Inici > Mediolanum Gestió > Rendibilitats Fons d'Inversió
  • Tornar

Rendibilitats Fons d'Inversió

Descripció Rendibilitat Trimestral Rendibilitat Anual
1T 2T 3T 2020 2019 2018 2017 2016 2015
COMPROMISO MEDIOL.FI -7,29 6,07 -0,29 6,72 -7,19 2,25 -0,72 n/d
MED. CRECIMIENTO EA -14,65 8,22 -7,94 10,55* -10,28 5,60 0,99 -1,72
MED. CRECIMIENTO EB -14,65 8,22 -7,94 10,55* -10,28 1,87 1,01 -1,72
MED. CRECIMIENTO LA -14,79 8,05 -8,39 9,83* -10,86 4,91 0,32 4,61
MED. CRECIMIENTO LB -14,79 8,05 -8,39 9,83* -10,86 0,90 0,32 -1,21
MED. CRECIMIENTO SA -14,92 7,88 -8,79 9,18* -11,39 4,28 -0,29 3,98
MED. CRECIMIENTO SB -14,92 7,88 -8,79 9,18* -11,39 2,13 -0,28 -1,81
MED. SMALL MIDCAPS E -29,08 8,19 -24,47 3,92 -8,53 4,79 3,30 -8,35
MED. SMALL MIDCAPS L -29,22 7,99 -24,89 3,15 -9,21 4,01 2,29 4,20
MED. SMALL MIDCAPS S -29,29 7,87 -25,14 2,69 -9,62 3,54 1,84 3,73
MED.EMERGENTES EA -16,08 14,34 -2,28 10,04 -8,21 7,07 14,14 -2,33
MED.EMERGENTES EB -16,08 14,34 -2,28 8,94 -8,21 0 3,26 -2,32
MED.EMERGENTES LB -16,21 14,16 -2,75 9,33 -8,80 0 2,22 -2,18
MED.EMERGENTES SB -16,30 14,05 -3,04 8,89 -9,17 0 2,42 -2,38
MED.MERCADOS EMER.LA -16,21 14,16 -2,75 9,33 -8,80 6,37 13,39 0,59
MED.MERCADOS EMER.SA -16,30 14,05 -3,04 8,89 -9,17 5,95 12,93 0,19
MED.REAL ESTATE G.EA -35,16 2,72 -40,29 18,97 -10,81 3,86 -1,15 2,79
MED.REAL ESTATE G.EB -36,00 1,96 -41,50 14,07 -13,30 0,83 -4,08 1,51
MED.REAL ESTATE G.LA -35,28 2,53 -40,62 18,08 -11,47 3,08 -1,90 2,30
MED.REAL ESTATE G.LB -36,12 1,77 -41,82 13,22 -13,94 0,07 -4,91 1,12
MED.REAL ESTATE G.SA -35,35 2,41 -40,82 17,55 -11,87 2,62 -2,34 2,05
MED.REAL ESTATE G.SB -36,19 1,66 -42,02 12,71 -14,33 -0,38 -5,34 0,90
MEDIOL. EUROPA RV E -29,77 18,09 -17,78 17,62 -15,51 8,52 -1,15 -4,27
MEDIOL. EUROPA RV L -29,91 17,86 -18,26 16,69 -16,18 7,66 -2,03 8,32
MEDIOL. EUROPA RV S -29,99 17,73 -18,53 16,16 -16,56 7,17 -2,46 7,84
MEDIOL.FONDCUENTA E -2,56 1,64 -0,14 1,68 -0,89 0,06 0,19 -0,71
MEDIOL.FONDCUENTA S -2,63 1,57 -0,36 1,33 -1,39 -0,44 -0,17 -0,25
MEDIOLANUM ACTIVO EA -4,21 2,55 -0,62 3,76* -2,48 2,90* 2,99 -0,21
MEDIOLANUM ACTIVO EB -4,21 2,55 -0,62 2,54* -2,48 0* 0,18 -0,18
MEDIOLANUM ACTIVO LA -4,26 2,50 -0,76 3,55* -2,67 2,69* 2,78 0,82
MEDIOLANUM ACTIVO LB -4,26 2,50 -0,76 2,75* -2,67 0* 0,69 -0,69
MEDIOLANUM ACTIVO SA -4,29 2,46 -0,87 3,40* -2,82 2,54* 2,63 0,67
MEDIOLANUM ACTIVO SB -4,29 2,46 -0,87 2,90* -2,82 0* 0,80 -0,80
MEDIOLANUM EXCELLENT -9,34 6,82 -2,89 5,65 -5,76 2,11 2,55 2,93
MEDIOLANUM RENTA EA -5,11 3,81 0,03 6,12* -2,40 4,16* 6,59 -1,01
MEDIOLANUM RENTA EB -5,11 3,81 0,03 2,54* -2,47 0* 1,08 -1,07
MEDIOLANUM RENTA LA -5,18 3,73 -0,19 5,80* -2,69 3,86* 6,14 -0,75
MEDIOLANUM RENTA LB -5,18 3,73 -0,19 2,77* -2,69 0* 3,69 -3,57
MEDIOLANUM RENTA SA -5,21 3,69 -0,30 5,64* -2,84 3,69* 5,98 -0,90
MEDIOLANUM RENTA SB -5,21 3,69 -0,30 2,92* -2,84 0* 3,83 -3,69
*En aquest any es va/n produir modificacions significatives en la política d'inversió.

Les classes de participacions tipus A (S-A, L-A i E-A) són d’acumulació, les classes de participacions tipus B (S-B, L-B i E-B) són de repartiment de dividends i ofereixen la possibilitat de rebre un ingrés trimestral o semestral. Els fons classe B que han tingut una rendibilitat del 0% ha estat perquè han repartit tota la rendibilitat anual en forma de dividend. Per a més informació, consulti el Fullet del fons d’inversió.