Inici > Assegurances > Mediolanum Protecció Best Brands
  • Tornar

Mediolanum Protecció Best Brands

Amb aquesta assegurança, que GENERALI ofereix en exclusiva als Clients del Banco Mediolanum, pots protegir les teves inversions del fons d’inversió Mediolanum Best Brands, l’objectiu del qual és acumular capital a llarg termini.


Mediolanum Protecció Best Brands

Què és i a qui va dirigida?

És una assegurança de vida vinculada a operacions d'estalvi del Banco Mediolanum, que permet protegir les teves inversions de situacions imprevisibles.

Mediolanum Protecció Best Brands està ideada per vincular-se al producte d'estalvi Mediolanum Best Brands, que té com a objectiu acumular un capital a llarg termini. Mediolanum Best Brands és un fons d'inversió amb 16 compartiments, amb accés a tots els mercats i gestionats per les marques més famoses del panorama mundial.

No sempre n’hi ha prou de pensar en com invertir per al futur, també cal tenir en compte que poden succeir imprevistos i hi ha el perill que no puguem completar aquest estalvi/inversió que ens hem marcat. Cal protegir-se: Mediolanum Best Brands Protecció permet aconseguir aquest objectiu, fins i tot en aquests casos.


Què cobreix i què ofereix?

Estan cobertes les situacions següents (contingències):

  • Defunció per qualsevol causa.
  • Invalidesa absoluta total i permanent.

Mediolanum Protecció Best Brands garanteix el pagament al beneficiari (ja sigui l'assegurat, en cas d'invalidesa, o els beneficiaris indicats, en cas de mort) d'una prestació que permet completar el Pla d’Acumulació de Capital (PAC) del producte vinculat Mediolanum Best Brands.

És a dir, la prestació és l’equivalent a la diferència entre el total de primes pactades en el moment de contractació d’aquest producte d'acumulació i el total de primes que, teòricament, s'haurien d'haver efectuat fins a aquesta data, segons el pla establert en el moment de la contingència.

Per exemple, si s'estableix un PAC per un període de 10 anys i s'hi aporten 100 € mensuals i una prima inicial de 1.200 euros (13.200 € en total), el total inicial per cobrir serien, per tant, 12.000 €. En cas que es produeixi una contingència el 4t any, si l’assegurat ha aportat el total de primes previstes fins a aquest moment (6.000 €, inclosa la prima inicial), la prestació de Mediolanum Protecció Best Brands és l’equivalent a la diferència, és a dir, 7.200 €.

En qualsevol cas, independentment que s'hagin fet totes les aportacions previstes en cada moment al PAC vinculat o se n'hagi fet un nombre inferior, o aportacions addicionals, el capital assegurat se segueix calculant de la mateixa manera.

  • S'estableix un mínim per assegurar de 10.000 € i un màxim de 75.000 €. Així mateix, la durada mínima de l'assegurança es de 5 anys i la màxima es correspon amb el venciment del pagament de pla de primes pactat al PAC vinculat.
  • Per a la figura de l'assegurat s'estableix una edat màxima de 60 anys en el moment de contractació i la durada màxima de l'assegurança és fins que l'assegurat compleixi 65 anys.

Modalitats de contractació

L'adhesió a l'assegurança Mediolanum Protecció Best Brands es fa mitjançant el pagament d'una prima anual periòdica, constant per a tota la durada de l'assegurança. Aquesta prima es determina segons l'edat i el sexe de l'assegurat, l'import que es vol assegurar i la durada de l'assegurança, que es correspon amb la durada del producte PAC al qual es vincula.

Tot seguit, a tall d'exemple, s'indica el cost de l'assegurança segons el sexe per a les edats de 35, 45 i 55 anys i per dues durades concretes (10 i 15 anys), si bé pot establir-se per a qualsevol altra durada:

Exemple prima neta anual home (import €/any)

Aportació al PAC vinculat PAC a 10 anys PAC a 15 anys
Edat d’inici 35 45 55 35 45 55

150 €/mes

31,1

78,6

211,0

67,4

158,6

421,4

250 €/mes

56,9

131,0

351,7

112,4

264,3

702,3

400 €/mes

91,0

209,6

562,8

179,8

422,9

1.123,7

Exemple prima neta anual dona (import €/any)

Aportació al PAC vinculat PAC a 10 anys PAC a 15 anys
Edat d’inici 35 45 55 35 45 55

150 €/mes

-

45,1

112,8

43,3

90,6

224,3

250 €/mes

36,6

75,2

187,9

72,2

151,0

373,9

400 €/mes

58,6

120,3

300,7

115,5

241,6

598,2

Exemple: suposem que un home de 35 anys ha contractat el producte PAC vinculat per un total de 10 anys, amb una aportació mensual de 250 €/mes i una prima inicial de 3.000 euros, cosa que suposa un total per cobrir de 30.000 €. Així, segons la taula, la prima que caldria pagar per l'assegurança seria de 56,9 €/any (a la qual cosa cal sumar els impostos aplicables corresponents).

El cost real de l'assegurança es determina i es comunica en el moment en què se sol·licita, segons les característiques del prenedor i del producte PAC vinculat que s'assegura. S'estableix una prima mínima de 30 € anuals.

També és possible contractar aquesta assegurança per a PAC oberts amb anterioritat al Banco Mediolanum, cas en el qual cal ajustar-la al venciment del pla de pagaments d’aquests.

Què cal fer si passa el pitjor?

En cas que es produeixi alguna de les contingències o dels sinistres previstos, cal dirigir-se al Centre Operatiu i de Serveis de l’entitat asseguradora Generali al 902 33 34 33 o bé al fax 902 300 254.


Pots contractar aquesta assegurança a través dels següents canals que Banco Mediolanum posa a la teva disposició:

Family Banker® / Agent Representant.