Inici > Inversió > Fusió dels fons irlandesos
  • Tornar

Fusió dels fons irlandesos

Us informem que Mediolanum International Funds Ltd ha iniciat un procés de revisió de la seva pròpia oferta de Fons en funció de la seva racionalització per millorar l’eficiència en la gestió i economies d’escala. Amb aquesta finalitat, s’han convocat les Juntes Generals Extraordinàries dels Subscriptors dels subfons absorbits indicats en la taula següent, amb l’objectiu d’aprovar la Proposta de fusió d’aquests compartiments en el relatiu compartiment absorbent.


Fusió d’alguns compartiments dels Fons de Mediolanum Portfolio Fund, Mediolanum Best Brands i Challenge Funds


Data assemblea
Absorbent
Absorbit
14 marzo 2018

(1ª convocatòria)


29 marzo 2018
(2ª convocatòria)
Best
Brands

GLOBAL TECH
COLLECTION
Best
Brands
NEW
OPPORTUNITY
COLLECTION
BLACKROCK
GLOBAL
SELECTION
MORGAN STANLEY
GLOBAL
SELECTION
DWS MEGATREND
SELECTION
NEW
OPPORTUNITY
COLLECTION
JP MORGAN
GLOBAL
SELECTION
MORGAN STANLEY
GLOBAL
SELECTION
PIMCO INFLATION
STRATEGY
SELECTION
PREMIUM COUPON
COLLECTION
Challenge CHALLENGE
FLEXIBLE
Challenge CHALLENGE
INTERNATIONAL
EQUITY
Portfolio LIQUIDITY Best
Brands
EURO FIXED
INCOME
ACTIVE 10 FUND PREMIUM COUPON
COLLECTION
ACTIVE 100 FUND DYNAMIC
COLLECTION
ACTIVE 40 FUND PREMIUM COPUPON
COLLECTION
ACTIVE 80 FUND DYNAMIC
COLLECTION
AGGRESSIVE
FUND
DYNAMIC
COLLECTION
AGGRESSIVE PLUS
FUND
DYNAMIC
COLLECTION
BALANCED FUND PREMIUM COUPON
COLLECTION
DYNAMYC FUND DYNAMIC
COLLECTION
MODERATE FUND PREMIUM COUPON
COLLECTION

Els subscriptors dels subfons absorbits rebran l’avís de convocatòria de la junta (disponibles al fons de la pàgina per a la consulta) i hauran d’aprovar la Fusió en les respectives Juntes Generals Extraordinàries com s’ha indicat anteriorment. De manera contrària, no es requereix l’aprovació per part dels subscriptors del subfons Absorbent.

Si s’aproven les propostes de fusió, per als subscriptors de quotes dels subfons anteriorment esmentats, aquestes quotes es convertiran automàticament, el dia 13 d’abril de 2018 per als subfons de Mediolanum Portfolio Fund i el dia 4 de maig de 2018 per als subfons de Mediolanum Best Brands i Challenge Funds.

Si la proposta no s’aprova, els esmentats subfons continuaran la seva pròpia activitat sense cap mena de repercussió per als subscriptors dels subfons Absorbents.

El resultat de les Juntes Generals Extraordinàries es comunicarà mitjançant la publicació d’un anunci al diari “Expansión” el dia 19 de març o el 5 d’abril de 2018 (en cas de posposició de la Junta general extraordinària).