Inici > Informació legal > Plataforma per a la resolució de conflictes en línia
  • Tornar

Plataforma per a la resolució de conflictes en línia


La Comissió Europea ha endegat una plataforma (RLL) única i gratuïta per ajudar els consumidors i les empreses a resoldre litigis relatius a operacions i contractes fets a Internet. La seva creació i desenvolupament estan regulats en el Reglament UE 524/2013 del Parlament Europeu, que alhora es basa en la Normativa relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

La plataforma permet als consumidors i als comerciants de la Unió Europea presentar reclamacions a través d’emplenar un formulari electrònic disponible en tots els idiomes oficials, amb opció d’adjuntar els documents que siguin pertinents. Es podran resoldre litigis tant en el cas de les operacions nacionals com de les transfrontereres, sempre que l’operació s’hagi formalitzat electrònicament a través d’Internet. Es tracta d’una forma addicional de resolució de litigis que no substitueix la possibilitat de recórrer als tribunals.

El procediment consisteix en la canalització dels litigis nacionals cap als organismes de resolució alternativa de litigis (RAL) que estiguin connectats a la plataforma i que hagin estat seleccionats pels Estats membres en funció de criteris de qualitat i hagin estat notificats a la Comissió. A aquests efectes, a Espanya ha estat designat com a punt de contacte de la plataforma el CEC (Centre Europeu del Consumidor), adscrit a l’acusen (Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició). El CEC proporcionarà a qui ho sol·liciti assistència i suport en la presentació de reclamacions a través de dita plataforma.


Enllaços d'interès: