Inici > Remuneracions al consell
  • Tornar

Remuneracions al consell


Resultat de la votació

Informació sobre el resultat de la submissió a votació de la votació de la Junta General d'Accionistes o òrgan equivalent de la política de remuneracions dels membres del Consell d'Administració, en la qual s’indica el quòrum existent, el nombre total de vots vàlids, el nombre de vots favorables i contraris, i el nombre d'abstencions.

La política de remuneracions de 2020 de Banco Mediolanum va ser aprovada per unanimitat per la Junta d'Accionistes, amb un quòrum d'assistència del 100% i el vot favorable del 100% de l'accionariat.

Remuneració total (en milers d'euros)

Remuneració total meritada per cada un dels membres del Consell d'Administració, amb un desglossament individualitzat per conceptes retributius.

Exercici 2020 Consell d’Administració Comitè d’Auditoria Comitè de Nomenaments i Retribucions Total
Carlos Javier Tusquets Trías de Bes 99(1) - - 99
Anna M. Birulés Bertran 22(2) 12 6 40
Manuel Verdera Rodríguez 22(2) 12 6 40
Luigi Del Fabro 0 0 0 0
Gianmarco Gessi 0 0 0 0
Giovanni Pirovano 0 0 0 0
Antonio Costas Comesaña 20(2) 12 6 38
Gianluca Bosisio 0 0 0 0
Vittorio Colussi 22(2) 0 0 22
185 36 18 239
(1) En concepte de representació.
(2) En concepte de dietes.

Exercici 2020 Càrrec Tipus de Conseller Retribució fixa Retribucions en espècie Variable abonament immediat Variable diferit Total
Retribució variable en efectiu Instruments de capital Retribució variable diferida en efectiu Retribució variable diferida en instruments de capital (a) Altres incentius
Vittorio Colussi Conseller Delegat (des de 30 de maig 2019) Executiu --- --- 14 19 6 15 - 54
Igor Garzesi Conseller Delegat(des de 30 de maig 2019) Executiu 328 17 66 32 22 51 - 516