Inici > Mediolanum Gestió > Rendibilitats Fons d'Inversió
  • Tornar

Rendibilitats Fons d'Inversió

Descripció Rendibilitat Trimestral Rendibilitat Anual
1T 2T 3T
COMPROMISO MEDIOL.FI -0,68 n/d -0,68 3,76 6,72 -7,19 2,25 -0,72
MED. CRECIMIENTO EA 0,99 n/d 0,99 -0,35* 10,55 -10,28 5,60 0,99
MED. CRECIMIENTO EB 0,99 n/d 0,99 -0,35* 10,55 -10,28 1,87 1,01
MED. CRECIMIENTO LA 0,88 n/d 0,88 -1,00* 9,83 -10,86 4,91 0,32
MED. CRECIMIENTO LB 0,88 n/d 0,88 -1,00* 9,83 -10,86 0,90 0,33
MED. CRECIMIENTO SA 0,78 n/d 0,78 -1,59* 9,18 -11,39 4,28 -0,28
MED. CRECIMIENTO SB 0,78 n/d 0,78 -1,59* 9,18 -11,39 2,13 -0,28
MED. SMALL MIDCAPS E 2,80 n/d 2,80 -6,62 3,92 -8,53 4,79 3,30
MED. SMALL MIDCAPS L 2,67 n/d 2,67 -7,32 3,15 -9,21 4,01 2,30
MED. SMALL MIDCAPS S 2,59 n/d 2,59 -7,73 2,69 -9,62 3,54 1,84
MED.EMERGENTES EA -1,12 n/d -1,12 5,53 10,04 -8,21 7,07 14,12
MED.EMERGENTES EB -1,12 n/d -1,12 0 8,94 -8,21 0 3,24
MED.EMERGENTES LB -1,23 n/d -1,23 0,29 9,33 -8,80 0 2,20
MED.EMERGENTES SB -1,30 n/d -1,30 1,10 8,89 -9,17 0 2,41
MED.MERCADOS EMER.LA -1,23 n/d -1,23 4,84 9,33 -8,80 6,37 13,37
MED.MERCADOS EMER.SA -1,30 n/d -1,30 4,42 8,89 -9,17 5,95 12,92
MED.REAL ESTATE G.EA 7,79 n/d 7,79 -29,58 18,97 -10,81 3,86 -1,14
MED.REAL ESTATE G.EB 7,79 n/d 7,79 -31,90 14,07 -13,30 0,83 -4,08
MED.REAL ESTATE G.LA 7,65 n/d 7,65 -30,11 18,08 -11,47 3,08 -1,90
MED.REAL ESTATE G.LB 7,65 n/d 7,65 -32,41 13,22 -13,94 0,07 -4,90
MED.REAL ESTATE G.SA 7,56 n/d 7,56 -30,42 17,55 -11,87 2,62 -2,34
MED.REAL ESTATE G.SB 7,56 n/d 7,56 -32,72 12,71 -14,33 -0,38 -5,33
MEDIOL. EUROPA RV E 5,12 n/d 5,12 -4,92 17,62 -15,51 8,52 -1,15
MEDIOL. EUROPA RV L 4,97 n/d 4,97 -5,68 16,69 -16,18 7,66 -2,02
MEDIOL. EUROPA RV S 4,89 n/d 4,89 -6,10 16,16 -16,56 7,17 -2,46
MEDIOL.FONDCUENTA E 0,14 n/d 0,14 0,42 1,68 -0,89 0,06 0,18
MEDIOL.FONDCUENTA S 0,09 n/d 0,09 0,12 1,33 -1,39 -0,44 -0,17
MEDIOLANUM ACTIVO EA 0,21 n/d 0,21 0,45* 3,76 -2,48* 2,90 2,98
MEDIOLANUM ACTIVO EB 0,21 n/d 0,21 0* 2,54 -2,48* 0 0,18
MEDIOLANUM ACTIVO LA 0,18 n/d 0,18 0,25* 3,55 -2,67* 2,69 2,78
MEDIOLANUM ACTIVO LB 0,18 n/d 0,18 0* 2,75 -2,67* 0 0,68
MEDIOLANUM ACTIVO SA 0,15 n/d 0,15 0,10* 3,40 -2,82* 2,54 2,62
MEDIOLANUM ACTIVO SB 0,15 n/d 0,15 0* 2,90 -2,82* 0 0,80
MEDIOLANUM EXCELLENT 0,68 n/d 0,68 1,33 5,65 -5,76 2,11 2,55
MEDIOLANUM RENTA EA -0,12 n/d -0,12 2,12* 6,12 -2,40* 4,16 6,58
MEDIOLANUM RENTA EB -0,12 n/d -0,12 0* 2,54 -2,47* 0 1,08
MEDIOLANUM RENTA LA -0,17 n/d -0,17 1,82* 5,80 -2,69* 3,86 6,13
MEDIOLANUM RENTA LB -0,17 n/d -0,17 0* 2,77 -2,69* 0 3,68
MEDIOLANUM RENTA SA -0,20 n/d -0,20 1,66* 5,64 -2,84* 3,69 5,97
MEDIOLANUM RENTA SB -0,20 n/d -0,20 0* 2,92 -2,84* 0 3,82
*En aquest any es va/n produir modificacions significatives en la política d'inversió.

Les classes de participacions tipus A (S-A, L-A i E-A) són d’acumulació, les classes de participacions tipus B (S-B, L-B i E-B) són de repartiment de dividends i ofereixen la possibilitat de rebre un ingrés trimestral o semestral. Els fons classe B que han tingut una rendibilitat del 0% ha estat perquè han repartit tota la rendibilitat anual en forma de dividend. Per a més informació, consulti el Fullet del fons d’inversió.