Inici > Jubilació > Pensions Bonus
  • Tornar

Mediolanum Pensions Bonus

Apunta’t al servei de plans de pensions que s'adapta a tu.


Classificació dels plans de pensions

El nivell de risc dels plans de pensions que componen el servei Mediolanum Pensions Bonus, en una escala des d'1 a 7, sent 2, 4 i 6. El nivell de risc de cada un dels plans està detallat a la pàgina del pla corresponent .
1
2
3
4
5
6
7
Menor risc
Potencialment menor remuneració
Major risc
Potencialment major remuneració
2
Mediolanum
Actius Monetaris
4
Mediolanum
Renda Fixa Mixta
6
Mediolanum
Renda Variable

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.


Mediolanum Pensiones Bonus

Què és Pensions Bonus?

Mediolanum Pensions Bonus pretén optimitzar la rendibilitat per intentar disminuir el risc cada any, de forma automàtica, la composició de la inversió, cosa que suposa una innovació en el camp dels serveis de pensions. Com pots veure la Banca Personal de Banco Mediolanum vetlla per poder oferir-te productes actualitzats i fets a mida.

En acompanyar-te en el teu cicle de vida, Pensions Bonus va desplaçant el pes de la inversió de la renda variable a la renda fixa i els actius monetaris a mesura que t’acostes a l’edat de la jubilació. Això s’aconsegueix partint d’un perfil d’inversió adaptat a tu.

I com que creiem que el teu esforç mereix una recompensa, t’oferim Pensions Bonus: un premi a la teva fidelitat i constància.


Tres plans de pensions i cinc perfils d’inversió en un sol servei

Per aconseguir l’adaptació dinàmica dels perfils de risc, hem combinat tres plans de pensions en un sol servei. En subscriure Pensions Bonus el titular signa un únic contracte pel qual s’adhereix simultàniament a tres plans de pensions:


En adherir-se al servei de pensions, el titular tria, a més, un dels cinc perfils d’inversió possibles: Decidit, Oportunitat, Moderat, Prudent i Lliure. En el perfil denominat Lliure el titular defineix la composició de la inversió, mentre que en la resta de perfils aquesta composició està prefixada. Recorda que el teu Family Banker® està amb tu per ajudar-te a decidir quina opció és la que més et convé.

Amb Pensions Bonus, Banco Mediolanum integra en un únic producte diferents estratègies d’inversió, cosa que permet al titular mobilitzar els drets consolidats d’un pla a un altre.

Pensions Bonus és un sistema individual de pensions, de la modalitat d’aportació definida, és a dir, aquella en què se sap quina és l’aportació però en què la prestació que es rebrà en la jubilació dependrà del nivell d’aportacions i de l’evolució de cadascun dels tres plans de pensions.

En quins casos pots obtenir prestacions:

  • Jubilació o situació assimilable.
  • Defunció del soci o beneficiari.
  • Incapacitat permanent.
  • Atur de llarga durada.
  • Malaltia greu.

Bonus Fidelitat: El millor regal per a la jubilació

Volem premiar la teva fidelitat amb un regal que realment doni valor afegit a la teva jubilació:

  • Bonus fidelitat: 0,25% anual sobre totes les aportacions i traspassos realitzats durant la vida del contracte.
  • Abonats en compte corrent cada 5 anys.

Com invertir en Pensions Bonus

Aportació única més aportacions voluntàries (PIC) o pla d’acumulació de capital (PAC). Les aportacions del PAC poden ser mensuals, trimestrals, semestrals o anuals.


Pots contractar el pla de jubilació Pensions Bonus a través dels següents canals que Banco Mediolanum et posa a disposició:

Family Banker® / Agent Representant.

Documentació:


Enllaços d'interès: