Inici > Jubilació > Europension Vida 2
 • Tornar

Europension Vida 2

Europension Vida 2 és una nova assegurança de vida, pensada per complementar la teva jubilació, que, a diferència de les assegurances tradicionals, inverteix en els principals mercats del món de renda variable, renda fixa i actius monetaris mitjançant una gestió activa i dinàmica.


Europension Vida 2 Banco Mediolanum

A més, amb Europension Vida 2 la inversió s'adaptarà a tu. Ja saps que a Banco Mediolanum som especialistes en Banca Personal i que el teu Family Banker® està sempre a disposició per ajudar-te a descobrir les opcions més interessants per al teu cas: podràs triar un determinat perfil d’inversió en funció de les expectatives i prioritats que tinguis quant al risc en les inversions.

En tots els casos, la inversió s’adequa a l’edat del subscriptor, i passa gradualment d’una inversió més agressiva a una altra de més conservadora.

Però això no és tot! Europension Vida 2 inclou un bonus de fidelitat, que amb els anys pot superar les comissions aplicades durant la durada del contracte.

Invertir en Europension Vida 2 representa la possibilitat de tenir a l’abast gestores de fons de primer nivell tant en mercats nacionals com internacionals. Entre les gestores on inverteix Europension Vida 2 trobem JP Morgan Asset Management, Morgan Stanley, Trea, DWS Investments, PIMCO, Black Rock i Franklin Templeton Investments.


Pots contractar el pla de jubilació Europensión Vida 2 a través dels següents canals que Banco Mediolanum et posa a disposició:

Family Banker® / Agent Representant.

Característiques d’Europension Vida 2

 • Europension Vida 2 és una assegurança de vida unit linked que inverteix, segons el perfil de l’inversor, en una o en diverses opcions que es posen a disposició del Client. Aquestes cinc cistelles són: Actius Monetaris, Renda Fixa, Equilibrada, Renda Variable Mixta i Renda Variable.
 • El Client pot triar entre quatre perfils d’inversió, que del més prudent al més agressiu són: Prudent II, Equilibrat II i Dinàmic II. El quart perfil, Lliure II, permet triar el percentatge d’inversió entre renda variable, renda fixa i actius monetaris, a més de poder-lo canviar un cop a l’any de forma gratuïta.
 • Els perfils Prudent II, Equilibrat II i Dinàmic II compten amb quatre cicles de vida, que varien segons la durada del contracte. Així doncs, per a aquests perfils hi ha cicles de vida de 15, 20, 30 i 40 anys.
 • Cicle de vida: mecanisme automàtic que, tenint en compte l’edat del Client i els anys que resten per al venciment del contracte, desplaça gradualment la inversió en diversos instruments financers per optimitzar-ne el resultat.
 • Bonus de fidelitat: segons la permanència de les primes i de la durada del contracte, en el moment del venciment s’abonarà un bonus de fidelitat. Per a contractes de més de 20 anys, aquest bonus compensa totes les comissions de subscripció suportades durant la durada del contracte.
Exemple de bonus de fidelitat(1)
Edat inici aportacions: 40 anys.
Edat inici cobrament renda vitalícia: 65 anys.
Aportant 1800 euros/any.
Bonus estimat a venciment de 3.906 euros.
 • Les prestacions al venciment: al venciment del contracte, el beneficiari podrà triar entre percebre la prestació una única vegada o convertida en una renda temporal o vitalícia. L’import de la prestació a venciment serà igual al valor de les participacions afectes al contracte en aquell moment.
 • Modalitat de subscripció: la inversió mínima anual és de 500 euros, amb un mínim per aportació periòdica de 100 euros. La periodicitat de les aportacions pot ser mensual, trimestral, semestral o anual.
 • Les aportacions seran revaloritzables anualment per l’IPC o per l’IPC + un 3%, amb l’objectiu de mantenir el nivell de vida en el moment de la jubilació.
 • Rescat total: possibilitat de rescat total transcorregut un any des de l’inici del contracte. El valor en el moment de rescatar serà igual al valor liquidatiu de les participacions en les cistelles d’inversió en aquell moment.
 • Prestacions en cas de defunció de l’assegurat: el més gran entre:
  • El 101 % del valor liquidatiu.
  • El 101 % del capital aportat.
 • Durada: mínim 10 anys

Documentació:


Enllaços d’interès: