Inici > Finançament > Préstec amb garantia per a Cotxe 0 emissions
 • Tornar

Préstec amb garantia per a Cotxe 0 emissions(1)

Adquireix el teu vehicle elèctric o híbrid amb etiqueta “0 emissions C02” amb un major finançament i millors condicions. És la nostra manera de contribuir amb tu a aconseguir un planeta més sostenible.


Préstec Nòmina Banco Mediolanum

OFERTA
· Import de Finançament(2) en funció del patrimoni gestionat: Mínim 10.000€ / Màxim 90.000€.
· Disposició total dels fons a l'inici del préstec.
· Tipus d'Interès Variable(3): Euribor a 3 mesos(4) + 1,95 %(5). En cas que l'Euribor a 3 mesos sigui igual o inferior a 0%, l'interès nominal mínim serà el diferencial aplicable.
· TAE Variable: de 2,23% fins a 3,89%.
· Comissió d'Obertura: 1%. Mínim de 100 euros amb un màxim de 900 euros.
· Sense comissió d'estudi ni de cancel·lació anticipada(6).
· Termini: Mínim 12 mesos / Màxim 96 mesos.
· Pago quotes: Mensual(7).

EXEMPLES

Exemple 1
 • Import del Préstec en funció del patrimoni gestionat: 90.000€.
 • Termini: 96 mesos.
 • Comissió d’Obertura: 900€.
 • Tipus d’Interès(8) inicial els 3 primers mesos 1,9500% T.I.N.
 • Import Total Degut: 98.175,40€.
 • Import dels interessos: 7.275,40€.
 • Cost total del crèdit: 8.175,40€.
 • Quotes Mensuals: 95 de 1.013,29€ y una última cuota de 1.012,85€
 • TAEVariable: 2,23%.
Exemple 2
 • Import del Préstec en funció del patrimoni gestionat: 10.000€.
 • Termini: 12 mesos.
 • Comissió d’Obertura: 100€.
 • Tipus d’Interès(8) inicial els 3 primers mesos: 1,9500% T.I.N.
 • Import Total Degut: 10.205,94€.
 • Import dels interessos: 105,94€.
 • Cost total del crèdit: 205,94€.
 • Quotes Mensuals: 11 de 842,16€ i una última de 842,18€.
 • TAEVariable: 3,89%.

TAEVariable calculades sota la hipòtesi que els tipus de referència no varien. Aquestes TAEVariable variaran amb les revisions trimestrals del tipus d'interès. Les TAEVariable podrà variar en funció de l'import i / o del termini de l'operació.

Pots contractar el teu Préstec amb garantia per a Cotxe 0 emissions a través dels següents canals que Banco Mediolanum et posa a disposició:

Family Banker® / Agent Representant.

Documentació: