Inici > Mediolanum Pensions > Mediolanum Renda Fixa Mixta, Pla de Pensions
  • Tornar

Mediolanum Renda Fixa Mixta, Pla de Pensions


Classificació de Mediolanum Renda Fixa Mixta, Pla de Pensions

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculat en base a dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada vagi a romandre inalterable i pot variar al llarg del temps.
1
2
3
4
5
6
7
Menor risc
Potencialment menor rendiment
Major risc
Potencialment major rendiment
El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas de esdeveniment d’alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El Fons de Pensions on es troba aquest Pla té una exposició a Renda Variable de fins un 30%. La resta de la inversió estarà invertida en actius de Renda fixa tant pública com privada.


Fons al que pertany

Mediolanum Pensiones II, F.P

Categoria

Renda Fixa Mixta

Nivell de risc

4

Gestora

Mediolanum Pensiones S.G.F.P, S.A

Dipositària

Banco Mediolanum S.A

Codi DGS

N2915


Documentació: