Inici > Remuneracions al consell
  • Tornar

Remuneracions al consell


Resultat de la votació

Informació sobre el resultat de la submissió a votació de la votació de la Junta General d'Accionistes o òrgan equivalent de la política de remuneracions dels membres del Consell d'Administració, en la qual s’indica el quòrum existent, el nombre total de vots vàlids, el nombre de vots favorables i contraris, i el nombre d'abstencions.

La política de remuneracions de 2023 de Banco Mediolanum va ser aprovada per unanimitat per la Junta d'Accionistes, amb un quòrum d'assistència del 100% i el vot favorable del 100% de l'accionariat.

Remuneració total (en milers d'euros)

Remuneració total meritada per cada un dels membres del Consell d'Administració, amb un desglossament individualitzat per conceptes retributius.

Exercici 2023 Consell d'Administració Comitè d'Auditoria Comitè de Nomenaments y Retribuciones Total
Carlos Javier Tusquets Trías de Bes 111,51(1) - - 111,51
Anna M. Birulés Bertran 32,5(2) 12,5 7,5 52,5
Miguel Angel González González 20 5 5 30
Ruth Duque Santamaría 32,5(2) 12,5 7,5 52,5
Gianluca Bosisio 0 0 0 0
Vittorio Colussi 32,5(2) 12,5 7,5 52,5
Gianni Marco Rovelli 0 0 0 0
Pierluigi Vergari 0 0 0 0
229,01 42,5 27,5 299,01
(1) En concepte de representació.
(2) En concepte de dietes.

Remuneració total comptabilitzada.

Exercici 2023 Càrrec Tipus de Conseller Retribució fixa Retribució en espècie Retribucions a curt termini Retribucions a llarg termini Total
Retribució variable en efectiu Retribució variable en instruments de capital (a) Retribució variable diferida en efectiu Retribució variable diferida en instruments de capital (a) Altres incentius
Vittorio Colussi Conseller Delegat (fins a 30 de maig 2019) Executiu - - - 5 - - - 5
Igor Garzesi Conseller Delegat (1) Executiu no empleat 590 25 89 45 72 67 - 888