Inici > Jubilació > Informació ASG
  • Tornar

Informació ASG


A tenor del que es preveu en el Reglament (UE) 2019/2088 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de novembre de 2019 sobre la divulgació de la informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers, la Junta de Govern de MEDIOLANUM PREVISIÓ, EPSV INDIVIDUAL, en la reunió celebrada el 24 de març de 2021, va aprovar adherir-se a la política d'integració dels riscos de sostenibilitat de Banco Mediolanum, S.A. (soci promotor) durant un període transitori fins que les autoritats competents del Govern Basc aprovin una nova regulació que seguirà la línia del Reglament de Divulgació (en ser aplicable directa), si bé ajustant-se a les característiques de les EPSV i els seus plans de previsió previsiblement en matèries com: actius aptes, criteri de selecció d'inversions, elaboració i publicació de polítiques en la matèria, i informació a socis i beneficiaris.