Inici > Jubilació > Europension Vida 2
 • Tornar

Europension Vida 2

Europension Vida 2 és una nova assegurança de vida, pensada per complementar la teva jubilació, que, a diferència de les assegurances tradicionals, inverteix en els principals mercats del món de renda variable, renda fixa i actius monetaris mitjançant una gestió activa i dinàmica.


Europension Vida 2 Banco Mediolanum

A més, amb Europension Vida 2 la inversió s'adaptarà a tu. Ja saps que a Banco Mediolanum som especialistes en Banca Personal i que el teu Family Banker® està sempre a disposició per ajudar-te a descobrir les opcions més interessants per al teu cas: podràs triar un determinat perfil d’inversió en funció de les expectatives i prioritats que tinguis quant al risc en les inversions.

En la majoria dels casos, la inversió s’adequa a l’edat del subscriptor, i passa gradualment d’una inversió més agressiva a una altra de més conservadora.

Però això no és tot! Europension Vida 2 inclou un bonus de fidelitat, que amb els anys pot superar les comissions aplicades durant la durada del contracte.

Invertir en Europension Vida 2 representa la possibilitat de tenir a l’abast gestores de fons tant en mercats nacionals com internacionals. Entre les gestores on inverteix Europension Vida 2 trobem JP Morgan Asset Management, Morgan Stanley, Trea, DWS Investments, PIMCO, Black Rock i Franklin Templeton Investments.


Pots contractar el pla de jubilació Europensión Vida 2 a través dels següents canals que Banco Mediolanum et posa a disposició:

Family Banker® / Agent Representant.

Característiques d’Europension Vida 2

 • Europension Vida 21 és una assegurança de vida unit linked en el qual prenedor de l'assegurança assumeix el risc de la inversió que inverteix, segons el perfil de l’inversor, en una o en diverses opcions que es posen a disposició del Client.
 • El Client pot triar entre diferents perfils d’inversió, Prudent II, Equilibrat II, Dinàmic II. Del més prudent al més agressiu són: Prudent II, Equilibrat II i Dinàmic II, la distribució del qual dela inversió està ja està predefinida. Cadascun d'ells assignarà gradualment una major proporció de primes invertides cap a opcions d'inversió menys arriscades a mesura que s'acosti el venciment del termini triat. La diferència principal entre ells és l'exposició a renda variable a l'inici del contracte. El perfil intermedi: Equilibrat II té una classe de risc 2 en una escala de 7, la qual significa un baix nivell de risc, en el cicle de vida de 20 anys. El perfil Lliure II, permet triar el percentatge d'inversió entre renda variable, renda fixa i actius monetaris, segons la seva pròpia preferència de risc, a més de poder-ho canviar una vegada a l'any de manera gratuïta. La composició, distribució i ràting de cada cistella és troba diàriament actualitzat en la fitxa de cadascuna d'eles dobles i disponible en la web.
 • Europension Vida 2 te aquestes cinc cistelles on inverteixen els diferents perfils: Actius Montaris, Renda Fixa II, Renda Equilibrada II, Renda Variable II i Renda Variable Mixta II, aquesta última te la possibilitat d'invertir entre el 40% i el 80% en renda variable i, la resta, en actius de renda fixa.
 • Els perfils Prudent II, Equilibrat II i Dinàmic II compten amb quatre diferents cicles de vida. És tracta de cadascun dels períodes de temps previstos i definits per a cadascun dels perfils. Els cicles de vida varien en funció de la durada del contracte. Així doncs, per a aquests perfils existeixen cicles de vida de 15, 20, 30, i 40 anys.
 • Cicle de vida: mecanisme automàtic que, tenint en compte l’edat del Client i els anys que resten per al venciment del contracte, desplaça gradualment la inversió en diversos instruments financers.
 • Bonus de fidelitat: segons la permanència de les primes i de la durada del contracte, en el moment del venciment s’abonarà un bonus de fidelitat.
Exemple de bonus de fidelitat(2)
Edat inici aportacions: 40 anys.
Edat inici cobrament renda vitalícia: 65 anys.
Aportant 1800 euros/any.
Bonus estimat a venciment de 3.906 euros.
 • Les prestacions al venciment: al venciment del contracte, el beneficiari podrà triar entre percebre la prestació una única vegada o convertida en una renda temporal o vitalícia. L’import de la prestació a venciment serà igual al valor de les participacions relacionades amb al contracte en aquell moment.
 • Modalitat de subscripció: la inversió mínima anual és de 500 euros, amb un mínim per aportació periòdica de 100 euros (mensuals). La periodicitat de les aportacions pot ser mensual, trimestral, semestral o anual.
 • Les aportacions seran revaloritzables anualment per l’IPC o per l’IPC + un 3%, amb l’objectiu de mantenir el nivell de vida en el moment de la jubilació.
 • Rescat total: possibilitat de rescat total o parcial transcorregut un any des de l’inici del contracte. El valor en el moment de rescatar serà igual al valor liquidatiu de les participacions en les cistelles d’inversió en aquell moment. El rescat de la inversió es produeix conforme al valor de liquidació i si es produeix abans del temps recomanat, podria implicar pèrdues majors en comparació amb el supòsit en el qual no es rescati anticipadament.
 • Prestacions en cas de defunció de l’assegurat: el més gran entre:
  • El 101 % del valor liquidatiu.
  • El 101 % del capital aportat.
 • Durada: mínim 10 anys

Les inversions dels fons seleccionats estan subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscos inherents a la inversió en valors, per la qual cosa el valor de la inversió i la utilitat que es deriva poden disminuir o augmentar el resultat segons aquestes oscil·lacions de mercat i altres factors com el canvi de divisa.


Documentació3:


Enllaços d’interès: