Inici > Remuneracions al consell
  • Tornar

Remuneracions al consell


Resultat de la votació

Informació sobre el resultat de la submissió a votació de la votació de la Junta General d'Accionistes o òrgan equivalent de la política de remuneracions dels membres del Consell d'Administració, en la qual s’indica el quòrum existent, el nombre total de vots vàlids, el nombre de vots favorables i contraris, i el nombre d'abstencions.

La política de remuneracions de 2018 de Banco Mediolanum va ser aprovada per unanimitat per la Junta d'Accionistes, amb un quòrum d'assistència del 100% i el vot favorable del 100% de l'accionariat.

Remuneració total (en milers d'euros)

Remuneració total meritada per cada un dels membres del Consell d'Administració, amb un desglossament individualitzat per conceptes retributius.

Exercici 2018 Consell d’Administració Comitè d’Auditoria Comitè de Nomenaments i Retribucions Total
Carlos Javier Tusquets Trías de Bes 97,10(1) - - 97,10
Anna M. Birulés Bertran 22(2) 10 8 40
Luís Javier García Macarrón 22(2) 0 8 30
Manuel Verdera Rodríguez 22(2) 10 8 40
Luigi Del Fabro 0 0 0 0
Gianmarco Gessi 0 0 0 0
Giovanni Pirovano 0 0 0 0
163,10 20 24 207,10
(1) En concepte de representació.
(2) En concepte de dietes.

Exercici 2018 Càrrec Tipus de Conseller Retribució fixa Retribucions en espècie Variable abonament immediat Variable diferit Total
Retribució variable en efectiu Instruments de capital Retribució variable diferida en efectiu Retribució variable diferida en instruments de capital (a) Altres incentius
Vittorio Colussi Conseller Delegat Executiu 679 27 161 69 51 124 - 1.111