Inici > Finançament > Préstec Freedom +
 • Tornar

Préstec Freedom + de Banco Mediolanum


Préstec Freedom + Banco Mediolanum

Què és el Préstec Freedom +?

El Préstec Freedom+ és una porta oberta a les teves necessitats de finançament. La resposta còmoda, ràpida i segura que et permetrà fer front a qualsevol imprevist.

Gaudeix ara de tots els avantatges i descobreix per què tenir la nòmina domiciliada a Banco Mediolanum et surt a compte.


OFERTA
· Import de Finançament(1): Mínim 5.000€ / Màxim 20.000€.
· Disposició total dels fons a l’inici del préstec.
· Tipus d’interès Variable(2): Euribor a 3 mesos + 4,5%(3).
· TAEVariable desde 9,06% fins a 10,78%.
· Comissió d’Obertura: 1%. Mínim de 50 euros amb un màxim de 200 euros.
· Sense comissió d’estudi ni de cancel·lació anticipada(4).
· Termini: Des de 12 mesos, fins a 7 anys.
· Pagament quotes: Mensual(2).

EXEMPLES

Exemple 1
 • Import del Préstec: 10.000€.
 • Termini: 84 mesos.
 • Comissió d’Obertura: 100€.
 • Tipus d’Interès(6): 8,3850% T.I.N.
 • Import Total del degut: 13.354,01€.
 • Import dels interessos: 3.254,01€.
 • Cost total del crèdit: 3.354,01€.
 • Quota Mensual: 83 quotes de 157,79€ i una última quota de 157,44€.
 • TAEVariable: 9,06%.
Exemple 2
 • Import del Préstec: 10.000€.
 • Termini: 12 mesos.
 • Comissió d’Obertura: 100€.
 • Tipus d’Interès(6): 8,3850% T.I.N.
 • Import Total del deute: 10.559,99€.
 • Import dels interessos: 459,99€.
 • Cost total del crèdit: 559,99€.
 • Quota Mensual: 11 quotes de 871,67€ i una última quota de 871,62€.
 • TAEVariable: 10,78%.

TAEVariable calculades sota la hipòtesi que els tipus de referència no varien. Aquestes TAEVariable variaran amb les revisions trimestrals del tipus d'interès. Les TAEVariable varien en funció del termini i/o import de l'operació.

Requisits per sol·licitar el Préstec Freedom+ de Banco Mediolanum

 • Ser treballador per compte aliè, per compte propi o societats professionals (amb aval client persona física).
 • Tenir una antiguitat mínima de 6 mesos com a client de Banco Mediolanum.
 • Tenir ingressos nets declarats, entre els titulars, superiors a 30.000 euros anuals.
 • Tenir domiciliats en els últims 6 mesos, ingressos recurrents, derivats de la seva activitat professional, a Banco Mediolanum (nòmina, pensió, factures, etc.) per un import mínim mensual de 1.000 euros.

Tingues en compte que el compliment d’aquests criteris no implica la concessió automàtica del crèdit. Com a part de la sol·licitud es realitzarà una anàlisi del risc, que determinarà si és possible concedir-te el Préstec Freedom de Banco Mediolanum.


Pots contractar el teu Préstec Freedom a través dels següents canals que Banco Mediolanum et posa a disposició:

Family Banker® / Agent Representant.

Documentació: