Inici > Préstecs a Consellers
  • Tornar

Préstecs a Consellers


Com a part del seu sistema de govern corporatiu i de la seva regulació interna, Banco Mediolanum, S.A. compta amb una Política, aprovada pel Consell d’Administració, que regula els principis generals per a la concessió de crèdit a la clientela, aplicable als membres del Consell d’Administració i a les parts vinculades.

D’acord amb allò que disposa aquesta normativa interna, per a cada tipus d’operació i destinatari s’estableix l’òrgan encarregat de l’aprovació, així com la resta dels òrgans o àrees executives involucrades en el procés de tramitació i adopció de la decisió corresponent o de la seva supervisió i control, segons les seves competències.

Així mateix, com a part dels procediments interns aprovats pel Consell d’Administració, s’estableix un procediment específic per a l’atorgament d’operacions de crèdit a Consellers i les seves parts vinculades. Aquest procediment estableix els requisits i tràmits oportuns en cada operació, en funció de les següents condicions:

  1. Quantia de l’operació.
  2. Que es tracti d’operacions ordinàries, que formin part de l’activitat habitual de l’entitat.
  3. Que es concertin en virtut de contractes les condicions estandarditzades dels quals s’apliquin a parts no vinculades.