Inici > Informació legal > Informació bàsica sobre la cobertura dels dipòsits
  • Tornar

Informació bàsica sobre la cobertura dels dipòsits


A efectes del Reial Decret 2606/1996 del 20 de desembre sobre Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit, els fem saber que Banco Mediolanum, S.A. està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que té per objecte garantir tant els dipòsits d’efectiu com els de valors o altres instruments financers constituïts en les entitats de crèdit, amb el límit de 100.000 euros. Aquestes dues garanties que ofereix el Fons són diferents i compatibles entre sí.

A continuació, Banco Mediolanum posa a la seva disposició la informació bàsica sobre la cobertura de dipòsits.


Documents: