Inici > Remuneracions al consell
  • Tornar

Remuneracions al consell


Resultat de la votació

Informació sobre el resultat de la submissió a votació de la votació de la Junta General d'Accionistes o òrgan equivalent de la política de remuneracions dels membres del Consell d'Administració, en la qual s’indica el quòrum existent, el nombre total de vots vàlids, el nombre de vots favorables i contraris, i el nombre d'abstencions.

La política de remuneracions de 2022 de Banco Mediolanum va ser aprovada per unanimitat per la Junta d'Accionistes, amb un quòrum d'assistència del 100% i el vot favorable del 100% de l'accionariat.

Remuneració total (en milers d'euros)

Remuneració total meritada per cada un dels membres del Consell d'Administració, amb un desglossament individualitzat per conceptes retributius.

Exercici 2022 Consell d'Administració Comitè d'Auditoria Comitè de Nomenaments y Retribuciones Total
Carlos Javier Tusquets Trías de Bes 105(1) - - 105
Anna M. Birulés Bertran 22(2) 12 6 40
Manuel Verdera Rodríguez 14(2) 10 4 28
Ruth Duque Santamaría 22(2) 12 6 40
Gianluca Bosisio 0 0 0 0
Vittorio Colussi 22(2) 12 6 40
Gianni Marco Rovelli 0 0 0 0
Pierluigi Vergari 0 0 0 0
185 46 22 253
(1) En concepte de representació.
(2) En concepte de dietes.

Remuneració total comptabilitzada.

Exercici 2022 Càrrec Tipus de Conseller Retribució fixa Retribucions en espècie Variable abonament immediat Variable diferit Total
Retribució variable en efectiu Instruments de capital Retribució variable diferida en efectiu Retribució variable diferida en instruments de capital (a) Altres incentius
Vittorio Colussi Conseller Delegat (fins a 30 de maig 2019) Executiu - - - 5 - - - 5
Igor Garzesi Conseller Delegat (des de 30 de maig 2019) Executiu 370 23 81 43 29 67 - 616