Inici > Finançament > Préstec Freedom +
 • Tornar

Préstec Freedom + de Banco Mediolanum


Préstec Freedom + Banco Mediolanum

Què és el Préstec Freedom +?

El Préstec Freedom+ és una porta oberta a les teves necessitats de finançament. La resposta còmoda, ràpida i segura que et permetrà fer front a qualsevol imprevist.

Gaudeix ara de tots els avantatges i descobreix per què tenir la nòmina domiciliada a Banco Mediolanum et surt a compte.


OFERTA
· Import de Finançament(1): Mínim 5.000€ / Màxim 20.000€.
· Disposició total dels fons a l’inici del préstec.
· Tipus d’Interès Variable(2): Euribor a 3 mesos + 7%(3).
· TAEVariable desde 6,98% hasta 8,67%.
· Comissió d’Obertura: 1%. Mínim de 50 euros amb un màxim de 200 euros.
· Sense comissió d’estudi ni de cancel·lació anticipada(4).
·Termini: Des de 12 mesos, fins a 7 anys.
·Pagament quotes: Mensual(5).

EXEMPLES

Exemple 1
 • Import del Préstec: 10.000€.
 • Termini: 84 mesos.
 • Comissió d’Obertura: 100€.
 • Tipus d’Interès(6): 6,4589% T.I.N.
 • Import Total del degut: 12.556,71€
 • Import dels interessos: 2.456,71€
 • Cost total del crèdit: 2.556,71€
 • Quota Mensual: 83 cuotas de 148,30€ y una última cuota de 147,81€
 • TAEVariable: 6,98%
Exemple 2
 • Import del Préstec: 10.000€.
 • Termini: 12 mesos.
 • Comissió d’Obertura: 100€.
 • Tipus d’Interès(6): 6,4589% T.I.N.
 • Import Total del deute: 10.453,30€
 • Import dels interessos: 353,30€
 • Cost total del crèdit: 453,30€
 • Quota Mensual: 11 cuotas de 862,77€ y una última cuota de 862,83€.
 • TAEVariable: 8,67%.

TAEVariable calculades sota la hipòtesi que els tipus de referència no varien. Aquestes TAEVariable variaran amb les revisions trimestrals del tipus d'interès. Les TAEVariable varien en funció del termini de l'operació.

Requisits per sol·licitar el Préstec Freedom+ de Banco Mediolanum

 • Ser treballador per compte aliè, per compte propi o societats professionals (amb aval client persona física).
 • Tenir una antiguitat mínima de 6 mesos com a client de Banco Mediolanum.
 • Tenir ingressos nets declarats, entre els titulars, superiors a 30.000 euros anuals.
 • Tenir domiciliats en els últims 6 mesos, ingressos recurrents, derivats de la seva activitat professional, a Banco Mediolanum (nòmina, pensió, factures, etc.) per un import mínim mensual de 1.000 euros.

Tingues en compte que el compliment d’aquests criteris no implica la concessió automàtica del crèdit. Com a part de la sol·licitud es realitzarà una anàlisi del risc, que determinarà si és possible concedir-te el Préstec Freedom de Banco Mediolanum.


Pots contractar el teu Préstec Freedom a través dels següents canals que Banco Mediolanum et posa a disposició:

Family Banker® / Agent Representant.