Inici > Jubilació > Futur extra P.I.A.S.
 • Tornar

Futur Extra PIAS

Banco Mediolanum posa a la teva disposició Futur Extra PIAS, un Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic que disposa d'un mecanisme automàtic d'inversió, el “cicle de vida”, que redueix gradualment la inversió en renda variable en funció de la teva edat.Què és Futur Extra PIAS?

Futur Extra P.I.A.S. és una assegurança de vida en el qual prenedor del segur assumeix el risc de la inversió que et permet triar un determinat “perfil d'inversió” en funció del teu grau d'exposició a la renda variable: Prudent, Equilibrat, Dinàmic, o un quart perfil de lliure elecció. Gràcies al “cicle de vida” la teva inversió s'adequarà automàticament a la teva edat, passant gradualment d'una inversió més agressiva a una altra més conservadora.

Invertir en Futur Extra P.I.A.S. representa la possibilitat de tenir a l’abast gestores de fons de primer nivell tant en mercats nacionals com internacionals.

Però això no és tot! Com que creiem que el teu esforç mereix una recompensa, Futur Extra P.I.A.S. t’ofereix un bonus de fidelitat, un premi a la teva fidelitat i constància.

El teu Family Banker® sabrà aconsellar-te sobre com podria ser d’interessant que decidissis triar Futur Extra P.I.A.S..


Pots contractar Futur Extra P.I.A.S. a través dels següents canals que Banco Mediolanum et posa a disposició:

Family Banker® / Agent Representant.

Característiques

 • El Client pot triar entre diferents perfils d'inversió: Prudent II, Equilibrat II, Dinàmic II i Lliure II. Del més prudent al més agressiu són: Prudent II, Equilibrat II i Dinàmic II, la distribució del qual de la inversió ja està definida. Cada perfil assignarà gradualment una major proporció de primes invertides cap a opcions d'inversió menys arriscades a mesura que s'acosti el venciment del termini triat. El perfil intermedi: Equilibrat II té una classe de risc 2 en una escala de 7, en la qual significa un baix nivell de risc, per a 20 anys. El quart perfil, Lliure II, permet triar el percentatge d'inversió entre renda variable, renda fixa i actius monetaris segons la seva pròpia preferència de risc i els consells del Family Banker, a més de poder-ho canviar una vegada a l'any de manera gratuïta. La composició, distribució i ràting de cada cistella es troba diàriament actualitzat en la fitxa de cadascuna d'elles i disponible en la web.
 • Els perfils Prudent II, Equilibrat II i Dinàmic II compten amb quatre cicles de vida diferents, que varien en funció de la durada del contracte. Es tracta de cadascun dels períodes de temps previstos i definits per a cadascun dels perfils. Així doncs, per a aquests perfils existeixen cicles de vida de 15, 20, 30 i 40 anys. Tot això amb l'objectiu d'adequar la inversió als objectius de cada Client.
 • Aquesta Assegurança de vida que inverteix, segons el teu perfil, en una combinació de sis cistelles de fons d'inversió: Actius Monetaris, Renda Fixa, Equilibrada, Renda Variable, Renda Variable Mixta i Renda Variable Futur Responsable, que té la possibilitat d'invertir entre el 40% i el 80% en renda variable i, la resta, en actius de renda fixa.
 • Cicle de vida: mecanisme automàtic que, tenint en compte l’edat del Client i els anys que resten per al venciment del contracte, desplaça gradualment la inversió en diversos instruments financers
 • Bonus de fidelitat: segons l’antiguitat de les primes i de la durada del contracte, el bonus de fidelitat s’afegirà a la prestació en el venciment del pla de pagament de primes.
Exemple de bonus de fidelitat(2)
Edat inici aportacions: 40 anys.
Edat inici cobrament renda vitalícia(3): 65 anys.
Aportant 1800 euros/any.
Bonus estimat a venciment de 3.906 euros.
 • Les prestacions al venciment: al venciment del contracte, el beneficiari podrà percebre la prestació en forma de renda vitalícia amb els avantatges fiscals propis dels PIAS si reuneix els requisits següents:
  • La primera aportació haurà de tenir una antiguitat més gran de 5 anys en el moment de constituir la renda vitalícia.
  • L’aportació total anual no ha de ser superior a 8.000 euros ni el total aportat superior a 240.000 euros.
  • Prenedor, assegurat i beneficiari en cas de vida han de ser la mateixa persona.
 • Modalitat de subscripció: la inversió mínima anual és de 500 euros, amb un mínim per aportació periòdica de 100 euros (mensuals). La periodicitat de les aportacions pot ser mensual, trimestral, semestral o anual, però sempre han de complir els dos mínims anteriors.
 • Fiscalitat: En rebre la prestació en forma de renda vitalícia assegurada, i sempre que la primera prima satisfeta tingui una antiguitat superior a 5 anys en el moment de constituir la renda vitalícia, el rendiment generat durant tots els anys de vigència del producte quedarà exempt de tributació.

  Depenent de la teva edat, la renda vitalícia gaudirà d'importants reduccions fiscals. A continuació, es detalla un exemple de la retenció aplicada sobre la renda percebuda. En el cas que els rendiments mobiliaris no superin els rendiments generats inferiors a 6.000 €, tributen al 19%, entre 6.000 i 50.000 €, tributen al 21%, i els imports superiors tributaran al 23%.
Edat
(En el moment de la contractació)
Part de la renda considerada interessos
(19%, 21% y 23%)
Retenció resultant
(aplicada sobre la renda total cobrada fins a 6.000€)
Retenció resultant
(aplicada sobre la renda total cobrada entre 6.000€ i 50.000€)
Retenció resultant
(aplicada sobre la renda total cobrada a partir de 50.000€)
Fins a 39 anys 40% 7,8% 8,6% 9,4%
De 40 a 49 anys 35% 6,8% 7,5% 8,2%
De 50 a 59 anys 28% 5,5% 6,0% 6,6%
De 60 a 65 anys 24% 4,7% 5,2% 5,6%
De 66 a 70 anys 20% 3,9% 4,3% 4,7%
A partir de 70 anys 8 % 1,6% 1,7% 1,9%

Nota: Segons legislació vigent.

 • Aportacions: per a tots els P.I.A.S. que tingui contractats el contribuent, independentment dels límits d’aportacions realitzats a plans de pensions i PPA, el límit d’aportació total anual és de 8.000 euros i el total aportat no pot ser superior a 240.000 euros.
 • Durada: mínim 10 anys
 • Rescat total: el rescat es produeix conforme al valor de liquidació i si es produeix abans del temps recomanat, podria implicar pèrdues majors en comparació amb el supòsit en el qual no es rescati.
 • Riscos de la inversió: Cal recordar que el valor del patrimoni en un fons d'inversió, qualsevol que sigui la seva política d'inversió, està subjecte a les fluctuacions dels mercats, podent obtenir-se tant beneficis com a pèrdues. El prenedor assumeix els riscos de la inversió, per això, s'aconsella la lectura detinguda de tota la documentació informativa dels productes i serveis oferts per l'entitat.

Documentació4:


Enllaços d’interès: