• Tornar

Banco Mediolanum i el compromís mediambiental


Apostem pel medi ambient. Gràcies a l’esforç i les accions que duem a terme a Banco Mediolanum per vetllar per l’eficiència energètica i contra el canvi climàtic, hem assolit els objectius dels certificats ISO.



Banco Mediolanum és una entitat responsable que, a través de les seves accions, contribueix a preservar el medi ambient i lluitar contra el canvi climàtic. Un exemple d’això és la feina i l’esforç de Banco Mediolanum per reduir la petjada de carboni en línia amb l’Acord de París.

Empresa socialment responsable

Els certificats que la normativa ISO els ha atorgat en són garantia, i confirmen que, a nivell mediambiental, és una entitat que es preocupa per l’impacte mediambiental i que cerca solucions i orienta la seva tasca cap a tot allò els envolta.

Banco Mediolanum disposa dels certificats ISO 50001 i 14001.

Però, quin és l’objectiu d’aquests certificats? Proposar alternatives per a la millora del medi ambient a través d’accions que, alhora, fomentin la conscienciació personal i social de manera sostenible.


En què consisteix el certificat ISO 14001?

És un sistema de gestió normalitzat internacionalment que permet que les empreses que l’implanten tinguin una garantia que les confirma com a empreses responsables i compromeses amb el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, a més a més de fer balanç de la petjada de carboni, tal com s’esmenta a l’Acord de París. Juntament amb això, però, cal garantir metodologies necessàries que permetin pal·liar i frenar l’impacte mediambiental que tenen les activitats dels clients de les entitats bancàries.

La norma ISO 14001 ajuda a gestionar i identificar els riscs ambientals que es poden produir internament mentre l’empresa realitza la seva activitat. Amb la identificació i la gestió dels riscs que s’aconsegueix amb aquesta norma, es té en compte la prevenció de riscs i la protecció del medi ambient, seguint la normativa legal i les necessitats socioeconòmiques que es requereixen per al seu compliment.

Banco Mediolanum ha dut a terme diferents accions responsables amb el medi ambient, com ara la reducció dels plàstics i fomentar una cultura del reciclatge selectiu, alhora que també s’estan planificant accions com:

  • La reducció de consumibles de paper.
  • El reciclatge de materials informàtics.
  • El reciclatge de paper confidencial per a la seva posterior destrucció.
  • El control energètic dels edificis
  • El control del consum d’aigua.
  • El control eficient dels sistemes de climatització.

De què tracta la certificació ISO 50001?

L'ISO 50001 és un segell de qualitat que s’ha atorgat a la seu central de Banco Mediolanum, com edifici energèticament sostenible que compleix amb l’estricta normativa internacional d’eficiència energètica.

Tot això no només ha suposat un estalvi energètic important, sinó que, a més a més, aquesta energia prové de fonts 100% renovables, el que significa que la reducció de gasos d’efecte hivernacle és notòria.

Per a més informació, visita la font oficial d'Aenor.


Documentació