Inici > Finançament > Préstec amb garantia per a Cotxe 0 emissions
 • Tornar

Préstec amb garantia per a Cotxe 0 emissions(1)

Adquireix el teu vehicle elèctric o híbrid amb etiqueta “0 emissions C02” amb un major finançament i millors condicions. És la nostra manera de contribuir amb tu a aconseguir un planeta més sostenible.


Préstec Nòmina Banco Mediolanum

OFERTA
· Import de Finançament(2) en funció del patrimoni gestionat: Mínim 10.000€ / Màxim 90.000€.
· Disposició total dels fons a l'inici del préstec.
· Tipus d'Interès Variable(3): Euribor a 3 mesos(4) + 0,65 %(5). En cas que l'Euribor a 3 mesos sigui igual o inferior a 0%, l'interès nominal mínim serà el diferencial aplicable.
· TAE Variable: de 4,69% hasta 6,44%..
· Comissió d'Obertura: 1%. Mínim de 100 euros amb un màxim de 900 euros.
· Sense comissió d'estudi ni de cancel·lació anticipada(6).
· Termini: Mínim 12 mesos / Màxim 120 mesos.
· Pago quotes: Mensual(7).

EXEMPLES

Exemple 1
 • Import del Préstec en funció del patrimoni gestionat: 90.000€.
 • Termini: 120 mesos.
 • Comissió d’Obertura: 900€.
 • Tipus d’Interès(8) inicial els 3 primers mesos 4,3750% T.I.N.
 • Import Total Degut: 112.179,94 €.
 • Import dels interessos: 21.279,94 €.
 • Cost total del crèdit: 22.179,94 €.
 • Quotes Mensuals: 119 de 927,33 € i una última quota de 927,67 €.
 • TAEVariable: 4,69%..
Exemple 2
 • Import del Préstec en funció del patrimoni gestionat: 10.000€.
 • Termini: 12 mesos.
 • Comissió d’Obertura: 100€.
 • Tipus d’Interès(8) inicial els 3 primers mesos: 4,3750% T.I.N.
 • Import Total Degut: 10.338,55 €.
 • Import dels interessos: 238,55 €.
 • Cost total del crèdit: 338,55 €.
 • Quotes Mensuals: 11 de 853,21 € i una última de 853,24 €.
 • TAEVariable: 6,44%..

TAEVariable calculades sota la hipòtesi que els tipus de referència no varien. Aquestes TAEVariable variaran amb les revisions trimestrals del tipus d'interès. Les TAEVariable podrà variar en funció de l'import i / o del termini de l'operació.


Pots contractar el teu Préstec amb garantia per a Cotxe 0 emissions a través dels següents canals que Banco Mediolanum et posa a disposició:

Family Banker® / Agent Representant.

Documentació: