Inici > Informació legal > Canal de l'informant
  • Tornar

Canal de l'informant


Des de Grupo Mediolanum a Espanya estem profundament compromesos amb el compliment estricte de la legalitat i els valors i normes de comportament que s’estableixen al Codi Ètic. Amb aquest propòsit, disposem d’un Canal de l’Informant que compleix amb totes les garanties i la protecció que estableix la "Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions de la normativa i de la lluita contra la corrupció".

A través d’aquest canal, els membres de l’organització, socis i tercers podran informar, en el context de les seves relacions amb el Grup, sobre la comissió de possibles fets constitutius de delicte, infraccions administratives greus o molt greus i infraccions del Dret de la Unió Europea.

La persona interessada podrà triar fer la denúncia de forma anònima, sense perjudici de poder fer la comunicació al canal extern de l’Autoritat Independent de protecció a l’Informant.

Les vies habilitades pel Grup per accedir al Canal són les següents:

  • Correu electrònic: canalinformante@mediolanum.es
  • Adreça postal de Banco Mediolanum, a l’atenció del Canal de l’Informant (Avinguda Diagonal, 668-670, 08034 Barcelona).

La denúncia també es podrà presentar verbalment, adreçant prèviament aquesta petició a través d’alguna de les vies anteriors.

Aquest canal es regeix per l’estricte compliment dels principis de confidencialitat, imparcialitat i prohibició de represàlies, entre d’altres.

El tractament de les dades personals es durà a terme de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, la Llei Orgànica 3/2018 i la normativa interna del Grup relacionada amb qüestions de privadesa.


Documents: