Inici > Tarifes i altra documentació > Serveis bancaris préstec hipotecari
  • Tornar

Serveis bancaris préstec hipotecari


A continuació podeu consultar la guia d'accés al préstec hipotecari i les recomanacions abans de contractar una hipoteca, dos documents elaborats pel Banco de España (www.bde.es) seguint el mandat contingut en l'article 20 de l'Ordre EHA/2899/2011 , de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris-i en la disposició addicional tercera de la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social-. Així mateix, pot consultar la informació relativa al Codi de Bones que estableix el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.


Documentació:


Enlaces de interés: