Inici > Assegurances > Mediolanum Protecció Challenge
  • Tornar

Mediolanum Protecció Challenge

Aquesta és una assegurança que els Clients del Banco Mediolanum poden subscriure a GENERALI, que els l'ofereix en exclusiva per protegir les inversions fetes amb la gamma de productes d'inversió de Banco Mediolanum Challenge.


Mediolanum Protecció Challenge

Què és i a qui va dirigida?

Mediolanum Protecció Challenge és una assegurança de vida vinculada a les operacions d'estalvi del Banco Mediolanum, que permet protegir les teves inversions de situacions imprevisibles.

Mediolanum Protecció Challenge està ideada per vincular-se al producte d'estalvi Challenge, que té com a objectiu acumular un capital a llarg termini. Mediolanum Challenge és un fons d'inversió amb 21 compartiments, que t'ofereix accés a una àmplia diversificació entre tipus d'actius, àrees geogràfiques i sectors econòmics.

Com que no sempre n’hi ha prou de pensar en com invertir per al futur, també cal tenir en compte que poden succeir imprevistos. Perquè aquests imprevistos no t'impedeixin completar l'estalvi que t'has marcat, necessites protegir-te: Mediolanum Protecció Challenge et permetrà aconseguir aquest objectiu, fins i tot en aquests casos.


Què cobreix i què ofereix?

Estan cobertes les situacions següents (contingències):

  • Defunció per qualsevol causa.
  • Invalidesa absoluta total i permanent.

Mediolanum Protecció Challenge garanteix el pagament al beneficiari (ja sigui l'assegurat, en cas d'invalidesa , o els beneficiaris indicats, en cas de mort) d’una prestació que permet completar el Pla d’Acumulació de Capital (PAC) del producte vinculat Challenge en la modalitat PAC.

És a dir, la prestació és l’equivalent a la diferència entre el total de primes pactades en el moment de contractació d’aquest producte d'acumulació i el total de primes que, teòricament, s'haurien d'haver efectuat fins a aquesta data, segons el pla establert en el moment de la contingència.

Per exemple, si s'estableix un PAC per un període de 10 anys, i s'hi aporten 100 € mensuals i una prima inicial de 1.200 euros (13.200 € en total), el total inicial per cobrir serien, per tant, 12.000 €. En cas que es produeixi una contingència el 4t any i l’assegurat hagi aportat el total de primes previstes fins a aquest moment (6.000 €, inclosa la prima inicial), la prestació de Mediolanum Challenge Protecció és l’equivalent a la diferència, és a dir, 7.200 €.

En qualsevol cas, independentment que s'hagin fet totes les aportacions previstes en cada moment al PAC vinculat o se n’hagi fet un nombre inferior, o aportacions addicionals, el capital assegurat se segueix calculant-de la mateixa manera.

  • S'estableix un mínim per assegurar de 10.000 € i un màxim de 75.000 €. La durada mínima de l'assegurança és de 5 anys i la màxima es correspon amb el venciment del pagament de pla de primes pactat al PAC vinculat.
  • Per a la figura de l'assegurat s'estableix una edat màxima de 60 anys en el moment de contractació i la durada màxima de l'assegurança és fins que l'assegurat compleixi 65 anys.

Modalitats de contractació

L'adhesió a l'assegurança Mediolanum Protecció Challenge es fa mitjançant el pagament d'una prima anual periòdica, constant per a tota la durada de l'assegurança. Aquesta prima es determina segons l'edat i el sexe de l'assegurat, l'import que es vol assegurar i la durada de l'assegurança, que es correspon amb la durada del producte PAC al qual es vincula.

Tot seguit, a tall d'exemple, s'indica el cost de l'assegurança segons el sexe per a les edats de 35, 45 i 55 anys i per dues durades concretes (10 i 15 anys), si bé pot establir-se per qualsevol altra durada:

Exemple prima neta anual home (import €/any)

Aportació al PAC vinculat PAC a 10 anys PAC a 15 anys
Edat d’inici 35 45 55 35 45 55

150 €/mes

31,1

78,6

211,0

67,4

158,6

421,4

250 €/mes

56,9

131,0

351,7

112,4

264,3

702,3

400 €/mes

91,0

209,6

562,8

179,8

422,9

1.123,7

Exemple prima neta anual dona (import €/any)

Aportació al PAC vinculat PAC a 10 anys PAC a 15 anys
Edat d’inici 35 45 55 35 45 55

150 €/mes

-

45,1

112,8

43,3

90,6

224,3

250 €/mes

36,6

75,2

187,9

72,2

151,0

373,9

400 €/mes

58,6

120,3

300,7

115,5

241,6

598,2

Exemple: suposem que un home de 35 anys ha contractat el producte PAC vinculat per un total de 10 anys, amb una aportació mensual de 250 €/mes i una prima inicial de 3.000 euros, cosa que suposa un total per cobrir de 30.000 €. Així, segons la taula, la prima que caldria pagar per l'assegurança seria de 56,9 €/any (a la qual cal sumar els impostos aplicables corresponents).

El cost real de l'assegurança es determina i es comunica en el moment en què se sol·licita, segons les característiques del prenedor i del producte PAC vinculat que es vol assegurar. S'estableix una prima mínima de 30 € anuals.

També és possible contractar aquesta assegurança per a PAC oberts amb anterioritat en el Banco Mediolanum, cas en el qual cal ajustar-la al venciment del pla de pagaments d’aquests.

Què cal fer si passa el pitjor?

En cas que es produeixi alguna de les contingències o dels sinistres previstos, cal dirigir-se al Centre Operatiu i de Serveis de l’entitat asseguradora Generali al 902 33 34 33 o bé al fax 902 300 254.


Pots contractar aquesta assegurança a través dels següents canals que Banco Mediolanum posa a la teva disposició:

Family Banker® / Agent Representant.