Inici > Assegurances > Mediolanum Protecció Vida
  • Tornar

Mediolanum Protecció Vida

Mediolanum Protecció Vida és una assegurança de vida que et permet afrontar el futur i protegir els teus.


Mediolanum Protecció Vida

Què és i a qui s’adreça Mediolanum Protecció Vida?

Mediolanum Protecció Vida és una assegurança de vida i malalties greus, que ofereix una cobertura econòmica eficient davant les contingències de mort, invalidesa o malaltia greu.

Amb Mediolanum Protecció Vida asseguraràs un futur sense problemes econòmics en cas que no hi siguis.


Què cobreix i què ofereix Mediolanum Protecció Vida?

L’assegurança Mediolanum Protecció Vida Vida inclou garanties obligatòries, addicionals incloses en l’assegurança i també garanties complementàries (opcionals):

Garanties obligatòries Garanties addicionals (gratuïtes) Garanties complementàries (opcionals)
Capital de defunció per qualsevol causa Servei de segona opinió mèdica en cas de malaltia greu Avançament per Incapacitat Professional Permanent
Servei de gestoria en cas de mort de l’assegurat Avançament per Invalidesa Absoluta i Permanent
Avançament per Pèrdua d’Autonomia Permanent
Capital Addicional en cas de mort per Accident
Capital Addicional en cas de mort per Accident de circulació

Durada de l'assegurança

El segur Mediolanum Protecció Vida té una durada màxima fins que l'assegurat compleixi els 75 anys d'edat. L'edat mínima i màxima de contractació és de 18 i 64 anys, respectivament.

Màxima flexibilitat

El capital assegurat es podrà adaptar a les necessitats de l'assegurat, ja que es podrà definir un percentatge d'increment o reducció del capital per a cadascuna de les anualitats de l'assegurança.

A més, el cost de l'assegurança es podrà pagar tant de manera anual com fraccionant-lo en pagaments semestrals, trimestrals o mensuals.


Pots contractar l’assegurança Mediolanum Protecció Vida a través dels següents canals que Banco Mediolanum posa a la teva disposició:

Family Banker® / Agent Representant.