Inici > Tarifes i altra documentació > Moratòria hipotecaria COVID19
  • Tornar

Moratòries extraordinàries COVID-19


Amb motiu de la crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19, Banco Mediolanum posa a disposició dels seus clients en situació de vulnerabilitat les següents mesures:

  • - Moratòria Legal segons Reial Decret 8/2020 de 17 de març
  • La vigència d'aquesta normativa excepcional és des del 18 de març fins a 15 dies després de la vigència del Reial decret llei 8/2020, sense perjudici que, prèvia avaluació de la situació, es pugui prorrogar la seva durada pel Govern mitjançant reial decret.
  • - Moratòria Sectorial per a hipoteques i préstecs.
  • La sol·licitud de la Moratòria Sectorial podrà realitzar-se fins al 29 de juny de 2020, sense perjudici de les pròrrogues que de la mateixa autoritzi l'Autoritat Bancària Europea (EBA).