Inici > Finançament > Hipoteca Freedom +
 • Tornar

Hipoteca Freedom + de Banco Mediolanum

Banco Mediolanum t'ofereix tota la seva experiència i la millor solució perquè adquireixis o reformis el teu habitatge amb la Hipoteca Freedom +. Des d'Euríbor anual +0,99%.(1)


Hipoteca Freedom Plus Banco Mediolanum

Què t'ofereix la Hipoteca Freedom +?

Descobreix una forma simple i transparent d'obtenir la teva hipoteca. Banco Mediolanum t'ofereix tota la seva experiència i la millor solució perquè adquireixis o reformis el teu habitatge.

Informa't i podràs aconseguir fins al 80 % de finançament amb un termini fins a 30 anys o fins que facis 80 anys (el menor de tots dos terminis).

Característiques de la Hipoteca Freedom+ de Banco Mediolanum

 • Promoció vàlida fins al 31 de gener de 2018.
 • Destinació del finançament: adquisició del primer habitatge.
 • Ingressos mínims: 30.000 € nets anuals per a un sol titular i en el cas de dos titulars, cal que almenys un dels titulars disposi de 30.000 € nets anuals.
 • Tipus d’interès: Fixe (durant el primer any): 1,60%.(2) Variable (a partir del segon any amb revisió trimestral).
  • Fins al 70 % del valor de compravenda/taxació (el menor de tots dos): Euribor anual +0,99% (des d'1,63% TAEVariable total de l'operació).(1)
  • Entre un 70 % i un 80 % del valor de compravenda/taxació (el menor d’ambdós): Euríbor anual +1,05 % (des de 1,68% TAE variable).(1)
 • Termini: fins a 30 anys o fins que en facis 80 (el menor d'ambdós).
 • Comissió d’obertura: 1 %.
 • Valor mínim de l’habitatge adquirit: 90.000€

Per a què pots sol·licitar la Hipoteca Freedom +?

 • Per adquirir el teu habitatge habitual, la teva segona residència o un habitatge per a inversió.
 • Per a obres o reformes a l'habitatge.
 • Per refinançar el préstec hipotecari que tinguis sobre el teu habitatge habitual o la teva segona residència.

Si tens uns ingressos de menys de 30.000 euros anuals i l'habitatge que vols adquirir té un valor superior a 90.000 euros t'interessa la Hipoteca Freedom


Fiscalitat de la Hipoteca Freedom +

Les quantitats invertides en l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual que realitzis abans del 01/01/2013 atorguen al contribuent una deducció en la quota de l'IRPF.

Els habitatges adquirits a partir del 01/01/2013 ja no gaudeixen del dret de deducció en la quota.

Si has adquirit el teu habitatge abans del 01/01/2013, amb caràcter general, podràs deduir-te de la teva declaració el 15 % de les quantitats satisfetes amb aquesta finalitat. La base de deducció estarà constituïda per la quota (amortització + interessos) i altres despeses en què hagis incorregut (taxació, notari, registre, gestoria, etc.) fins a un límit de 9.015,24 €.

En el cas de quantitats invertides en obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual per raó de minusvalidesa, el límit de la deducció serà de 12.20,24 € anuals.

Aquest límit és aplicable tant en declaracions conjuntes com en individuals.


Pots contractar la teva Hipoteca Freedom+ a través dels següents canals que Banco Mediolanum et posa a disposició:

Family Banker® / Agent Representant.