Inici > Informació legal > Protecció contactes comercials
 • Volver

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES ADREÇADA A CONTACTES COMERCIALS1. INTRODUCCIÓ

Aquesta política (la “Política”) de protecció de dades personals detalla com es tractaran les dades personals dels contactes comercials de Banco Mediolanum, S.A. (“Banco Mediolanum”) amb finalitats de contacte i/o comercials i de màrqueting.

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Responsable del tractament: Banco Mediolanum, S.A. (Banco Mediolanum)
 • Adreça postal: Avenida Diagonal, 668-670, 0834, Barcelona
 • Telèfon: 932 535 400
 • Contacte Delegat de Protecció de Dades: delegadoprotecciondatos@bancomediolanum.es

3. FINALITATS DEL TRACTAMENT

 • 3.1. Gestió d’activitats de màrqueting :
  Banco Mediolanum tracta les dades dels seus contactes comercials amb les següents finalitats:
  • A. Celebració, gestió i control de la relació amb el contacte comercial. Contacte comercial telefònic o fins i tot per mitjans electrònics, a través d’un Agent Representant col·laborador de Banco Mediolanum per informar el contacte comercial, bé presencialment o bé a distància, sobre productes –propis o de tercers– del sector financer, bancari i d’assegurances i sobre esdeveniments o actes promocionals organitzats per o en los que participi Banco Mediolanum.
  • B. Informació i gestió per a l’alta com a client de l’Entitat del contacte comercial. Contacte comercial a través d’un Agent Representant col·laborador de Banco Mediolanum per informar i/o acompanyar al titular de les dades en el seu procés d’alta com a client a l’Entitat.
  • C. Anàlisi i millora de productes i serveis de Banco Mediolanum. Es podran fer servir les dades de les quals ja disposa Banco Mediolanum per a l’anàlisi i millora dels productes i serveis, així com el desenvolupament d’estratègies comercials de Banco Mediolanum. Això implicarà l’anonimització de les dades personals dels contactes comercials. No obstant això, el contacte comercial ex podrà oposar a l’anonimització de les seves dades enviant un correu electrònic a derechosprotecciondatos@bancomediolanum.es
  • D. Desenvolupament d’estratègies comercials mitjançant perfilat. Quan el contacte comercial ho sol·liciti, es podran tenir en compte determinades característiques o preferències del contacte comercial (perfilat) per al posterior enviament de comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes –propis o de tercers- del sector financer, bancari i d’assegurances i sobre esdeveniments o actes promocionals organitzats per o en els que hi participi Banco Mediolanum. El perfilat consistirà en analitzar els productes i/o serveis contractats pel contacte comercial i els gusts i/o preferències (com ara el seguiment, a través de cookies, dels enllaços que s’obren per part del contacte comercial i que estan inclosos en els correus electrònics comercials) que tingui el client sobre les comunicacions comercials electròniques que li siguin enviades.
 • 3.2. Complir qualsevol obligació legal de Banco Mediolanum. :
  E. Complir qualsevol obligació legal que sigui d’aplicació a Banco Mediolanum.

4. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre el contacte comercial no s’oposi a seguir sent contacte de Banco Mediolanum i, per tant, la relació comercial entre les parts sigui vigent. Un cop acabada aquesta relació comercial, les dades es conservaran, tot i que bloquejades, durant el termini de dos (2) anys, o durant el termini de prescripció de les accions relatives a possibles responsabilitats legals o contractuals, quan aquest termini sigui superior al termini anterior.

5. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES DELS CONTACTES COMERCIALS

 • La base legal per al tractament de les dades dels contactes comercials és l’existència d’una relació comercial sol·licitada pel titular de les mateixes dades i, en el seu cas, l’existència d’una norma legal que obliga a dur a terme els tractaments de dades. En cas d’enviament de comunicacions comercials ajustades al perfil del contacte comercial de Banco Mediolanum, la base legal per dur a terme l’esmentat tractament serà el consentiment inequívoc.

6. COMUNICACIONS DE DADES A TERCERS I LA SEVA LEGITIMACIÓ

Les dades dels contactes comercials es podran comunicar legítimament als següents tercers:

 • Empreses del grup Mediolanum
 • Autoritats competents, en cas que existeixi una norma que empari o n’exigeixi la cessió.
 • Tercers col·laboradors de l’esdeveniment o proveïdors de serveis relacionats amb el mateix.

7. DRETS DELS CONTACTES COMERCIALS

 • Els contactes comercials tenen dret a accedir a les seves dades personals i a la seva portabilitat, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en seu cas, la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no resultin necessàries per a les finalitats amb les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els contactes comercials es podran oposar al tractament de les seves dades i sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Finalment, pel que fa aquells tractaments que els contactes comercials hagin consentit voluntàriament, aquests clients en podran retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
 • El contacte comercial podrà remetre les sol·licituds escrites que, en el seu cas, procedeixin, amb la finalitat d’exercitar els drets anteriors acreditant la seva identitat, a derechosprotecciondatos@bancomediolanum.es o a l’adreça postal de Banco Mediolanum indicada anteriorment.
 • Els contactes comercials tindran dret a acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de control en matèria de protecció de dades) per reclamar l’exercici dels seus drets. A continuació es facilita un enllaç a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es.