució variable diferida en efectiu Retribució variable diferida en instruments de capital (a) Altres incentius
Vittorio Colussi Conseller Delegat (des de 30 de maig 2019) Executiu 294 6 8 25 7 12 - 352
Igor Garzesi Conseller Delegat(des de 30 de maig 2019) Executiu 299 13 57 20 18 44 - 451