Inici > Assegurances > Mediolanum Protecció Accidents
  • Tornar

Mediolanum Protecció Accidents

Mediolanum Protecció Accidents és l’assegurança que ofereix una cobertura econòmica a tota la família davant la contingència que un dels seus membres pateixi un accident.


Mediolanum Protecció Llar

Què és i a qui s’adreça Mediolanum Protecció Accidents?

Mediolanum Protecció Accidents t’aportarà la tranquil·litat per protegir-te de qualsevol accident, tant en la vida diària com en l’activitat professional, per garantir així la teva protecció i la de la teva família. Mediolanum Protecció Accidents garanteix el teu nivell de vida i el dels teus per poder afrontar les conseqüències econòmiques que es deriven d’un accident.


Garanties incloses

L’assegurança Mediolanum Protecció Accidents té incloses les següents garanties:

  • Mort per accident: garanteix el pagament d’un avançament de capital i una renda mensual en cas de mort d’algun dels Assegurats per Accident, durant el període de vigència de la pòlissa.
  • Invalidesa permanent per accident: garanteix el pagament d’un avançament de capital i una renda mensual en cas d’Invalidesa Permanent Total o Parcial de l’Assegurat.
  • Hospitalització per accident: pagament d’un capital diari des del primer dia en cas d’internament de l’Assegurat en un hospital per causa d’un Accident.
  • Assistència personal i servei de gestoria en cas de mort de l’assegurat
  • Assistència en viatge, tant en territori nacional com a l’estranger.

Modalitats

Mediolanum Protecció Accidents disposa de tres modalitats diferents en funció dels capitals assegurats, per escollir la que millor s’adapti a l’assegurat:

Garanties Opció 1 Opció 2 Opció 3

Mort per accident
Capital 30.000 € 60.000 € 90.000 €
Renda mensual(1) 300 € 600 € 900 €

Invalidesa Absoluta i Parcial per Accident
Capital 30.000 € 60.000 € 90.000 €
Renda mensual(1) 600 € 1.200 € 1.800 €
Hospitalització 30€ / dia 60€ / dia 90€ / dia
Assistència personal Inclosa Inclosa Inclosa
Servei gestió defunció Inclòs Inclòs Inclòs
Assistència en viatge Inclosa Inclosa Inclosa

(1)La renda mensual creixerà acumulativament un 3% cada anualitat i restarà subjecta a pagament durant 5 anys.


Durada de l’assegurança

L’Assegurança Mediolanum Protecció Accidents té com a durada màxima fins que l’assegurat faci 70 anys d’edat. L’edat mínima i màxima de contractació és de 18 y 60 anys respectivament.


Màxima flexibilitat

El cost de l’assegurança es podrà pagar tant de manera anual com fraccionat en pagaments semestrals o trimestrals.

A més a més, l’assegurança Mediolanum Protecció Accidents preveu l’aplicació de descomptes en funció del nombre d’assegurats, el que significa que aquesta opció resulta idònia per assegurar tots els membres de la família.

Nombre d’assegurats % descompte sobre la prima
2 5,00
3 7,50
4 10,00
7 12,50

Pots contractar el segur Mediolanum Protecció Accidents a través dels següents canals que Banco Mediolanum posa a la teva disposició:

Family Banker® / Agent Representant.